Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược > Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – HDS09.02

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – HDS09.02

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 đánh giá, trung bình: 3,20 trong tổng số 5)
Loading...

Khai giảng ngày 01/08/2017

Tại phòng 134 nhà N1 – Tầng 3 lúc 13h30-17h00

Môn Tâm lý y đức (13h30-17h30 phòng 134 nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Chiều 2/8, 4/8,7/8,9/8,11/8,14/8

Môn Vi sinh kí sinh trùng ( 13h30-17h00, phòng 134 nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Chiều 3/8, 8/8, 10/08, 17/8, 24/08, 25/08

Môn Chính trị (13h30-17h00 phòng 134 nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Chiều 15/08, 16/08, 21/08, 22/08, 23/08, 28/08, 30/08, 31/08

Môn Giáo dục thể chất (13h30-17h00 phòng 134 nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Chiều 29/08, 6/9, 8/9, 11/9, 12/9, 13/9/2017

Môn Tin (13h30-17h00 phòng 134 nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Chiều 05/09, 07/09, 14/9, 15/9, 19/9, 21/9, 26/9, 28/9/2017

Môn Giải phẫu sinh lý (13h30-17h00 phòng 134 nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Chiều Lý thuyết: 18/09, 20/09, 22/09, 25/09, 27/09, 29/09, 02/10, 04/10, 06/10, 09/10/2017.

Thực hành: 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10, 23/10/2017

Môn Sinh học di truyền

Thời gian chiều:5/10, 10/10, 12/10,17/10,19/10,24/10

Môn Dược liệu

Thời gian: Chiều Lý thuyết: 25/10, 27/10, 30/10, 1/11, 3/11, 6/11, 8/11 ,10/11, 13/11,15/ 11

Thực hành: 17/11,20/11,22/11,24/11,27/11, 29/11 (Chia 2 ca (Ca 1: 13h30-15h: Vần A đền Vần L , ca 2 : 15h30 -11h00: Vần M đến hết )

Môn Hóa học

Thời gian: Lý thuyết chiều: 26/10, 31/10, 2/11, 7/11, 9/11, 14/11, 16/11, 21/11, 23/11

Thực hành: Chiều 28/11, 30/11, 1/12, 5/12, 7/12, 12/12 (Ca 1: 13h30-15h: Vần A đền Vần L , ca 2 : 15h -17h00: Vần M đến hết )

Thông báo: Thực hành sinh viên đi học đúng giờ và đầy đủ , mặc áo Blouse và quần dài.

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bổ sung và học bổ sung

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bổ sung và học bổ sung từ ngày 27/11 đến 29/11.

Lịch học bổ sung(Phòng 124)

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Chiều 4/12, chiều 6/12/2017.

Môn Tin học

Thời gian: Chiều 8/12, chiều 11/12/2017.

Môn Chính trị 1

Thời gian: Chiều 13/12, 14/12/2017.

Môn VS-KST

Thời gian: Chiều 15/12, 18/12/2017

Môn Y đức

Thời gian: chiều 19/12, chiều 20/12/2017.

Môn Pháp luật

Thời gian: Chiều 6/12, 8/12, 13/12, 14/12, 18/12, 20/12/2017.

Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Lý thuyết: sáng 21/12, chiều 21/12; Thực hành: sáng 22/12, chiều 22/12

Môn Sinh học di truyền

Thời gian: Sáng 29/12, chiều 29/12 GV: Thanh Thanh

Môn Hóa học

Thời gian: Lý thuyết: sáng 27/12, chiều 27/12; Thực hành: sáng 28/12, chiều 28/12

Môn Dược liệu

Thời gian: Lý thuyết: sáng 25/12, chiều 25/12; thực hành: sáng 26/12, chiều 26/12

Lịch thi học kỳ

Môn Chính trị 1

Thời gian: 13 giờ 30 phút Ngày 8/1/2018

Môn Vi sinh- Kí sinh trùng

Thời gian: 15 giờ 30 phút Ngày 8/1/2018

Môn Tin học

Thời gian: 13 giờ 30 phút Ngày 9/1/2018

Môn Y đức 

Thời gian: 15 giờ 30 phút Ngày 9/1/2018

Môn Giải Phẫu sinh lý

Thời gian: 13 giờ 30 phút Ngày 10/1/2018

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: 15 giờ 30 phút Ngày 10/1/2018

Môn Sinh học di truyền

Thời gian: 13 giờ 30 phút Ngày 11/1/2018

Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: 15 giờ 30 phút Ngày 11/1/2018

Môn Dược liệu 1

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 12/1/2018

Học kỳ 2

Môn Thực vật dược (Phòng 134)

Thời gian: Lý Thuyết chiều: 15/1, 16/1, 17/1,18/1,19/1, 22/1,23/1,24/1,25/1, 26/1, 29/1, 30/1, 31/1, 1/ 2, 2/2/2018. Thực hành chiều: 5/2, 6/2, 7/2/2018

Môn Hóa học 2(Phòng 134)

Thời gian: Lý thuyết: Chiều 26/2, 28/2, 2/3, 5/3, 7/3, 9/3, 12/3, 14/3, 16/3, 19/3/2018. Thực hành: 21/3, 23/3, 26/3, 28/3, 30/3, 3/4. Học tại phòng thực hành

Môn Hóa Sinh(Phòng 134)

Thời gian: Chiều 27/2, 1/3, 6/3, 8/3, 13/3, 15/3, 20/3, 22/3, 27/3/2018.

Môn Vật lý đại cương- Lý sinh(Phòng 134)

Thời gian: 29/3, 2/4, 4/4, 5/4, 6/4, 9/4, 11/4, 12/4, 13/4, 16/4, 17/4, 18/4, 19/4/2018.

* Lịch nghỉ tết Nguyên Đán từ 8/2- hết ngày 23/2/2018* .

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2018

Thông tin chi tiết Download tại đây

Môn Môn Tin học( Chuẩn đầu ra)(Phòng 134)

Thời gian: 23/04, 26/04, 02/05, 07/05/2018

Môn Ngoại ngữ 1(Phòng 134)

Thời gian: 03/05, 08/05, 18/05, 23/05, 25/05, 28/05/2018.

Môn Môn Chính trị 2(Phòng 134)

Thời gian: 27/04, 04/05, 10/05, 17/05, 22/05, 30/05/2018.

Lịch thi lại học kỳ 1

+ Sáng 14/05:

07h30 – 09h00 :Vi sinh ký sinh trùng .

09h30 -11h00:Y đức

+ Chiều 14/05:

13h30 – 15h00 :Sinh học di truyền .

15h30 -17h00: Chính trị

+ Sáng 15/05 :

07h30 – 09h00 ược liệu 1(Dược) –Dinh dưỡng (XN+ ĐD) .

09h30 -11h00:Hóa học

+ Chiều 15/05:

13h30 – 15h00 :GPSL .

15h15 -16h45: Tin học.

17h00- 18h30 :GDTC

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HĐD1001-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1001-VB2