Thời khóa biểu lớp DS02-CĐVB2.K9 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp DS02- CDVB2-K9 Môn Dược lý (Phòng 331 Nhà N3 tầng 3) Thời gian: sáng 28/10, chiều 28/10, sáng 29/10, chiều 29/10, sáng 4/11, chiều 4/11, sáng 5/11, chiều 5/11 Môn Hóa sinh (Phòng 331 Nhà N3 tầng 3) Thời gian: Sáng 11/11, Chiều ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược > Thời khóa biểu lớp DS02-CĐVB2.K9

Thời khóa biểu lớp DS02-CĐVB2.K9

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp DS02- CDVB2-K9

Môn Dược lý (Phòng 331 Nhà N3 tầng 3)

Thời gian: sáng 28/10, chiều 28/10, sáng 29/10, chiều 29/10, sáng 4/11, chiều 4/11, sáng 5/11, chiều 5/11

Môn Hóa sinh (Phòng 331 Nhà N3 tầng 3)

Thời gian: Sáng 11/11, Chiều 11/11, Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11

Môn Thực vật dược (Phòng 331 Nhà N3 tầng 3)

Thời gian: Sáng 18/11, Chiều 18/11, Sáng 19/11, Chiều 19/11, Sáng 02/12, Chiều 02/12

Môn Giải phẫu sinh lý (Phòng 331 nhà N3 tầng 3)

Thời gian: Sáng 3/12, Chiều 3/12, Sáng 9/12, Chiều 9/12, Sáng 10/12, Chiều 10/12

Môn Kinh tế dược ( Phòng 331 Nhà N3 tầng 3)

Thời gian: Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12, Chiều 17/12, Sáng 23/12, Chiều 23/12, Sáng24/12, chiều 24/12.

Môn Tâm lý y đức (Phòng 331 nhà N3 tầng 3)

Thời gian: Sáng 30/12, Chiều 30/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12

Môn Hóa học đại cương vô cơ (Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: Sáng 6/1, chiều 6/1, sáng 7/1, chiều 7/1, sáng 13/1, chiều 13/1, sáng 14/1, chiều 14/1.

Môn Chính trị (Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: Sáng 20/1, chiều 20/1, sáng 21/1, chiều 21/1 

Môn Giáo dục thể chất (Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: Sáng 27/1, chiều 27/1, sáng 28/1, chiều 28/1.

Môn Tiếng anh chuyên ngành (Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: Sáng 3/2, chiều 3/2, sáng 4/2, chiều 4/2. 

Môn: Vi sinh- Ký sinh trùng (Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: Sáng 10/2, chiều 10/2, sáng 11/2, chiều 11/2.

Video Nổi Bật

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp XN01-CĐVB2-K9

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp XN01-CĐVB2-K9 Môn Dược lý ...