Lịch học các lớp ngành Y Dược THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC CHÍNH QUI, CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG, CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG, CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG (Click vào đúng lớp để xem lịch học) Lịch học Cao đẳng Dược chính qui Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược học buổi chiều: DCQ10.1 Click vào để ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lịch học các lớp ngành Y Dược

Lịch học các lớp ngành Y Dược

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 đánh giá, trung bình: 4,50 trong tổng số 5)
Loading...

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC CHÍNH QUI, CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG, CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG, CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG

(Click vào đúng lớp để xem lịch học)

Lịch học Cao đẳng Dược chính qui

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược học buổi chiều: DCQ10.1

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược học buổi chiều: DCQ10.2

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: DCQ10.3

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược DCQ03.K9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược DCQ04.K9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược DCQ05.K9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược DCQ06.K9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược DCQ07.K9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược DCQ08.K9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược DCQ09.K9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược DSDCQ01-K9

Lịch học Cao đẳng Điều Dưỡng chính qui

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Điều dưỡng học buổi sáng: ĐDCQ10

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Điều dưỡng MĐD01.K9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Điều dưỡng ĐDCQ02.k9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Điều dưỡng ĐDCQ03.K9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Điều dưỡng ĐDCQ04.K9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Điều dưỡng ĐDCQ05.K9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Điều dưỡng ĐDCQ06.K9

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng điều dưỡng ĐDCQ01-K9

Lịch học Cao đẳng Dược liên thông

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược liên thông T7CN (DLT) từ 18/8/2014

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược liên thông T7CN (DLT2) từ ngày 10/10/2015

Click vào để xem lịch học lớp Cao đẳng Dược liên thông T7CN (DLT3)

Lịch học Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Click vào để xem lịch học lớp DS01-VB2-K9

 

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HDS1401-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1401-CĐVB2 Môn Dược liệu ...

Chat với chúng tôi