Trang chủ > Thời khoá biểu (trang 3)

Thời khoá biểu

Thời khóa biểu lớp HXN1101-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1101-CĐVB2 Môn: Chính trị (Phòng 335 nhà N3) Thời gian: sáng 5/5, chiều ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1101-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1101-LT Môn: Chính trị (Phòng 335 nhà N3) Thời gian: sáng 5/5, chiều 5/5, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1001-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1001-CĐVB2 Môn Pháp luật (Phòng 331 nhà N3) Thời gian: Sáng 25/03, chiều 25/03, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1001-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1001-CĐVB2 Môn Pháp luật (Phòng 331 nhà N3) Thời gian: Sáng 25/03, chiều 25/03, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1001-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1001-VB2 Môn Tin học (Phòng 331 nhà N3) Thời gian: Sáng 11/03, chiều ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi