Trang chủ > admin (trang 5)

admin

Thời khóa biểu lớp HĐD1201-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1201-CĐVB2 Môn Phục hồi chức năng(Phòng 335 nhà N3) Thời gian: Sáng 3/11, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2 Môn Phục hồi chức năng(Phòng 335 nhà N3) Thời gian: Sáng 3/11, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1201-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1201-VB2 Môn Tổ chức và quản lý dược(Phòng 336 nhà N3) Thời gian: Sáng ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1201-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1201-CĐVB2 Môn Tổ chức quản lý và pháp chế dược(Phòng 335 nhà N3) ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1201-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1201-LT Môn Sức khoẻ – Nâng cao sức khoẻ & hành vi con ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi