Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng học buổi sáng: ĐDCQ10 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội  Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng chính quy: mã lớp ĐDCQ10 1. Môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 1 + Phần 2) Thời gian học buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng > Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng học buổi sáng: ĐDCQ10

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng học buổi sáng: ĐDCQ10

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 đánh giá, trung bình: 4,33 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng chính quy: mã lớp ĐDCQ10

1. Môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 1 + Phần 2)

Thời gian học buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3
Ngày 24/8, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 31/8, 3/9, 4/9, 7/9, 8/9, 9/9, 10/9, 11/9, 14/9, 15/9/2015

2. Môn: Tiếng Anh 1

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3
Ngày 16/9, 17/9, 23/9, 24/9, 25/9, 30/9/2015

3. Môn: Sinh học và di truyền

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3
Ngày 18/9, 21/9, 22/9, 28/9, 29/9, 5/10/2015

4. Môn: Giáo dục Quốc Phòng

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 2/10, 7/10, 9/10, 12/10, 14/10, 16/10, 19/10, 21/10, 23/10, 26/10, 28/10, 30/10, 2/11, 4/11/2015

5. Môn: Hóa học đại cương vô cơ (Phần 1 – Lý thuyết)

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 6/10, 8/10, 13/10, 15/10, 20/10, 22/10, 27/10, 29/10

6. Môn: Xác suất thống kê Y học

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 3/11, 6/11, 10/11, 11/11, 13/11, 17/11, 18/11, 24/11, 25/11

7. Môn: Tin học

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 12/11, 19/11, 26/11, 1/12, 3/12, 8/12, 10/12, 15/12, 17/12/2015

8. Môn: Giáo dục thể chất 1

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 16/11, 23/11, 27/11, 30/11, 2/12, 4/12/2015

9. Môn: Bệnh học

Thời gian học buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 7/12, 10/12, 18/12, 21/12, 24/12/2015.

10. Môn: Y – Đức

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 22/12, 23/12, 25/12, 28/12, 30/12/2015.

11. Giải phẫu sinh lí (Phần lý thuyết) 

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 04/1, 05/1, 06/1, 07/1, 08/1, 11/1/2016

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

Ngày 25/01/2016

– Giáo dục quốc phòng: 07h45 – 08h30
– Hóa học đại cương vô cơ: 09h00 – 10h00
– Tiếng anh 1: 10h15 – 11h00

Ngày 26/01/2016

– Tin học: 07h45 – 08h30
– Những NLCB chủ nghĩa Mac-Lê Nin(P1): 08h45 – 09h45
– Sinh học và di truyền: 10h00 – 11h00

Ngày 27/01/2016:

– Giáo dục thể chất: 07h45 – 08h45
– Y – Đức: 09h00 – 10h00

Yêu cầu tất cả sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 7h30, chiều 13h30. Khi đi thi mang theo thẻ SV, CMND, bút bi màu xanh, bút chì, tẩy. Đến hết ngày 25/01/2016 sinh viên nào không đóng học phí sẽ không được tham gia thi các môn tiếp theo.

——————————————————————————————————————-

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2

12. Môn: Thực hành Hóa học đại cương vô cơ

*Học buổi chiều tại phòng thực hành P316 nhà N3 tầng 1

Thời gian học buổi chiều: từ 15h00-16h30 cụ thể như sau: 12/01, 13/01, 14/01, 15/01/2016

Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành.

13. Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 28/1, 29/1, 24/2, 25/2, 26/2, 29/2/2016

14. Môn: Thực hành Giải phẫu sinh lý

*Học buổi chiều chia thành 2 ca học tại phòng thực hành P317 nhà N3 tầng 1

Thời gian học buổi chiều: từ 15h00-16h30 cụ thể như sau: 1/3, 2/3, 4/3/2016

Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành.

15. Tiếng Anh cơ bản 2

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 7/3, 9/3, 11/3, 15/3, 16/3, 17/3/2016

16. Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 8/3, 10/3, 14/3, 18/3, 21/3, 25/3, 28/3, 1/4/2016

17. Vật lý đại cương

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 23/3, 24/3, 30/3,31/3, 6/4, 7/4/2016

18. Giáo dục thể chất 2

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 22/3, 29/3, 4/4, 11/4, 13/4, 15/4/2016

19. Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian học buổi chiều:từ 13h30 đến 17h00 tại phòng 131 Nhà N1 tầng 3

