Trang chủ > Thời khoá biểu

Thời khoá biểu

Thời khóa biểu lớp HĐD1401-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1401-CĐVB2 Môn Giao tiếp và thực hành điều dưỡng Thời gian: Sáng 28/09, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1401-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1401-LT Môn Bệnh học (P125) Thời gian: Sáng 7/9, chiều 7/9, sáng 8/9, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1401-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1401-LT Môn Huyết học – truyền máu(P132) Thời gian: Sáng 31/8, chiều 31/8, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1401-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1401-CĐVB2 Môn Dược liệu 1 (P125) Thời gian: Sáng 31/8, chiều 31/8, sáng 1/9, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1401-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1401-VB2 Môn Dược liệu 1 (P125) Thời gian: Sáng 31/8, chiều 31/8, sáng 1/9, ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi