Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng MĐD01.K9 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội  Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy MĐD01.K9 (Lịch học của các lớp ĐDCQ02.K9, ĐDCQ03.K9, ĐDCQ04.K9, ĐDCQ05.K9, ĐDCQ06.K9) 19. Môn: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng > Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng MĐD01.K9

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng MĐD01.K9

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 đánh giá, trung bình: 3,67 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy MĐD01.K9

(Lịch học của các lớp ĐDCQ02.K9, ĐDCQ03.K9, ĐDCQ04.K9, ĐDCQ05.K9, ĐDCQ06.K9)

19. Môn: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 20/4, 21/4, 24/4, 25/4, 27/4/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1.

20. Môn: Điều dưỡng cơ sở 1

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 26/4, 28/4, 3/5, 5/5, 8/5, 10/5, 12/5, 15/5/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1.

22. Môn: Dược lý

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 4/5, 9/5, 11/5, 16/5, 18/5, 19/5/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1

23. Môn Pháp luật và tổ chức y tế

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 17/5, 22/5, 23/5/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1

LỊCH HỌC LẠI

1: Môn Hóa học đại cương vô cơ:

Thời gian học buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 25/5, 29/5/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

2: Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh:

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 1/6/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 2/6/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

3: Đường lối cách mạng của ĐCSVN:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 1/6/2017 và  sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 2/6/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

4: Vi sinh – Kí sinh trùng:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày 24/5, 26/5/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

5: Giáo dục thể chất 2:

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 24/5/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 25/5/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

6: Hóa sinh:

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 26/5/2017, chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 29/5/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

7: Điều dưỡng cơ sở 1:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 30/5/2017 và sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày ngày 31/5/2017

tại Phòng 132 tầng 3 nhà N1

8: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người:

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 30/5/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 6/6/2017 tại Phòng 132 tầng 3 nhà N1

9: Dược lý:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 31/5 và sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 6/6/2017 tại Phòng 132 tầng 3 nhà N1

10: Môn Tiếng anh 2

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 5/6/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

11:Môn Pháp luật và tổ chức y tế

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 6/6/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐỢT 3

8 giờ ngày 8/6/2017 thi Môn: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

9 giờ 30 phút ngày 8/6/2017 thi Môn: Điều dưỡng cơ sở 1

14 giờ ngày 8/6/2017 thi Môn: Dược lý

15 giờ 30 phút ngày 8/6/2017 thi Môn: Pháp luật và tổ chức y tế

LỊCH ĐĂNG KÝ THI LẠI HỌC KỲ 2 ( Đợt 2 + Đợt 3)

 • Thời gian đăng ký thi lại vào các ngày 15/6,16/6/2017
 • Thời gian thi lại vào 8h00′ ngày 20/6/2017.

LỊCH NGHỈ HÈ 

Thời gian nghỉ hè từ ngày 21/6/2017 đến 24/7/2017. Ngày 25/7/2017 học tiếp năm học thứ 2.

 học buổi sáng các ngày:  Học vào buổi sáng.

24: Môn Điều dưỡng cơ sở 2

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

 • Lý thuyết Sáng 6/12 ( P: 132), chiều 6/12/2017( P: 132)
 • Thực hành 31/7, 02/8,04/8,07/8,10/8, 14/8/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

25: Môn Tâm Lý giáo dục sức khỏe

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 03/8,08/8,9/8,11/8/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

26: Môn Tiếng Anh chuyên ngành

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 15/8, 17/8, 21/8, 23/8, 25/8, 29/8/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

27: Môn Dinh dưỡng – Tiết chế 

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 16/8 , 18/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

28: Môn Y học cổ truyền

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 31/8, 5/9, 7/9, 12/9, 14/9, 15/9/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

29: Giao tiếp và thực hành điều dưỡng

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 1/9, 8/9, 13/9,19/9, 21/9, 25/9/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

30: Môn Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 6/9, 11/9, 18/9, 20/9, 22/9, 26/9/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

Lịch đăng ký thi lại và thi lại năm 1 – CNTM.K9 ( Kỳ I và Kỳ II)

Lịch đăng ký thi lại: 9h ngày 6/9/2017

Lịch thi lại:

 • Kỳ I: 8h ngày 9/9/2017 ( P:125)
 • Kỳ II: 14h ngày 9/9/2017 ( P:125)

31: Môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày  27/9, 28/9, 29/9/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

32: Môn Quản lý điều dưỡng

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày  2/10, 3/10, 4/10, 10/10, 12/10, 17/10/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

33: Môn Chăm sóc sức khỏe người  lớn nội khoa

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

 • Lý thuyết 5/10, 6/10, 9/10, 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 19/10/2017
 • Thực hành 20/10, 23/10, 25/10, 27/10/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

34: Môn Phục hồi chức năng

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 3/11, 7/11, 10/11, 14/11, 15/11, 21/11/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

Đăng ký học lại, đăng ký làm bài kiểm tra bù

Các môn: Tâm lý giáo dục sức khỏe, Điều dưỡng cơ sở 2, Tiếng anh chuyên nghành, Dinh dưỡng tiết chế , Y học cổ truyền vào 10h30 sáng ngày 6/11/2017 tại P312 nhà N1

35: Môn Giáo dục quốc phòng-  An ninh

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 8/11, 13/11, 16/11, 17/11, 20/11, 22/11, 24/11, 27/11, 29/11, 1/12, 4/12, 5/12/2017 tại Phòng 132 tầng 3 nhà N1

Lịch học lại

 • Môn: Tiếng anh chuyên nghành học vào Sáng 7/12 ( P: 133), chiều 7/12/2017( P: 131).
 • Môn: Điều dưỡng cơ sở 2 học vào sáng 5/12 (P:132), chiều 5/12/2017 ( p: 132).
 • Môn: Y học cổ truyền học vào sáng 8/12 (P:132), chiều 8/12/2017 ( p: 132).
 • Môn : Dinh dưỡng tiết chế học vào sáng 9/12 (P:132), chiều 9/12/2017 ( p: 132).

LỊCH THI HỌC KỲ 3 PHÒNG 132

 • 14 giờ 30 phút ngày 11/12/2017 Thi môn Điều dưỡng cơ sở 2
 • 14 giờ 00 ngày 12/12/2017 Thi môn Tiếng anh chuyên nghành
 • 15 giờ 30 phút ngày 12/12/2017 Thi môn Y học cổ truyền
 • 14 giờ 00 ngày 13/12/2017 Thi môn Dinh dưỡng tiết chế
 • 15 giờ 30 phút ngày 13/12/2017 Thi môn Tâm lý giáo dục sức khỏe

ĐĂNG KÝ LÀM BÀI KIỂM TRA BÙ

 • MÔN: Giao tiếp và thực hành điều dưỡng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn, Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm, Phục hồi chức năng, Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa, Giáo dục quốc phòng- An ninh
 • Thời gian: 10h00 ngày 11/12/2017 tại P 132

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn: Giao tiếp và thực hành điều dưỡng học vào Sáng 15/12 ( P: 132), chiều 15/12/2017( P: 132).
 • Môn: Quản lý điều dưỡng học vào sáng 21/12 (P:132), chiều 21/12/2017 ( p: 132).
 • Môn: Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn học vào sáng 22/12 (P:132), chiều 22/12/2017 ( p: 132).
 • Môn : Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm học vào sáng 14/12 (P:132), chiều 14/12/2017 ( p: 132).
 • Môn : Phục hồi chức năng học vào sáng 19/12 (P:132), chiều 19/12/2017 ( p: 132).
 • Môn : Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa học vào sáng 18/12 (P:132), chiều 18/12/2017 ( p: 132).
 • Môn: Giáo dục quốc phòng- An ninh học vào Sáng 20 /12 ( P: 133), chiều 20/12/2017( P: 131).

LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐỢT 2 TẠI PHÒNG 132

 • 14 giờ 00 phút ngày 26/12/2017 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh
 • 15 giờ 30 phút ngày 26/12/2017 Thi môn Giao tiếp và thực hành điều dưỡng
 • 14 giờ 00 ngày 27/12/2017 Thi môn Quản lý điều dưỡng
 • 15 giờ 30 phút ngày 27/12/2017 Thi môn Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn
 • 14 giờ 00 ngày 28/12/2017 Thi môn Phục hồi chức năng
 • 15 giờ 15 phút ngày 28/12/2017 Thi môn Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa
 • 16 giờ 10 phút ngày 28/12/2017 Thi môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm
 • 14 giờ 00 phút ngày 29/12/2017 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh 2
 • 15 giờ 30 phút ngày 29/12/2017 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh 3

36: Môn Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ- bà mẹ và gia đình

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 8/1, 10/1, 12/1, 23/1, 25/1, 29/1/2018 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

37: Môn Giáo dục thể chất 3

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày  9/1, 11/1, 22/1, 24/1, 26/1, 30/1/2018 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

LỊCH ĐĂNG KÝ THI LẠI

 • Lịch đăng ký thi lại các môn kỳ 3 vào 9h30 ngày 22/1/2018
 • Lịch thi lại các môn thi kỳ 3 vào 8h30 ngày 1/2/2018

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giáo dục thể chất 3 vào ngày 31/01/2018
 • Môn Chăm sóc sức khỏe bà mẹ phụ nữ và gia đình vào ngày 2/2/2018

Lịch thi kỳ 4:

 • 8 giờ 00 phút ngày 5/2/2018 Thi môn Giáo dục thể chất 3
 • 9 giờ 30 phút ngày 5/2/2018 Thi môn Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ- bà mẹ và gia đình

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ 06/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018

38: Môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

 • Lý thuyết 26/2, 27/2, 2/3, 7/3, 12/3, 15/3, 20/3, 22/3/2018
 • Thực hành 28/3, 2/4, 5/4, 10/4/2018 tại Phòng 132 tầng 3 nhà N1

39: Môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

 • Lý thuyết 28/2, 5/3, 8/3, 13/3, 16/3, 21/3, 26/3, 29/3/2018
 • Thực hành 3/4, 6/4, 12/4, 17/4/2018 tại Phòng 132 tầng 3 nhà N1

40: Môn Sức khỏe- Môi trường và vệ sinh

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 1/3, 6/3, 9/3, 14/3, 19/3/2018 tại Phòng 132 tầng 3 nhà N1

41: Môn Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 27/3, 30/3, 4/4, 9/4, 13/4, 18/4, 20/4, 26/4/2018 tại Phòng 132 tầng 3 nhà N1

42: Môn Chăm sóc người bệnh cấp cứu & Chăm sóc tích cực

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 11/4, 16/4, 19/4, 23/4, 24/4, 27/4, 2/5, 3/5, 4/5/2018 tại Phòng 132 tầng 3 nhà N1

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bù

Các môn Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em, Chăm Sóc Sức Khỏe Người Bệnh Tâm Thần, Chăm Sóc Sức Khỏe Người Lớn Bệnh Ngoại Khoa, Chăm Sóc Người Bệnh Cấp Cứu và Chăm Sóc Tích Cực , Sức Khỏe – Môi Trường và Vệ Sinh vào lúc 10h30 ngày 7/5/2018 tại P132

Lịch học lại

 • Môn Sức Khỏe – Môi Trường và Vệ Sinh: Sáng 8/5 (P132), Chiều 8/5/2018 (P132)
 • Môn Chăm Sóc Sức Khỏe Người Lớn Bệnh Ngoại Khoa: Sáng 9/5 (P132), Chiều 9/5/2018 (P132)
 • Môn Chăm Sóc Sức Khỏe Người Bệnh Tâm Thần: Sáng 10/5 (P132), Chiều 10/5/2018 (P132)
 • Môn Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em: Sáng 11/5 (P132), Chiều 11/5/2018 (P132)
 • Môn Chăm Sóc Người Bệnh Cấp Cứu và Chăm Sóc Tích Cực: Sáng 12/5 (P132), Chiều 12/5/2018 (P132)

Lịch thi học kỳ 4 tại P131

 • 14 giờ 30 phút ngày 16/5/2018 thi môn Sức Khỏe – Môi Trường và Vệ Sinh
 • 14 giờ 00 ngày 17/5/2018 thi môn Chăm Sóc Sức Khỏe Người Lớn Bệnh Ngoại Khoa
 • 15 giờ 30 phút ngày 17/5/2018 thi môn Sức Khỏe Người Bệnh Tâm Thần
 • 14 giờ 00 ngày 18/5/2018 thi môn Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em
 • 15 giờ 30 phút ngày 18/05/2018 thi môn Chăm Sóc Người Bệnh Cấp Cứu và Chăm Sóc Tích Cực

Lịch thi lại học kỳ 4

 • Lịch đăng ký thi lại vào 9h30 ngày 24/05/2018 P335
 • Lịch thi lại các vào 8h30: 25/05/2018 P335

43: Môn Chăm sóc cộng đồng

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 6/8, 8/8, 10/8, 13/8, 15/8, 17/8, 21/8, 23/8/2018.

44: Môn Điều dưỡng nhi khoa

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 7/8, 9/8, 14/8, 16/8, 20/8, 22/8, 24/8/2018.

Thi thi học kỳ

07h30 giờ ngày  29/8/2018 thi Môn: Chăm sóc cộng đồng

09h 00 giờ ngày 29/8/2018 thi Môn: Điều dưỡng nhi khoa

45: Môn Điều dưỡng người bệnh da liễu

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 6/9, 11/9, 13/9, 18/9, 20/9/2018.

46: Môn Điều dưỡng người bệnh Mắt

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 7/9, 10/9, 12/9, 14/9, 19/9, 21/9/2018.

Thi thi học kỳ

7h30 giờ ngày 01/10/2018 thi Môn: Điều dưỡng người bệnh da liễu

9h 00 giờ ngày 01/10/2018 thi Môn: Điều dưỡng người bệnh Mắt

47: Môn Điều dưỡng người bệnh Tai Mũi Họng

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 16/10,17/10, 18/10, 19/10, 23/10, 24/10/2018.

48: Môn Điều dưỡng người bệnh Răng Hàm Mặt

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 25/10, 26/10, 30/10, 31/10, 1/11, 2/11/2018.

Thi thi học kỳ

7h30 giờ ngày 15/11/2018 thi Môn: Điều dưỡng người bệnh Tai Mũi Họng

9h 00 giờ ngày 15/11/2018 thi Môn: Điều dưỡng người bệnh Răng Hàm Mặt

49: Môn Thực hành nghề nghiệp(P317 nhà N3 tầng 1)

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30-11h30 các ngày: 21/11, 23/11/2018.

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo Blouse không được vào phòng thực hành
Chú ý: Sinh viên nghỉ 1 buổi học thực hành sẽ không đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp.

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Địa điểm thực tập: Bệnh viện: Bệnh viện THANH NHÀN – Đại chỉ: 42 Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN

Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Thời gian: Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút           

THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN

 

Khoa

TuầnNộiNgoạiSảnNhiTruyền nhiễmCấp cứuGhi chú
03/12 – 14/12/2018Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 3Nhóm 4  Xin nghỉ tết từ ngày 28/01/2019 – 15/02/2019 (Tức 23/12/2018 AL đến hết ngày 11/01/2019 AL)
07/12 – 28/12/2018Nhóm2Nhóm 3Nhóm 4Nhóm 1  
31/12 – 11/01/2019Nhóm 3Nhóm 4Nhóm 1Nhóm 2  
14/01 –  25/01/2019Nhóm 4Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 3  
18/02 – 22/02/2019    Nhóm 1,2Nhóm 3,4
25/02 – 01/03/2019    Nhóm 3,4Nhóm 1,2

– Thực tập tại Bệnh viện sinh viên nghỉ không quá 10% số buổi thực tập.

Lịch đăng ký làm bài KT bù, thi lại

Môn: Giáo dục thể chất 1,2,3.

Môn Giáo dục quốc phòng An ninh 1,2,3

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bù: 8h 00 ngày 9/12/2018

Lịch thi lại: 9h 00 ngày 9/12/2018

Lịch ôn thi tốt nghiệp

(P132 – Nhà N1, Tầng 3)

Môn: Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa chuyên sâu học vào Sáng 11/3, chiều 11/3, chiều 12/3, chiều 13/3, sáng 18/3, sáng 20/3/2019

Môn: Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa chuyên sâu học vào chiều 20/3, sáng 21/3, chiều 21/3, sáng 22/3, sáng 25/3, sáng 27/3/2019

Môn: Quản lý điều dưỡng chuyên sâu học vào sáng 12/3, sáng 15/3/2019

LỊCH KIỂM TRA BẰNG GỐC TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lịch kiểm tra bằng gốc tốt nghiệp Trung học phổ thông vào: 7h30 ngày 28/3/2019 Tại phòng 331 nhà N3.

 Chú ý:

 – Yêu cầu 100% sinh viên có mặt và mang theo bằng gốc tốt nghiệp trung học phổ thông để kiểm tra.

 – Sinh viên nào không được kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông gốc sẽ không được thi tốt nghiệp.

 LỊCH THI TỐT NGHIỆP

 Ngày 28/3/2019:

 • 80h30’ – 10h00’: CSSK người lớn nội khoa chuyên sâu ( 90’)
 • 13h30’ – 15h00’: CSSK người lớn ngoại khoa chuyên sâu ( 90’)
 • 15h30’ – 17h00’: Quản lý điều dưỡng chuyên sâu ( 90’)

 Ngày 29/3/2019:

 • Bắt đầu từ 07h30’: Thi thực hành 2 môn

Yêu cầu: Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào thi thực hành

 Chú ý: – Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân theo khi dự thi tốt nghiệp.

Lịch phát bằng tốt nghiệp

Thời gian: 8h00 ngày 05 tháng 6 năm 2019 (Thứ tư)

Địa điểm: Trường Cao đẳng công nghệ và thương mại Hà Nội

Cụm 5 – Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội

Chú ý: Sinh Viên đi lấy bằng mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2 Môn Phục ...

Chat với chúng tôi