Ngày 5/4, 8/4, 12/4, 14/4, 19/4, 21/4/2016

20. Môn Tiếng Anh chuyên ngành 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00 tại phòng 328 Nhà N3 tầng 2

Ngày 25/4, 27/4, 29/4, 4/5, 6/5, 9/5, 11/5, 13/5 (Nghỉ), 16/5, 18/5, 20/5/2016

21. Môn Điều dưỡng cơ sở 1

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00 tại phòng 327 Nhà N3 tầng 2

Ngày 26/4, 28/4, 5/5, 10/5, 12/5, 17/5, 19/5, 24/5/2016

22. Môn Pháp luật

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 25/5, 27/5, 30/5, 1/6, 3/6/2016

23. Môn  Sức khỏe – Môi trường – Vệ sinh – Nâng cao sức khoẻ và hành vi con người

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00 tại phòng 327 Nhà N3 tầng 2

Ngày 26/5, 31/5, 2/6, 7/6, 9/6/2016


THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI

Thời gian thi lại vào 7 giờ 30 phút ngày 6/6/2016. Sinh viên đăng ký thi lại trước ngày 2/6/2016

Lịch thi lại tại Phòng 332

 • Môn Tin học thời gian 7h30 phút đến 8 giờ 15 phút,
 • Môn Sinh học – di truyền thời gian 8 giờ 25 đến 9 giờ 25,
 • Môn Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác Lênin (P1) thời gian 9h30 đến 10h30,
 • Môn Hoá học đại cương vô cơ thời gian 10h35 đến 11h35.
 • Môn Bệnh học, Giáo dục Quốc phòng, Tiếng Anh 1, Giáo dục thể chất từ 11h 35 đến 12h 30.

23. Môn Dược lý

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00 tại phòng 327 Nhà N3 tầng 2

Ngày 8/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6/2016


Lịch nghỉ hè: từ ngày 20/6/2016 đến ngày 07/8/2016


24. Môn: Điều dưỡng cơ sở 2

Thời gian học buổi sáng:từ 7h30 đến 11h00 tại phòng 317 Nhà N3 tầng 1

Ngày 10/8, 11/8, 12/8, 15/8, 17/8, 19/8, 22/8/2016

25. Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm 

Thời gian học buổi sáng:từ 7h30 đến 11h00 tại phòng 124 Nhà N1 tầng 2

Ngày 23/8, 25/8, 26/8/2016

26. Giáo dục thể chất 3

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h tại phòng 133 nhà N1 tầng 3.

Ngày: 29/08,5/9, 9/9, 12/9, 16/9/2016

 

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

Tại Phòng 113

NGÀY 10/9/2016:

Từ 13 giờ đến 14 giờ Môn Giải phẫu sinh lí.

Từ 14 giờ 10 phút đến 15 giờ 10 phút: Môn Đường lối cách mạng của DCSVN.

Từ 15 giờ 20 phút đến 16 giờ 20 phút: Môn Bệnh học.

NGÀY 11/9/2016:

Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 phút: Môn Vật lí đại cương.

Từ 8 giờ 45 đến 9 giờ 45 Môn: Vi sinh – Ký sinh trùng

Từ 10 giờ đến 11 giờ Môn Điều dưỡng cơ sở 1.

Từ 13 giờ đến 14 giờ Môn Toán xác suất thống kê.

Từ 14 giờ 10 phút đến 15 giờ 10 phút: Môn Sức khỏe – Môi trường – Vệ sinh – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người.

Từ 15 giờ 20 phút đến 16 giờ 20 phút: Môn Dược lí.

Ngày 22/09/2016:

Thời gian bắt đầu thi : 8 giờ 00 phút , Môn thi : Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 27/09/2016:

Thời gian bắt đầu thi: 8 giờ 00 Phút, Môn thi:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 2)

 

27. Môn Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h tại phòng 133 nhà N1 tầng 3.

Vào các ngày: 28/9, 30/9, 3/10, 4/10, 6/10, 7/10/2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM VÀ NỮ

Chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20 – 10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 và Đại hội Đoàn trường.

Đăng ký tham gia:

– Chi đoàn đăng ký thi đấu liên hệ với Trưởng BTC: Đ/c Trần Trung Thành (01255234464) hoặc Đ/c Nguyễn Thanh Tùng (01692349138).

– Nộp danh sách đội bóng theo mẫu bên dưới vềphòng Đào tạo – P115 Nhà N1 cho thầy Đặng Nam Anh hoặc gửi vào email dangnamanh.hup@gmail.com

– Các khoản khác như: tập luyện, trang phục thi đấu,.… do các đội tự túc.

– Khi thi đấu phải mặc đồng phục.

– Thời hạn đăng ký: Đến 17 giờ Thứ 7, ngày 08 tháng 10 năm 2016.

Chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm: Tải xuống

 

28. Môn Giao tiếp và thực hành điều dưỡng

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Vào các ngày: 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10/2016

29. Môn Hóa sinh

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Vào các ngày: 17/10, 18/10, 19/10, 21/10, 24/10/2016

30. Môn Dinh dưỡng

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Vào các ngày: 25/10, 27/10, 28/10, 1/11, 2/11/2016

31. Môn Quản lý Điều dưỡng

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Vào các ngày: 3/11, 4/11, 7/11, 8/11, 10/11, 11/11/2016

32. Môn: Giáo dục sức khỏe và thực hành Điều dưỡng

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Vào các ngày:  14/11, 16/11, 18/11,  21/11, 23/11, 25/11, 30/11, 02/12/2016.

33. Môn:  Y học cổ truyền

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Vào các ngày: 24/11, 29/11, 01/12, 06/10, 07/12, 09/12/2016

THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI

Thời gian thi lại vào 8 giờ 00 phút ngày 28/11/2016 tại P 326

Lịch thi lại tại Phòng P 326

 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thời gian 8h đến 9h.
 • Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LeeNin 2 thời gian  9h15’ đến 10h15’.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017

Lịch nghỉ tết nguyên đán từ ngày 19/01/2017 đến ngày 10/02/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017 (Đợt 1)

 • 8 giờ 00 phút ngày 14/12/2016 thi Môn Hóa sinh
 • 8 giờ 00 phút ngày 16/12/2016 thi Môn Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn
 • 8 giờ 00 phút ngày 19/12/2016 thi Môn Dinh dưỡng và tiết chế, Môn Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm
 • 8 giờ 00 phút ngày 21/12/2016 thi Môn Giáo dục sức khỏe và thực hành điều dưỡng, Môn Giáo dục thể chất 3

LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017 (Đợt 2)

 • 08 giờ ngày 16/1/2017 thi Môn Quản lý điều dưỡng
 • 09 giờ 30 phút ngày 16/1/2017 thi Môn Tiếng Anh 2
 • 08 giờ ngày 17/1/2017 thi Môn Tiếng Anh chuyên ngành
 • 09 giờ 30 phút ngày 17/1/2017 thi Môn Y học cổ truyền
 • 08 giờ ngày 17/1/2017 thi Môn Điều dưỡng cơ sở 2
 • 09 giờ 30 phút ngày 18/1/2017 thi Môn Giáo dục thể chất 2

Lịch thi lại Môn thi đợt 1 + đợt 2 vào 07 giờ 30 phút ngày 17/1/2017 và 13h30 chiều 18/1/2017.

34. Môn:  Sức khỏe – môi trường và vệ sinh 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Vào các ngày: 5/1, 6/1, 9/1, 11/1, 13/1/2017

35. Môn: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 13/2, 14/2, 16/2, 20/2, 22/2, 23/2, 27/2, 28/2/2017 tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

36. Môn: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 15/2, 17/2, 21/2, 24/2, 1/3, 3/3, 8/3, 13/3, 31/3/2017 tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017 (Các môn thi đợt 2)

 • Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày  18/02/2016

37. Môn: Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Học Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 2/3, 6/3, 7/3, 9/3,16/3, 17/3, 20/3, 23/3/2017 tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Thực hành:Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 24/3, 27/3, 30/3, 3/4/2017 tại Nhà N3

38. Môn: Điều dưỡng người bệnh mắt

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 14/3, 15/3, 21/3, 22/3,, 28/3, 29/3/2017 tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017 (Đợt 3)

 • Môn: Giao tiếp và thực hành điều dưỡng
 • Thời gian: 08h00 ngày 10/03/2016 tại phòng 326

39. Môn: Chăm sóc người bệnh tâm thần

Thời gian học từ 7h30 đến 11h các ngày: 4/4, 7/4, 13/4, 18/4, 20/4, 24/4, 26/4, 28/4/2017 phòng 328 nhà N3 tầng 2.

40. Môn: Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Thời gian học từ 7h30 đến 11h các ngày: 5/4, 10/4, 12/4, 14/4, 17/4, 19/4, 21/4, 25/4, 27/4, 3/5, 4/5, 5/5/2017 phòng 328 nhà N3 tầng 2.

41. Môn: Phục hồi chức năng

Thời gian học từ 7h30 đến 11h các ngày: 08/05,11/05,15/05,17/05,18/05,19/05/2017 phòng 326 nhà N3 tầng 2.

LỊCH HỌC LẠI LỚP ĐDCQ10:

Môn Sức khỏe – môi trường và vệ sinh: Thời gian học từ 7h30 đến 11h các ngày: 22/05, 23/05/2017 phòng 326 nhà N3 tầng 2. .

Môn Chăm sóc sức khỏe cộng đồng : Thời gian học từ 7h30 đến 11h các ngày: 24/05, 25/05/2017 phòng 326 nhà N3 tầng 2.

Môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa : Thời gian học từ 7h30 đến 11h các ngày: 26/05, 29/05, 30/05, 31/05/2017 tại phòng 326 nhà N3 tầng 2.

Môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh tâm thần: Thời gian học từ 7h30 đến 11h các ngày: 01/06, 02/06, 03/06/2017 tại phòng 326 nhà N3 tầng 2.

Môn Phục hồi chức năng: Thời gian học từ 7h30 đến 11h các ngày 05/06, 06/06, 07/06/2017 phòng 326 nhà N3 tầng 2.

LỊCH THI HỌC KỲ 4 

Ngày 14/06/2017: Phòng thi 326

 • 8h00 – 9h00 thi môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa
 • 9h15’ – 10h15’ thi môn Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh
 • 10h30’ – 11h30’ thi môn Điều dưỡng người bệnh mắt

Ngày 15/06/2017: Phòng thi 326

 • 8h00 – 9h00 thi môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa
 • 9h15’ – 10h15’ thi môn Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
 • 10h30’ – 11h30’ thi môn Chăm sóc người bệnh tâm thần

Ngày 16/06/2017: Phòng thi 326

 • 8h00 – 9h00 thi môn Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực
 • 9h15’ – 10h15’ thi môn Phục hồi chức năng

LỊCH NGHỈ HÈ:

Nghỉ hè từ 19/6/2017 đến 31/7/2017. Ngày 1/8/2017 học tiếp năm học thứ 3

42. Môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Học Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 01/8,02/8,04/8,07/8, 11/8, 14/8/2017 tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Thực hành:Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 16/8,18/8,21/8,23/8,25/8,29/8/2017 tại Nhà N3

43. Môn tâm lý giáo dục sức khỏe

Thời gian học từ 7h30 đến 11h các ngày: 10/8,15/8, 17/8,22/8/2017 phòng 326 nhà N3 tầng 2.

LỊCH THI LẠI

Lịch thi lại lần 2 các môn học kỳ 4 vào 14h00 ngày 22/08/2017 tại phòng 125.

44. Môn Điều dưỡng Nhi khoa

Học Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 28/8,30/8,05/9,7/9/2017 tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Thực hành:Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 8/9,12/9,13/9/2017 tại Nhà N3

45. Môn Chăm sóc sức khỏe phụ nữ , bà mẹ và gia đình

Học Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 31/8,06/9,11/9,14/9,15/9,18/9/2017 tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Thực hành:Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 20/9,22/9,26/9,28/9/2017 tại Nhà N3

46. Môn Điều dưỡng người bệnh Răng – Hàm – Mặt

Học Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 19/9,21/9,25/9,27/9/2017 tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Thực hành:Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 29/9,02/10,03/10,04/10/2017 tại Nhà N3

47. Môn Pháp luật và tổ chức y tế

Thời gian học từ 7h30 đến 11h các ngày: 05/10, 09/10,11/10,12/10,13/10/2017 phòng 328 nhà N3 tầng 2.

48. Môn Điều dưỡng người bệnh Da liễu

Thời gian học từ 7h30 đến 11h các ngày: 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 20/10, 31/10/2017 phòng 328 nhà N3 tầng 2.

49. Môn Điều dưỡng người bệnh Tai-Mũi- Họng

Học Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 23/10, 24/10, 25/10, 27/10, 30/10/2017 tại phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Thực hành:Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h các ngày: 01/11, 03/11, 08/11/2017 tại Nhà N3

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn chăm sóc sức khỏe sinh sản sáng 23/11, sáng 24/11 phòng 328 nhà N3 tầng 2.
 • Môn pháp luật và tổ chức y tế sáng 27/11 phòng 328 nhà N3 tầng 2.
 • Môn điều dưỡng răng hàm mặt sáng 28/11, sáng 29/11 phòng 328 nhà N3 tầng 2.
 • Môn điều dưỡng người bệnh da liễu sáng 04/12, sáng 05/12 phòng 328 nhà N3 tầng 2.

Lịch Thi học kỳ V phòng 328

 • 8 giờ 30 phút ngày 18/12/2017 Thi môn Điều dưỡng Nhi khoa
 • 9 giờ 45 phút ngày 18/12/2017 Thi môn Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình.
 • 8 giờ 00 phút ngày 19/12/2017 Thi môn Điều dưỡng người bệnh Răng – Hàm – Mặt
 • 9 giờ 30 phút ngày 19/12/2017 Thi môn Pháp luật và tổ chức y tế
 • 8 giờ 00 phút ngày 20/12/2017 Thi môn Điều dưỡng người bệnh Da liễu
 • 9 giờ 30 phút ngày 20/12/2017 Thi môn Điều dưỡng người bệnh Tai – mũi – họng

46. Giáo dục quốc phòng – An ninh 2, 3

Thời gian học buổi sáng: 25/12/2017, 27/12/2017, 28/12/2017, 02/1/2018 tại P.328

Lịch Thi học kỳ V phòng 328

 • 8 giờ 30 phút ngày 05/01/2018 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh 2
 • 9 giờ 45 phút ngày 05/01/2018 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh 3
 • 14 giờ 00 phút ngày 05/01/2018 Thi môn Tâm lý giáo dục sức khỏe
 • 15 giờ 15 phút ngày 05/01/2018 Thi môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Địa điểm thực tập: Bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông – Đại chỉ 2 Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG

Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Thời gian: Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút

 

Tuần

Khoa
NộiNgoạiSảnNhiTruyền nhiễmCấp cứu
10/01 – 19/01Nhóm 1Nhóm 2    Xin nghỉ tết từ 10/02 – 25/02/2018
22/01 – 02/02Nhóm2Nhóm 1    
05/02 – 09/02  Nhóm 1Nhóm 2  
26/02 – 02/03  Nhóm 2Nhóm 1  
05/03 – 09/03    Nhóm 1Nhóm 2
09/03- 16/03    Nhóm 2Nhóm 1

Lưu ý:

            – Thực tập tại Bệnh viện sinh viên nghỉ không quá 10% số buổi thực tập

Lịch thi lại học kì V

(Lịch đăng kí thi lại: 11h00’ và 17h00’ Ngày 25/01/2018)

Môn Pháp luật và tổ chức y tế

Thời gian: 8h00’ – 9h00’ ngày 28/01/2018

Môn Điều dưỡng người bệnh da liễu

Thời gian: 9h00’ – 10h00’ ngày 28/01/2018

Môn Điều dưỡng người bệnh Tai – Mũi – Họng

Thời gian: 10h00’ – 11h00’ ngày 28/01/2018

Môn Điều dưỡng người bệnh Răng hàm mặt

Thời gian: 14h00’ – 15h00’ ngày 28/01/2018

Môn Điều dưỡng Nhi đặc thù

Thời gian: 15h00’ – 16h00’ ngày 28/01/2018

Môn Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

Thời gian: 16h00’ – 17h00’ ngày 28/01/2018

Môn Tâm lí giáo dục sức khỏe

Thời gian: 16h00’ – 17h00’ ngày 28/01/2018

Môn Giáo dục quốc phòng – An ninh 2

Thời gian: 16h00’ – 17h00’ ngày 28/01/2018

Lưu ý: Phòng thi dán ở bảng tin vào 7h30 ngày 28/01/2018

Lịch nộp sổ thực tập

Lịch nộp sổ thực tập vào 8h00 ngày 23/03/2018

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

(Địa điểm học tại:  290 TÂY SƠN)

Lịch học môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa chuyên sâu

Thời gian: Sáng 11/05, Chiều 11/05, Sáng 16/05, Chiều 16/05, Sáng 18/05, Chiều 18/05/2018.

Lịch học môn Quản lí điều dưỡng  chuyên sâu

Thời gian: Sáng 12/05, Chiều 12/05/2018.

Lịch học môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại  khoa chuyên sâu

Thời gian: Sáng 19/05, Chiều 19/05, Sáng 24/05, Chiều 24/05, Sáng 26/05, Chiều 26/05/2018.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Ngày 31/05/2018:

• 07h15’ – 08h45’: CSSK người lớn nội khoa chuyên sâu ( 90’)

• 10h00’- 11h30’: CSSK người lớn ngoại khoa chuyên sâu ( 90’)

• 13h30’ – 15h00’: Quản lý điều dưỡng chuyên sâu ( 90’)

Yêu cầu: Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào thi thực hành
Chú ý: – Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân theo khi dự thi tốt nghiệp.

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

Thời gian: 7h00 ngày 26 tháng 7 năm 2018 (thứ tư)

Địa điểm: Tại Cụm 5, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.

Chú ý: Mang theo Chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên.

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HDS1401-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1401-CĐVB2 Môn Dược liệu ...

Chat với chúng tôi