Trang chủ > admin (trang 2)

admin

Thời khóa biểu lớp HTL&PHCN1101

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HKTVLTL&PHCN1101 (Khai giảng ngày 15/07/2019 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1101

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1101 (Khai giảng ngày 15/07/2019 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1301-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1301-CĐVB2 Môn Hóa sinh Thời gian: Sáng 8/6, chiều 8/6, sáng 9/6, chiều ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1101

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1101 (Khai giảng ngày 15/07/2019 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1101

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1101 (Khai giảng ngày 15/07/2019 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi