Lịch học Lớp Cao đẳng Dược Liên Thông T7CN (DLT2) từ ngày 10/10/2015 Khoa Dược – Trường Cao đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội Lịch học lớp Cao Đẳng Dược Liên Thông: mã lớp DLT2 Thời Khóa Biểu lớp DLT học T7&CN bắt đầu học từ ngày 10 tháng 10 năm 2015. Lịch học sẽ post theo tuần, Học viên lưu ý theo dõi lịch học, kế hoạch ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược Liên Thông > Lịch học Lớp Cao đẳng Dược Liên Thông T7CN (DLT2) từ ngày 10/10/2015

Lịch học Lớp Cao đẳng Dược Liên Thông T7CN (DLT2) từ ngày 10/10/2015

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 đánh giá, trung bình: 4,80 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Dược – Trường Cao đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội
Lịch học lớp Cao Đẳng Dược Liên Thông: mã lớp DLT2

Thời Khóa Biểu lớp DLT học T7&CN bắt đầu học từ ngày 10 tháng 10 năm 2015. Lịch học sẽ post theo tuần, Học viên lưu ý theo dõi lịch học, kế hoạch học tập.

1. Môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 17/10, Chiều 17/10, Sáng 24/10, Chiều 24/10, Sáng 31/10, Chiều 31/10, Sáng 7/11, Chiều 7/11, Sáng 14/11, Chiều 14/11, Sáng 21/11, Chiều 21/11.

2. Môn Dược liệu

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 18/10, Chiều 18/10, Sáng 25/10, Chiều 25/10, Sáng 01/11, Chiều 01/11, Sáng 8/11, Chiều 8/11, Sáng 15/11.

3. Giáo Dục Thể Chất 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

– Sáng 28/11 , Chiều 28/11 , Sáng 5/12 , Chiều 5/12 , Sáng 12/12, Chiều 12/12/2015

4. Y đức

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

– Sáng 13/12 , Chiều 13/12 , Sáng 20/12 , Chiều 20/12 , Sáng 27/12, Chiều 27/12/2015

Thông báo những bạn thi bổ sung tháng 12/2015. Đúng 6h sáng ngày mai (19/12/2015) có mặt tại số 101 Tô Vĩnh Diện để đi vào trong Trường chính – Trường Cao đẳng CN và TM Hà Nội – Đan Phượng – Hà Tây ( cũ ) để thi đầu vào.

Sinh viên nào vắng mặt kì thi ngày mai sẽ Tốt nghiệp muộn nửa năm so với lớp ! ( Đề nghị các bạn đúng 6h có mặt tại trường, bạn nào đến muộn sẽ tự túc đi vào trường )

Ngày 2/1/2016, 3/1/2016 Nghỉ.

Ngày 9/1/2016 học bình thường

5. Tiếng Anh chuyên ngành

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

Sáng 10/1, Chiều 10/1, Sáng 16/1, Chiều 16/1, Sáng 17/1, Chiều 17/1/2016

6. Hóa Học 1 

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

Học lý thuyết: Sáng 27/2, Chiều 27/2, Sáng 28/2, Chiều 28/2.

7. Thực hành Hóa Dược

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 (Phòng 316 nhà N3). Cụ thể như sau:

Sáng 5/3, Chiều 5/3, Sáng 6/3, Chiều 6/3
Lớp học ca 2 sáng từ 09h45 – 11h15, chiều từ 15h15 – 4h45

8. Quản lý, tồn trữ thuốc

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

Học lý thuyết: Sáng 12/3, Chiều 12/3, Sáng 13/3, Chiều 13/3/2016

9. Giải phẫu sinh lí (Lý thuyết)

Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

Sáng 19/3, Chiều 19/3, Sáng 20/3, Chiều 20/3.

10. Giải phẫu sinh lí (Thực hành)

Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 317 nhà N3  cụ thể như sau:

Sáng 26/3, Chiều 26/3, Sáng 27/3, Chiều 27/3, Sáng 2/4, Chiều 2/4.

Lớp học ca 2 sáng từ 09h45 – 11h15, chiều từ 15h15 – 16h45

11. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin

Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

Sáng 9/4, Chiều 9/4, Sáng 10/4, Chiều 10/4, Sáng 17/4, Chiều 17/4/2016

Thông báo về việc mua áo Blouse: Yêu cầu tất cả sinh viên mang theo 250 nghìn đồng mua áo Blouse (Áo Blouse bắt buộc phải mua nếu không mua sẽ không được vào phòng thực hành). Sinh viên lưu ý nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành là 450 nghìn đồng

12. Bệnh học

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 117 nhà N1  cụ thể như sau:

Học lý thuyết: Sáng 24/4,  Chiều 24/4,  Sáng 7/5,  Chiều 7/5,  Sáng 8/5 (Sinh viên thảo luận nhóm) ,  Chiều 8/5/2016

13. Pháp chế Dược

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 132 nhà N1  cụ thể như sau:

Học lý thuyết: Sáng 14/5, Chiều 14/5, Sáng 15/5, Chiều 15/5/2016.

