Lịch học Lớp Cao đẳng Dược Liên Thông T7CN (DLT) từ ngày 18/8/2014 Khoa Dược – Trường Cao đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội Lịch học lớp Cao Đẳng Dược Liên Thông: mã lớp DLT Thời Khóa Biểu lớp DLT học T7&CN bắt đầu học từ ngày 23 tháng 8 năm 2014. Lịch học sẽ post theo tuần, Học viên lưu ý theo dõi lịch học, ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược Liên Thông > Lịch học Lớp Cao đẳng Dược Liên Thông T7CN (DLT) từ ngày 18/8/2014

Lịch học Lớp Cao đẳng Dược Liên Thông T7CN (DLT) từ ngày 18/8/2014

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 đánh giá, trung bình: 4,33 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Dược – Trường Cao đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội
Lịch học lớp Cao Đẳng Dược Liên Thông: mã lớp DLT

Thời Khóa Biểu lớp DLT học T7&CN bắt đầu học từ ngày 23 tháng 8 năm 2014. Lịch học sẽ post theo tuần, Học viên lưu ý theo dõi lịch học, kế hoạch học tập.

1. Môn Giải Phẫu Sinh Lý

– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 23/8, Chiều 23/8, Sáng 24/8, Chiều 24/8, Sáng 30/8, Chiều 30/8, Sáng 31/8, Chiều 31/8/2014.

2. Môn Toán Xác Suất – Thống Kê

– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 6/9, Chiều 6/9, Sáng 7/9, Chiều 7/9, Sáng 13/9, Chiều 13/9/2014. ngày 14/9 lớp nghỉ tự ôn tập. Từ ngày 20/9/2014 lớp chuyển đến địa điểm 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Quận Thanh Xuân – Hà Nội. (Phòng 134 Nhà N1 tầng 3)

3. Môn Vi Sinh Ký Sinh Trùng (Phòng 134 Nhà N1 tầng 3)

– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 20/9, Chiều 20/9, Sáng 21/9, Chiều 21/9/2014.

4. Môn Hóa Học Đại Cương – Vô Cơ (Phòng 134 Nhà N1 tầng 3)

– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 27/9, Chiều 27/9, Sáng 28/9, Chiều 28/9, Sáng 5/10, Chiều 5/10/2014.

5. Môn Vật Lý Đại Cương (Phòng 134 Nhà N1 tầng 3)

– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 4/10, Chiều 4/10, Sáng 11/10, Chiều 11/10/2014.

6. Môn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin (Phòng 134 Nhà N1 tầng 3)

– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 18/10, Chiều 18/10, Sáng 19/10, Chiều 19/10/2014.

7. Môn Bệnh Học (Phòng 134 Nhà N1 tầng 3)

– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 25/10, Chiều 25/10, Sáng 26/10, Chiều 26/10/2014.

8. Môn Sinh Học và Di Truyền (Phòng 134 Nhà N1 tầng 3)

– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 1/11, Chiều 1/11, Sáng 2/11, Chiều 2/11/2014.

Lịch ôn tập: lớp nghỉ tự ôn tập các môn đã học các ngày:
– Sáng 8/11, Chiều 8/11, Sáng 9/11, Chiều 9/11, Sáng 15/11, Chiều 15/11, Sáng 16/11, Chiều 16/11.

Ngày 22 lớp học môn mới!

9. Môn Đường Lối Cách Mạng Đảng

– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 22/11, Chiều 22/11, Sáng 23/11, Chiều 23/11/2014.

10. Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 29/11, Chiều 29/11, Sáng 30/11, Chiều 30/11, Sáng 6/12, Chiều 6/12, Sáng 7/12, Chiều 7/12

11. Môn Dược Lý

– Thời gian học từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30
– Sáng 13/12, Chiều 13/12, Sáng 14/12, Chiều 14/12, Sáng 28/12, Chiều 28/12

Thông báo :Lịch nghỉ tết Dương Lịch từ ngày 1, 2, 3, 4 tháng 1 năm 2015 sau đó lớp trở lại học bình thường! 

12.MÔN HÓA HỮU CƠ

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 11/1, Chiều 11/1, Sáng 17/1,Chiều 17/1, Sáng 18/1,Chiều 18/1/2015

13.MÔN HÓA SINH

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 24/1, Chiều 24/1, Sáng 25/1,Chiều 25/1, Sáng 1/2, Chiều 1/2/2015

Học sinh nghỉ tết từ ngày 10/02/2015 đến ngày 10/3/2015. Lịch học bắt đầu từ 14/3/2015 lớp học trở lại bình thường.

14.MÔN Dược lâm sàng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 14/3, Chiều 14/3, Sáng 15/3,Chiều 15/3/2015.

15.MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 21/3, Chiều 21/3, Sáng 22/3, Chiều 22/3, Sáng 28/3, Chiều 28/3/2015.

16.MÔN KINH TẾ DƯỢC

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 5/4, Chiều 5/4, Sáng 11/4, Chiều 11/4, Sáng 12/4, Chiều 12/4/2015.

 —————————————————————————————————————–

Lịch Thi học kỳ 1 (Đợt 1)

1. Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêNin
Lịch thi: 08 giờ đến 9 giờ ngày 18/04/2015

2. Môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
Lịch thi: 09 giờ 15 phút đến 10 giờ 15 phút ngày 18/04/2015

3. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lịch thi: 10 giờ 20 phút đến 11 giờ 25 phút ngày 18/04/2015

4. Môn Toán xác suất – Thống kê
Lịch thi: 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 18/04/2015

5. Môn Vật lý đại cương
Lịch thi: 14 giờ 35 phút đến 15 giờ 35 phút ngày 18/04/2015

6. Môn Sinh học và di truyền
Lịch thi: 15 giờ 40 phút đến 16 giờ 40 phút ngày 18/04/2015

Học viên đi thi phải mang theo chứng minh thư.
Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Những học viên đã học những môn thi trên ở trường khác (Hệ Cao đẳng trở lên) nay muốn chuyển điểm miễn thi. Phải Photo công chứng bảng điểm của môn học muốn miễn nộp vào đúng ngày thi, giờ thi cho cán bộ coi thi để chuyển điểm + Đơn xin chuyển điểm (mẫu đơn xin tại Phòng 103 Nhà B)
Ví dụ: Nguyễn Văn An xin miễn môn Hóa Phân Tích và Y học cơ sở thì đúng đến giờ thi mang 02 bản sao công chứng bảng điểm đến nộp cho cán bộ coi thi. Học Viên nào không nộp Đơn xin chuyển điểm và Bảng điểm coi như bỏ thi nếu không đi thi và phải thi lại (nộp lệ phí thi lại).

—————————————————————————————————————————–

Lịch Thi học kỳ 1 (Đợt 2)

1. Môn Hóa học đại cương – vô cơ
Lịch thi: 08 giờ đến 9 giờ ngày 26/04/2015

2. Môn Vi sinh – Kí sinh trùng
Lịch thi: 09 giờ 15 phút đến 10 giờ 15 phút ngày 26/04/2015

Học viên được nghỉ lễ 30/4, 1/5 và nghỉ học kỳ đến ngày 10/5/2015

17.MÔN HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 23/5, Chiều 23/5, Sáng 30/5, Chiều 30/5, Sáng 31/5, Chiều 31/5/, Sáng 6/6, Chiều 6/6/2015.

 ———————————————————————————————————-

Thông Báo Nghỉ Hè: Sinh viên nghỉ hè từ ngày 20/6 đến 31/7/2015. 1/8 Lớp trở lại học bình thường!

KẾ HOẠCH ÔN THI LIÊN THÔNG 
TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NGÀNH DƯỢC LỚP DLT

Lịch Ôn: Sáng từ 8h đến 11h – Chiều 13h30 đến 17 giờ:

Ngày 1: Thứ 7 cả ngày 08/8/2015 : Ôn môn Toán
Ngày 2: Chủ nhật cả ngày 09/8/2015 : Ôn môn Chuyên ngành (Hóa Dược, Dược liệu, Bào chế)
Ngày 3: Thứ 7 cả ngày 15/8/2015 : Ôn môn Chuyên ngành (Hóa Dược, Dược liệu, Bào chế)
Ngày 4: Chủ nhật cả ngày 16/8/2015 : Ôn môn Hóa Phân tích

Lịch thi tại địa điểm Trường Cao đẳng công nghệ và Thương mại Hà Nội -Cụm 5, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội:
Sinh viên chú ý 06 giờ sáng xe ô tô xuất phát tại 101 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
07 giờ sáng toàn thể sinh viên tập trung tại Cụm 5, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội nghe phổ biến quy chế thi.
1. Ngày 22/8/2015 Sáng 7 giờ 30 phút thi môn cơ bản: Toán
2. Ngày 22/8/2015 Chiều 13 giờ 30 phút thi Môn cơ sở ngành: Hóa phân tích
3. Ngày 23/8/2015 Sáng 8 giờ thi Môn chuyên ngành: Tổng hợp kiến thức các môn Hóa dược, Dược liệu, Bào chế.

———————————————————————————————————

18. Môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 17/10, Chiều 17/10, Sáng 24/10, Chiều 24/10, Sáng 31/10, Chiều 31/10, Sáng 7/11, Chiều 7/11, Sáng 14/11, Chiều 14/11, Sáng 21/11, Chiều 21/11.

19. Môn Dược liệu

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 18/10, Chiều 18/10, Sáng 25/10, Chiều 25/10, Sáng 01/11, Chiều 01/11, Sáng 8/11, Chiều 8/11, Sáng 15/11.

19. Giáo Dục Thể Chất 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

– Sáng 28/11 , Chiều 28/11 , Sáng 5/12 , Chiều 5/12 , Sáng 12/12, Chiều 12/12/2015

20. Y đức

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

– Sáng 13/12 , Chiều 13/12 , Sáng 20/12 , Chiều 20/12 , Sáng 27/12, Chiều 27/12/2015

Ngày 2/1/2016, 3/1/2016 Nghỉ.

Ngày 9/1/2016 học bình thường

21. Tiếng Anh chuyên ngành

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

Sáng 10/1, Chiều 10/1, Sáng 16/1, Chiều 16/1, Sáng 17/1, Chiều 17/1/2016

22. Hóa Dược 1 

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

Sáng 27/2, Chiều 27/2, Sáng 28/2, Chiều 28/2.

23. Thực hành Hóa Dược

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 316 nhà N3  cụ thể như sau:

Lớp chia thành 2 ca:

Buổi Sáng: Ca 1  Từ 8h-9h30 các học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái: A, B, C,Đ ,D, G, H, L, M, N, O, P, Q

Ca 2 từ 9h45-11h15 các học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái: T, X, Y

Buổi chiều: Ca 1 từ 1h30-15h00 các học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái: A, B, C,Đ ,D, G, H, L, M, N, O, P, Q

Ca 2 từ 15h15-16h45 các học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái: T, X, Y

24. Quản lý, tồn trữ thuốc

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

Học lý thuyết: Sáng 12/3, Chiều 12/3, Sáng 13/3, Chiều 13/3/2016

25. Giải phẫu sinh lí (Lý thuyết)

Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

Sáng 19/3, Chiều 19/3, Sáng 20/3, Chiều 20/3.

26. Giải phẫu sinh lí (Thực hành)

Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 317 nhà N3  cụ thể như sau:

Sáng 26/3, Chiều 26/3, Sáng 27/3, Chiều 27/3, Sáng 2/4, Chiều 2/4.

Lớp chia thành 2 ca:

Buổi Sáng: Ca 1  Từ 8h-9h30 các học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái: A, B, C,Đ ,D, G, H, L, M, N, O, P, Q

Ca 2 từ 9h45-11h15 các học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái: T, X, Y

Buổi chiều: Ca 1 từ 1h30-15h00 các học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái: A, B, C,Đ ,D, G, H, L, M, N, O, P, Q

Ca 2 từ 15h15-16h45 các học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái: T, X, Y

Thông báo về việc mua áo Blouse: Yêu cầu tất cả sinh viên mang theo 250 nghìn đồng mua áo Blouse (Áo Blouse bắt buộc phải mua nếu không mua sẽ không được vào phòng thực hành). Sinh viên lưu ý nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành là 450 nghìn đồng

—————————————————————————————–

Lịch thi học Kỳ 2 (Đợt 1) Ngày 17/4/2016

Sáng ngày 17/4/2016 từ 8h00 – 11h30

1. Môn Giáo dục Quốc phòng – AN Ninh.

2. Môn Giáo dục thể chất.

3. Môn Y -Đức.

4: Môn Giải phẫu – Sinh lí.

Chiều ngày 17/4/2016 từ 13h30 – 17h00

5. Môn: Tiếng Anh chuyên ngành.

6. Bệnh học.

7. Hóa sinh.

8. Kinh tế Dược.


Thông báo nghỉ học kỳ và nghỉ lễ 30/4 – 1/5 từ ngày 23/4 đến hết ngày 8/5

27. Pháp chế Dược

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 132 nhà N1  cụ thể như sau:

Học lý thuyết: Sáng 14/5, Chiều 14/5, Sáng 15/5, Chiều 15/5/2016.

28. Bào chế

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 132 nhà N1  cụ thể như sau:

Học lý thuyết: Sáng 21/5, Chiều 21/5, Sáng 22/5 (Nghỉ), Chiều 22/5/2016

Thực hành: Sáng 28/5, Chiều 28/5, Sáng 29/5, Chiều 29/5/2016 tại phòng 316 nhà N3

Lớp chia thành 2 ca:

Buổi Sáng: Ca 1  Từ 8h-9h30 các học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái: A, B, C,Đ ,D, G, H, L, M, N, O, P, Q

Ca 2 từ 9h45-11h15 các học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái: T, X, Y

Buổi chiều: Ca 1 từ 1h30-15h00 các học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái: A, B, C,Đ ,D, G, H, L, M, N, O, P, Q

Ca 2 từ 15h15-16h45 các học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái: T, X, Y

Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí  là 450k học lại thực hành.

29. Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 132 nhà N1  cụ thể như sau:

Học lý thuyết: Sáng 5/6, Chiều 5/6, Sáng 11/6, Chiều 11/6, Sáng 12/6, Chiều 12/6/2016.


Lịch nghỉ hè năm 2016:  từ ngày 18/6/2016 đến ngày 7/8/2016


Thời gian thi lớp liên thông cao đẳng dược

 1. Môn cơ bản: Toán 7h30 ngày 02/7/2016
 2. Môn cơ sở ngành: Hóa phân tích: 13h30 ngày 02/7/2016
 3. Môn chuyên ngành: Tổng hợp kiến thức các môn Hóa dược, Dược liệu, Bào chế: 7h30 ngày 03/7/2016

Địa chỉ thi: Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội, Cụm 5,Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.

Khi đi thi các mang theo bút chì ,bút tẩy,bút bi xanh ,thước kẻ ,chứng minh thư nhân dân ( hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ khác)

07 giờ sáng toàn thể sinh viên tập trung tại Cụm 5, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội nghe phổ biến quy chế thi.


30. Quản trị kinh doanh dược

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 336 nhà N3 tầng 3  cụ thể như sau:

-Sáng 13/8, Chiều 13/8, Sáng 14/8, Chiều 14/8, Sáng 20/8, Chiều 20/8/2016


31. Dược lý học 2

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 335 tầng 3 nhà N3 cụ thể như sau:

-Sáng 27/8, Chiều 27/8, Sáng 28/8, Chiều 28/8/2016.

 

THÔNG BÁO NGHỈ LỂ QUỐC KHÁNH 2/9: nghỉ ngày 2/9, 3/9, 4/9/2016

32.  Hoá Dược 2

 • Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00
 • Sáng 10/9, Chiều 10/9, Sáng 11/9, Chiều 11/9/2016

Lưu ý: Chiều 10/9 chia 2 ca học tại Phòng 316 Nhà N3 tầng 1

Ca 1: Từ 13h30 -> 15h00 các bạn có tên: A,B,C….L,M

Ca 2: 15h30 -> 17h00 các bạn có tên: N,O,P,….V,X,Y

 

Nghỉ thi học kỳ

LỊCH THI HỌC KỲ 3

Ngày 17/9/2016:

 • 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 Môn Dược lý 1.
 • 14 giờ 40 đến 15 giờ 40 Môn Bào chế.
 • 15 giờ 50 đến 16 giờ 50 Môn Pháp chế Dược.

Ngày 18/9/2016:

 • 07 giờ 30 đến 8 giờ 30 Môn Quản trị và kinh doanh dược.
 • 08 giờ 40 đến 9 giờ 40 Môn Đảm bảo chất lượng thuốc.
 • 9 giờ 50 đến 10 giờ 50 Môn Dược liệu.
 • 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 Môn Quản lý tồn trữ thuốc.
 • 14 giờ 40 đến 15 giờ 40 Môn Dược lâm sàng.

Học viên đi thi phải mang theo chứng minh thư.
Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

33. Môn Vật lý đại cương (Học lần 2)

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 335 tầng 3 nhà N3 cụ thể như sau:

-Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 9/10, Chiều 9/10/2016.

Thông Báo Thực Tập tốt nghiệp (Tập Trung Bắt Buộc)

 • Nhà trường thông báo Lớp DLT1 đúng 9h30 phút ngày 13/11/2016 đến tập trung tại phòng 313 Nhà N3 tầng 1 để Phòng đào tạo hướng dẫn đi thực tập tốt nghiệp.
 • Đây là Thực tập Tốt Nghiệp do vậy sinh viên nào không đến hoặc không đến đúng giờ tập trung để nghe hướng dẫn thực tập sau này không hoàn thành được việc thực tập để tốt nghiệp theo đúng lộ trình thì tự chịu trách nhiệm.
 • Nhà trường chỉ hướng dẫn 1 lần ở trên lớp học vào ngày 13/11/2016.

Lịch thực tập tốt nghiệp

 • Thời gian thực tập Công ty dược Dược: Từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2016
 • Thời gian nộp sổ thực tập Công ty Dược: Vào 9h ngày 25/12/2016

LỊCH THI HỌC KỲ 3

Ngày 31/12/2016 lúc 8h các môn

 • Hóa Dược 1
 • Hóa Dược 2
 • Dược Lý 2

Thông Báo:

Thời gian nộp sổ thực tập tốt nghiệp vào 10 giờ ngày 19/3/2017

YÊU CẦU: TẤT CẢ SINH VIÊN CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ ĐỂ NHẬN KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP VÀ KẾT THÚC KHÓA HỌC HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG.
Sinh viên mang theo BẰNG TRUNG CẤP DƯỢC CHUYÊN NGHIỆP BẢN PHOTO CÔNG CHỨNG

Lịch học ôn thi tốt nghiệp 

Vào các ngày Sáng 25/3, Chiều 25/3, Sáng 26/3, Chiều 26/3, Sáng 1/4, Chiều 1/4, Sáng 2/4, Chiều 2/4, Sáng 8/4, Chiều 8/4, Sáng 9/4, Chiều 9/4, Sáng 15/4, Chiều 15/4, Sáng 16/4, Chiều 16/4.

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Ngày 22/04/2017:

 • 8h 00’ – 9h30’   : Thi lý thuyết Hóa dược nâng cao (90 Phút)
 • 10h00’ – 11h30’: Thi lý thuyết Dược liệu nâng cao ( 90 phút)
 • 13h30’ – 15h00’:  Thi lý thuyết Bào chế nâng cao ( 90 Phút)

Thi thực hành 3 môn vào ngày 23/04/2017: Thi theo nhóm

YÊU CẦU: Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào phòng thi thực hành.

Chú ý: Yêu cầu sinh viên mang bằng gốc trung cấp , chứng minh thư nhân dân để kiểm tra đối chiếu. Sinh viên nào không mang bằng trung cấp bản gốc sẽ không được dự thi tốt nghiệp.

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

Thời gian phát bằng vào: Thứ 3 ngày 30/05/2017 Sinh viên mang theo chứng minh thư nhân dân để đối chiếu khi nhận bằng.
Địa điểm phát bằng: Phòng đào tạo Tại trường Cao đẳng công nghệ và thương mại Hà Nội – Địa chỉ: Số 5 – Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội.
Lưu ý: Các bạn thi Trượt tốt nghiệp lần 1 và Lớp DLT 3 sẽ thông báo lịch phát bằng sau.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ 06/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp IDS133001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IDS133001

Chat với chúng tôi