Những quy định mới về việc thăng hạng chức danh tại trường Đại học Thông tư số 18/2017/TT- BGDĐT quy định điều kiện về việc thăng chức hạng trong các cơ sở giáo dục đã có sự thay đổi và quy định ưu tiên.
Trang chủ > Hỏi Đáp Giáo Dục > Những quy định mới về việc thăng hạng chức danh tại trường Đại học

Những quy định mới về việc thăng hạng chức danh tại trường Đại học

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Thông tư số 18/2017/TT- BGDĐT quy định điều kiện về việc thăng chức hạng trong các cơ sở giáo dục đã có sự thay đổi và quy định ưu tiên.

Những quy định mới về việc thăng bậc trong cơ sở giáo dục

Những quy định mới về việc thăng bậc trong cơ sở giáo dục

Những quy định mới về việc thăng hạng chức danh tại trường Đại học

Thông tư này quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I).

Theo tin tức Y tế giáo dục, Thông tư này áp dụng đối với viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục Đại học công lập về thăng hạng chức danh nghề nghiệp, các tổ chức cá nhân liên quan. Đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập được áp dụng quy định tại Thông tư này để tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo Thông tư viên chức được cử đi dự thi thăng hạng nghề nghiệp giảng viên phải có đủ các điều kiện sau:

 • Cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi.
 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III).
 • Mã số V.07.01.03 đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).
 • Mã số V.07.01.02; đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II),
 • Mã số V.07.01.02 đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I).
 • Cán bộ viên chức phải có đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời hạn 03 năm tính đến thời hạn nộp hồ sơ, không bị kỷ luật hoặc có thông báo về việc vi phạm kỷ luật.
 • Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Hình thức miễn thi đối với môn ngoại ngữ

Theo Thạc sĩ Phạm Hồng Quân- Giảng viên Cao đẳng Dược cho biết việc thăng hạng đối với các chức danh trong Đại học sẽ tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên đang công tác . Bên cạnh đó với những quy định ưu tiên một số trường hợp sẽ giúp giảng viên thuận lợi hơn trong việc tăng cấp bậc trong trường.

Cán bộ được miễn thi thăng hạng được ưu tiên với một số trường hợp sau:

Cán bộ đã có bằng Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài và sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh, Nga, Đức, Pháp, Trung Quốc. Văn bằng đã được cơ quan công nhận theo đúng quy định.

Miễn thi ngoại ngữ đối với giảng viên đã học tập và giảng dạy tại nước ngoài

Miễn thi ngoại ngữ đối với giảng viên đã học tập và giảng dạy tại nước ngoài

Đã có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 450 điểm.

 • TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II);
 • Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu)
 • Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 500 điểm, TOEFL CBT 173 điểm, TOEFL iBT 61 điểm, IELTS 5,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I).
 • Các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại điểm này còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
 • Đối với giảng viên chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài thì các quy định miễn thi ngoại ngữ tại khoản 1 Điều này phải là ngôn ngữ khác với chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài đang giảng dạy.

Miễn thi tin học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên.

Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 chưa yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công bố kết quả thi thăng hạng thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức phải có trách nhiệm cử viên chức đã tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập tham dự khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp dự thi.

Trường hợp viên chức được cử đi bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp dự thi mà không tham gia khóa bồi dưỡng hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền không bổ nhiệm viên chức vào hạng chức danh nghề nghiệp trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng và không bảo lưu kết quả kỳ thi đã tham dự.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2017.

Nguồn: Cao đẳng Điều dưỡng

Có thể bạn quan tâm

Tổng quan tất cả thông tin về thuốc Brotilase

Brotilase thuộc phân nhóm men kháng viêm, có tác dụng trong việc làm giảm các triệu chứng viêm do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Chat với chúng tôi