14. Bào chế

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 132 nhà N1  cụ thể như sau:

Học lý thuyết: Sáng 21/5, Chiều 21/5, Sáng 22/5 (Nghỉ), Chiều 22/5/2016

Thực hành: Sáng 28/5, Chiều 28/5, Sáng 29/5, Chiều 29/5/2016 tại phòng 316 nhà N3

Buổi Sáng: Ca 2 từ 9h45-11h15

Buổi chiều: Ca 2 từ 15h15-16h45

Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí là 450k học lại thực hành.

15. Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 132 nhà N1  cụ thể như sau:

Học lý thuyết: Sáng 5/6, Chiều 5/6, Sáng 11/6, Chiều 11/6, Sáng 12/6, Chiều 12/6/2016.

—————————————————————————————–

Lịch nghỉ hè năm 2016:  từ ngày 18/6/2016 đến ngày 25/7/2016


Thời gian thi lớp liên thông cao đẳng dược

 1. Môn cơ bản: Toán 7h30 ngày 02/7/2016
 2. Môn cơ sở ngành: Hóa phân tích: 13h30 ngày 02/7/2016
 3. Môn chuyên ngành: Tổng hợp kiến thức các môn Hóa dược, Dược liệu, Bào chế: 7h30 ngày 03/7/2016

Địa chỉ thi: Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội, Cụm 5,Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.

Khi đi thi các mang theo bút chì ,bút tẩy,bút bi xanh ,thước kẻ ,chứng minh thư nhân dân ( hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ khác)

07 giờ sáng toàn thể sinh viên tập trung tại Cụm 5, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội nghe phổ biến quy chế thi.

16. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 328 nhà N3  cụ thể như sau:

– Sáng 30/7, Chiều 30/7, Sáng 31/7, Chiều 31/7/2016

17. Tư tưởng Hồ Chí Minh

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 328 nhà N3  cụ thể như sau:

-Sáng 6/8, Chiều 6/8, Sáng 7/8, Chiều 7/8/2016

18. Quản trị kinh doanh dược

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại Phòng 336 nhà N3 tầng 3  cụ thể như sau:

-Sáng Sáng 13/8, Chiều 13/8, Sáng 14/8, Chiều 14/8, Sáng 20/8, Chiều 20/8/2016

19. Dược lý học 2

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 335 tầng 3 nhà N3 cụ thể như sau:

-Sáng 27/8, Chiều 27/8, Sáng 28/8, Chiều 28/8/2016.

 

THÔNG BÁO NGHỈ LỂ QUỐC KHÁNH 2/9: nghỉ ngày 2/9, 3/9, 4/9/2016

20.  Hoá Dược 2

 • Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00
 • Sáng 10/9, Chiều 10/9, Sáng 11/9, Chiều 11/9/2016

Lưu ý: Chiều 10/9 chia 2 ca học tại Phòng 316 Nhà N3 tầng 1

Ca 1: Từ 13h30 -> 15h00 các bạn có tên: A,B,C….L,M

Ca 2: 15h30 -> 17h00 các bạn có tên: N,O,P,….V,X,Y

 

Nghỉ thi học kỳ

LỊCH THI HỌC KỲ 1

Ngày 17/9/2016:

 • 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
 • 14 giờ 40 đến 15 giờ 40 Môn Bào chế.
 • 15 giờ 50 đến 16 giờ 50 Môn Pháp chế Dược.

Ngày 18/9/2016:

 • 07 giờ 30 đến 8 giờ 30 Môn Quản trị và kinh doanh dược.
 • 08 giờ 40 đến 9 giờ 40 Môn Đảm bảo chất lượng thuốc.
 • 9 giờ 50 đến 10 giờ 50 Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 Môn Giải phẫu sinh lý.
 • 14 giờ 40 đến 15 giờ 40 Môn Bệnh học.
 • 15 giờ 50 đến 16 giờ 50 Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Học viên đi thi phải mang theo chứng minh thư.
Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

 

21. Môn Vật lý đại cương

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 335 tầng 3 nhà N3 cụ thể như sau:

-Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 9/10, Chiều 9/10/2016.

22. Môn Toán xác suất – Thống kê 

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 335 tầng 3 nhà N3 cụ thể như sau:

-Sáng 15/10, Chiều 15/10, Sáng 16/10, Chiều 16/10, Sáng 23/10, Chiều 23/10/2016.

23. Môn Hóa sinh

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 335 tầng 3 nhà N3 cụ thể như sau:

-Sáng 29/10, Chiều 29/10, Sáng 30/10, Chiều 30/10/2016.

24. Môn Kinh tế Dược 

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 335 tầng 3 nhà N3 cụ thể như sau:

-Sáng 5/11, Chiều  5/11,  Sáng 6/11, Chiều  6/11/2016.

25. Môn Vi sinh – Kí sinh trùng

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00

-Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 13/11, Chiều 13/11

26. Môn Dược lâm sàng

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00

-Sáng 19/11, Chiều 19/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11

ĐĂNG KÝ LÀM BÀI KIỂM TRA

14 giờ ngày 4/12/2016 sinh viên đăng ký làm bài kiểm tra.

Ngày 10/12, 11/12, 17/12, 18/12 ôn thi học kỳ 2.

 • Lịch thi học kỳ 2:  13 giờ 30 phút ngày 24/12/2016 thi môn:

1.Môn Vật lý đại cương

2.Môn Toán xác suất – Thống kê

3.Môn Hóa sinh

 • 07 giờ 30 phút ngày 25/12/2016 thi môn:

4.Môn Kinh tế Dược

5.Môn Vi sinh – Kí sinh trùng

6.Môn Quản lý tồn trữ thuốc

7.Môn Giáo dục quốc phòng

 • 13 giờ 30 phút ngày 25/12/2016 thi môn:

8.Môn y đức,

9.Môn Hóa học đại cương vô cơ

10.Môn Giáo dục thể chất.

27. Môn Thực hành dược liệu

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00

-Sáng Sáng 7/1, Chiều 7/1, Sáng 8/1, Chiều 8/1/2017

28. Môn Sinh học và di truyền 

-Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00

-Sáng Sáng 14/1 Chiều 14/1, Sáng 15/1, Chiều 15/1/2017

 

LỊCH NGHỈ TẾT :Thời gian từ ngày 19/1/2017 đến ngày 12/2/2017

29. Môn Thực hành Hóa Dược

 • Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00
 • Sáng 19/2, Chiều 19/2, Sáng 26/2, Chiều 26/2

Thông Báo :

Lịch đăng ký học bổ sung và làm bài kiểm tra vào 9 giờ ngày 18/3/2017

YÊU CẦU: TẤT CẢ SINH VIÊN CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ ĐỂ NHẬN KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP 
Sinh viên mang theo BẰNG TRUNG CẤP DƯỢC CHUYÊN NGHIỆP BẢN PHOTO CÔNG CHỨNG

Lịch thi học kỳ 3 vào ngày 19/3/2017

Sáng : từ 7h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h30 đến 17h

 1. Sinh học di truyền
 2. Tiếng anh chuyên ngành
 3. Dược lý 1
 4. Dược liệu
 5. Dược lâm sàng
 6. Hóa dược 1
 7. Hóa dược 2
 8. Dược lí 2

Lịch học ôn thi tốt nghiệp 

Vào các ngày Sáng 25/3, Chiều 25/3, Sáng 26/3, Chiều 26/3, Sáng 1/4, Chiều 1/4, Sáng 2/4, Chiều 2/4, Sáng 8/4, Chiều 8/4, Sáng 9/4, Chiều 9/4, Sáng 15/4, Chiều 15/4, Sáng 16/4, Chiều 16/4.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Ngày 22/04/2017:

 • 8h 00’ – 9h30’   : Thi lý thuyết Hóa dược nâng cao (90 Phút)
 • 10h00’ – 11h30’: Thi lý thuyết Dược liệu nâng cao ( 90 phút)
 • 13h30’ – 15h00’:  Thi lý thuyết Bào chế nâng cao ( 90 Phút)

Thi thực hành 3 môn vào 15 giờ ngày 22/04/2017: Thi theo nhóm

YÊU CẦU: Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào phòng thi thực hành.

Chú ý: Yêu cầu sinh viên mang bằng gốc trung cấp , chứng minh thư nhân dân để kiểm tra đối chiếu. Sinh viên nào không mang bằng trung cấp bản gốc sẽ không được dự thi tốt nghiệp.

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

Thời gian phát bằng vào: Thứ 3 ngày 30/05/2017 Sinh viên mang theo chứng minh thư nhân dân để đối chiếu khi nhận bằng.
Địa điểm phát bằng: Phòng đào tạo Tại trường Cao đẳng công nghệ và thương mại Hà Nội – Địa chỉ: Số 5 – Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội.
Lưu ý: Các bạn thi Trượt tốt nghiệp lần 1 và Lớp DLT 3 sẽ thông báo lịch phát bằng sau.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ 06/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp IXN133001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN133001

Chat với chúng tôi