Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng (trang 3)

Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng điều dưỡng chính quy – HĐD09.02

Khai giảng ngày 01/08/2017 Tại phòng 134 nhà N1 – Tầng 3 lúc 13h30-17h00 Môn Tâm lý y đức (13h30-17h30 phòng 134 nhà N1 tầng 3) Thời gian: Chiều ...

Chi tiết »

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901 (Thời gian khai giảng từ ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp ĐDLT01-K9 thứ 7, CN (HĐD0901-LT)

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp ĐDLT01-K9 thứ 7, CN (HĐD0901-LT) Môn Giải phẫu sinh lí (Phòng 124 nhà N1, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp ĐD01-CDVB2-k9

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp ĐD01-CDVB2-k9   Môn Giải  phẫu sinh lý(Phòng 331, tầng 3, Nhà N3) Thời gian: Sáng ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp ĐD01-VB2-K9

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp ĐD01-VB2-K9   Môn Hóa sinh Thời gian: Sáng 11/11, Chiều 11/11, Sáng 12/11, ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi