Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – HDS 09.03 Khai giảng ngày 10/08/2017 Tại phòng 113 nhà N1 – Tầng 1 lúc 7h30 – 11h00 Môn Chính trị 1 (7h30-11h00, phòng 134 nhà N1 tầng 3) Thời gian: Sáng 15/08, 17/08, 22/08, 24/08, 29/08, 29/08, 31/08, 05/09, 07/09 Môn Giáo dục thể chất (7h30-11h00, phòng 134 nhà N1 tầng 3) Thời gian: 16/08, 18/08, 23/08, 25/08, 30/08, 06/09 ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược > Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – HDS 09.03

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – HDS 09.03

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 đánh giá, trung bình: 3,80 trong tổng số 5)
Loading...

Khai giảng ngày 10/08/2017

Tại phòng 113 nhà N1 – Tầng 1 lúc 7h30 – 11h00

Môn Chính trị 1 (7h30-11h00, phòng 134 nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Sáng 15/08, 17/08, 22/08, 24/08, 29/08, 29/08, 31/08, 05/09, 07/09

Môn Giáo dục thể chất (7h30-11h00, phòng 134 nhà N1 tầng 3)

Thời gian: 16/08, 18/08, 23/08, 25/08, 30/08, 06/09

Môn Giải phẫu sinh lý (7h30-11h00, phòng 134 nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Sáng 21/08, 08/09, 12/9, 14/9, 19/9, 21/9, 25/9, 27/9, 29/9, 2/10

Thực hành: 4/10,6/10,9/10,13/10, 16/10, 18/10

Môn Tin (7h30-11h00, phòng 134 nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Sáng 28/08, 11/09, 13/09, 15/09, 18/09, 20/09, 22/09, 26/09, 28/09/2017

Môn Vi sinh – KST

Thời gian: Sáng 5/10, 10/10, 12/10, 17/10,19/10,23/10

Môn Tâm lý y đức

Thời gian: Sáng 20/10, 26/10,31/10,2/11,7/11, 8/11

Môn Dược liệu

Lý thuyết: 25/10, 27/10, 30/10, 1/11, 3/11, 6/11 ,10/11, 13/11,15/ 11,17/11

Thực hành: 20/11,22/11,24/11,27/11, 29/11,01/12 chia 2 ca (Ca 1: 7h30-9h: Vần A đền Vần L , ca 2 : 9h30 -11h00: Vần M đến hết )

Môn Hóa học

Thời gian: Sáng 9/11, 14/11, 16/11, 21/11, 23/11, 28/11, 30/11, 4/12, 6/12.

Thực hành: 8/12, 12/12, 13/12, 15/12, 18/12, 20/12 chia 2 ca (Ca 1: 7h30-9h: Vần A đền  hết Vần H , ca 2 : 9h30 -11h00: Vần L đến hết )

Môn Sinh học di truyền

Buổi sáng 5/12,7/12,11/12, 14/12, 19/12,22/12

Thông báo: Thực hành sinh viên đi học đúng giờ và đầy đủ , mặc áo Blouse và quần dài.

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bổ sung và học bổ sung

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bổ sung và học bổ sung từ ngày 27/11 đến 29/11.

Lịch học bổ sung(Phòng 124)

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Chiều 4/12, chiều 6/12/2017.

Môn Tin học

Thời gian: Chiều 8/12, chiều 11/12/2017.

Môn Chính trị 1

Thời gian: Chiều 13/12, 14/12/2017.

Môn VS-KST

Thời gian: Chiều 15/12, 18/12/2017

Môn Y đức

Thời gian: chiều 19/12, chiều 20/12/2017.

Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Lý thuyết: sáng 21/12, chiều 21/12; Thực hành: sáng 22/12, chiều 22/12

Môn Sinh học di truyền

Thời gian: Sáng 29/12, chiều 29/12 GV: Thanh Thanh

Môn Hóa học

Thời gian: Lý thuyết: sáng 27/12, chiều 27/12; Thực hành: sáng 28/12, chiều 28/12

Môn Dược liệu

Thời gian: Lý thuyết: sáng 25/12, chiều 25/12; thực hành: sáng 26/12, chiều 26/12

Lịch thi học kỳ

Môn Thi Chính trị 1

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 8/1/2018

Môn Thi Vi sinh- Kí sinh trùng

Thời gian: 10 giờ 00 phút Ngày 8/1/2018

Môn Tin học

Thời gian: 8 giờ 00 phút Ngày 9/1/2018

Môn Y đức

Thời gian: 10 giờ 00 phút Ngày 9/1/2018

Môn Giải Phẫu sinh lý

Thời gian: 8 giờ 00 phút Ngày 10/1/2018

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: 10 giờ 00 phút Ngày 10/1/2018

Môn Sinh học di truyền

Thời gian: 8 giờ 00 phút Ngày 11/1/2018

Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: 10 giờ 00 phút Ngày 11/1/2018

Môn Dược liệu 1

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 12/1/2018

Học kỳ 2

Môn Thực vật dược (Phòng 131)

Thời gian: Lý Thuyết sáng: 15/1, 16/1, 17/1,18/1,19/1, 22/1,23/1,24/1,25/1, 26/1, 29/1, 30/1, 31/1, 1/ 2, 2/2/2018. Thực hành: Sáng 5/2, 6/2, 7/2/2018.

Môn Pháp Luật (Phòng 132)

Thời gian: sáng 20/1, chiều 20/1, sáng 27/1, chiều 27/1, sáng 3/2, chiều 3/2/2018.

Môn Hóa học 2(Phòng 131)

Thời gian: Sáng Lý thuyết: 26/2, 28/2, 2/3, 5/3, 7/3, 9/3, 12/3, 14/3, 16/3, 19/3/2018. Thực hành: 22/3, 27/3, 29/3, 2/4, 4/4, 6/4. Học tại phòng thực hành

Môn Hóa Sinh(Phòng 131)

Thời gian: Sáng 5/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 16/4, 17/4, 18/4/2018.

Môn Vật lý đại cương- Lý sinh(Phòng 131)

Thời gian: Sáng 27/2, 1/3, 6/3, 8/3, 13/3, 15/3, 20/3, 21/3, 23/3, 26/3, 28/3, 30/3, 3/4/2018.

* Lịch nghỉ tết Nguyên Đán từ 8/2- hết ngày 23/2/2018*

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2018

Thông tin chi tiết Download tại đây

Môn Môn Tin học( Chuẩn đầu ra)(Phòng 131)

Thời gian: 2/05, 04/05, 08/05, 10/05/2018

Môn Ngoại ngữ 1(Phòng 131)

Thời gian: 23/04, 27/04, 07/05, 17/05, 22/05, 30/05/2018.

Môn Môn Chính trị 2(Phòng 131)

Thời gian: 26/04, 03/05, 18/05, 21/05, 24/05, 28/05/2018.

Lịch thi lại học kỳ 1

+ Sáng 14/05:

07h30 – 09h00 :Vi sinh ký sinh trùng .

09h30 -11h00:Y đức

+ Chiều 14/05:

13h30 – 15h00 :Sinh học di truyền .

15h30 -17h00: Chính trị

+ Sáng 15/05 :

07h30 – 09h00 ược liệu 1(Dược) –Dinh dưỡng (XN+ ĐD) .

09h30 -11h00:Hóa học

+ Chiều 15/05:

13h30 – 15h00 :GPSL .

15h15 -16h45: Tin học.

17h00- 18h30 :GDTC

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học lại

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học lại vào lúc 8h ngày 31/05/2018 tại phòng 131 nhà N1.

Môn Hóa Học 2

Thời gian: sáng 4/6, chiều 4/6, sáng 5/6, chiều 5/6

Môn Hoá Sinh

Thời gian: sáng 14/6, chiều 14/6

Môn Vật lý đại cương- lý sinh

Thời gian: Sáng 7/6, chiều 7/6

Môn Thực vật dược

Thời gian: sáng 11/6, chiều 11/6, sáng 12/6, chiều 12/6

Môn Pháp luật

Thời gian: sáng 13/6, chiều 13/6

Lịch Thi Học Kỳ II

(Phòng 133)

Ngày 18/06:

7h30-9h30 thi môn: Môn Pháp Luật

Ngày 19/6:

7h30-9h30 thi môn: Môn Vật lý đại cương-Lý sinh

Ngày 20/6:

7h30-9h30 thi môn: Môn Hóa Sinh

Ngày 21/6:

7h30-9h30 thi môn: Môn Thực Vật Dược

Ngày 22/6:

7h30-9h30 thi môn: Môn Hóa Học 2

Môn Dược Liệu 2 (Phòng 133 Nhà N1)

+ LT: 27/6, 29/6, 2/7, 4/7, 5/7, 6/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 16/7, 17/7/2018.

+ TH: 18/7, 19/7, 20/7, 23/7/2018.

Thực hành chia 2 ca ( Ca 1: 7h30-9h: Vần A đền Vần K , ca 2 : 9h -11h00: Vần L đến hết ) Phòng 316.

Lưu ý: Sinh viên mặc áo Blouse và đeo thẻ đầy đủ khi học thực hành.

Lịch nghỉ hè

Thời gian nghỉ hè từ ngày 25/7/2018 đến ngày 03/9/2018

Môn Toán XS- TK

Thời gian: Buổi sáng các ngày 04/09/,10/09,11/09,17/09,18/09,24/09/,25/09/,01/10/2018.

Môn Hóa dược 1

Thời gian: Lí thuyết vào buối sáng các ngày 05/09, 06/09, 12/09, 13/09, 02/10, 08/10, 09/10, 11/10, 12/10, 15/10(Làm bài tập lớn), 16/10(Làm bài tập lớn), 18/10, 22/102018.

Môn Quản trị kinh doanh dược

Thời gian: Buổi sáng các ngày 19/09, 20/09, 21/09, 26/09, 27/09, 28/09, 03/10, 04/10, 05/10/2018.

Môn bệnh học

Thời gian: Buổi sáng các ngày 26/10,29/10,31/10,01/11,05/11,07/11,09/11,12/11,14/11/2018.

Môn thực hành Hóa dược

Thời gian: Buổi sáng các ngày 24/10,25/10,02/11,06/11,08/11/2018.

Thực hành chia 2 ca ( Ca 1: 7h30-9h: Vần A đền Vần K , ca 2 : 9h -11h00: Vần L đến hết ) Phòng 316.

Lưu ý: Sinh viên mặc áo Blouse và đeo thẻ đầy đủ khi học thực hành.

Môn Dược lí 1

Thời gian: Buổi sáng các ngày 13/11, 15/11, 20/11, 27/11, 29/11, 03/12, 05/12, 07/12, 10/12, 12/12/2018.

Môn Thực hành Quản trị kinh doanh dược

Thời gian: Buổi sáng các ngày 19/11, 22/11, 28/11, 30/11(Tự học), 11/12/2018.

LỊCH THI HỌC KÌ III

(Phòng 132)

Ngày 24/12/2018: 7h45 phút – 9h15 phút Thi môn Bệnh học

Ngày 25/12/2018: 7h45 phút – 9h15 phút Thi Môn Ngoại ngữ

Ngày 27/12/2018: 7h45 phút – 9h15 phút Thi Môn Xác suất thống kê y học

Ngày 28/12/2018: 7h45 phút – 9h15 phút Thi Môn Hóa dược

Ngày 31/12/2018: 7h45 phút – 9h15 phút Thi Môn Dược liệu 2

Ngày 02/01/2019: 7h45 phút – 9h15 phút Thi Môn Chính trị 2

Ngày 04/01/2019: 7h45 phút – 9h15 phút Thi Môn Quản trị kinh doanh dược

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại vào lúc 9h00’ ngày 14/12/2018 tại phòng 113 nhà N1.

Lịch học bổ sung:

Môn Dược liệu 2(Phòng 134)

Thời gian: Sáng 19/12, Chiều 19/12/2018.

Môn Bệnh học(Phòng 134)

Thời gian: Sáng 20/12, Chiều 20/12/2018.

Môn Hóa dược 1(Phòng 134)

Thời gian: Sáng 21/12, Chiều 21/12/2018.

Lịch học kỳ IV

Môn Tiếng anh 2 (Phòng 133 Nhà N1)

Thời gian: Buổi sáng các ngày 8/1, 10/1, 15/1, 17/1, 22/1, 24/1/2019.

Môn Thực hành Dược lí 1 (Phòng 133 Nhà N1)

Thời gian: Buổi sáng các ngày 7/1, 9/1, 11/1, 14/1/2019.

Thực hành chia 2 ca (Ca 1 từ 13h30-15h30 từ vần A đến vần M, Ca 2 từ 15h30-17h30 từ vần N đến hết)

Môn Đảm bảo chất lượng thuốc (Phòng 133 Nhà N1)

Thời gian: Buổi sáng các ngày 16/1, 21/1, 23/1, 13/2, 14/2, 19/2/2019.

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán: Từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (tức từ ngày 21/12/2018 năm Mậu Tuất – đến hết ngày 06/01/2019 năm Kỷ Hợi)

Môn Pháp chế dược (Phòng 133 Nhà N1)

Thời gian: Buổi sáng các ngày 12/2, 18/2, 26/2, 8/3, 14/3, 21/3/2019.

Môn Hóa dược 2 (Phòng 133 Nhà N1)

Thời gian: Lí thuyết: Buổi sáng các ngày: 20/2, 22/2, 25/2, 27/2, 1/3, 6/3, 11/3, 13/3, 15/3, 18/3/2019.

Môn Thực hành Hóa dược 2 (Phòng 311 Nhà N3)

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 20/3, 25/3, 27/3, 29/3/2019.

Thực hành chia 2 ca ( Ca 1: 7h30-9h: Vần A đền Vần K , ca 2 : 9h -11h00: Vần L đến hết )

Môn Bào chế 1 (Phòng 133 Nhà N1)

Thời gian: Lí thuyết: Buổi sáng các ngày: 15/2, 21/2, 28/2, 4/3, 5/3, 7/3, 12/3, 19/3, 22/3, 26/3, 28/3, 1/4/2019.

Môn Thực hành Bào chế 1 (Phòng 331 và P.336 nhà N3)

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 4/4, 11/4, 17/4/2019.

Lịch thi lại học kỳ 3

Sáng 20/04/2019:

07h35 – 09h10: Bệnh học
09h20 -11h00: Tiếng anh cơ bản 1

Chiều 20/04/2019:

13h35 – 15h10: Xác suất-Thống kê y học
15h20 -17h00: Hóa dược 1

Sáng 21/04/2019:

07h35 – 09h10: Dược liệu 2
09h20 -11h00: Chính trị 2

Chiều 21/04/2019:
13h35 – 15h10: Quản trị kinh doanh Dược.

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung, đăng ký học lại

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung, đăng ký học lại vào lúc 8h ngày 13/05/2019 tại phòng 133 nhà N1.

Lịch học lại

Môn Pháp chế dược (phòng 133 nhà N1)

Thời gian: sáng 14/5, chiều 14/5/2019

Môn Tiếng Anh 2 (phòng 133 nhà N1)

Thời gian: sáng 15/5, chiều 15/5/2019

Môn Bào chế 1 (phòng 133 nhà N1)

Thời gian: sáng 17/5, chiều 17/5/2019

Môn Dược lí 1 (phòng 133 nhà N1)

Thời gian: sáng 20/5, chiều 20/5/2019

Lịch Thi Học Kỳ IV

(Phòng 132, Nhà N1)

Ngày 03/06/2019

9h45 – 11h15 thi môn: Môn Hoá dược II

Ngày 04/06/2019

9h45 – 11h15 thi môn: Môn Đảm bảo chất lượng thuốc

Ngày 06/06/2019

9h45 – 11h15 thi môn: Môn Bào chế I

Ngày 07/06/2019

9h45 – 11h15 thi môn: Môn Tiếng Anh cơ bản 2

Ngày 10/06/2019

9h45 – 11h15 thi môn: Môn Pháp chế dược

Ngày 11/06/2019

9h45 – 11h15 thi môn: Môn Dược lý 1

LỊCH HỌC LẠI

1. Môn Hóa dược 2

Lý thuyết học: Sáng 21/5, Chiều 21/5/2019 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

2. Môn Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 26/5, Chiều 26/5/2019 tại P117 nhà N1

LỊCH HỌC KÌ 5

Môn Tiếng Anh chuyên ngành

– Thời gian: Buổi sáng các ngày: 26/6, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 8/7/2019

Môn Kinh tế Dược

– Thời gian: Buổi sáng các ngày: 25/6, 27/6, 28/6, 5/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7/2019.

Môn Dược lí 2 (Phòng 133 Nhà N1)

– Thời gian: Lí thuyết: Buổi sáng các ngày: 20/8; 22/8; 23/8; 27/8; 29/8; 11/9; 12/9; 13/09; 18/09; 02/10/2019.

Môn Bào chế 2 (Phòng 133 Nhà N1)
– Thời gian: Lí thuyết: Buổi sáng các ngày: 19/8; 28/8; 3/9; 5/9; 6/9; 19/9; 23/9; 24/9; 25/9; 26/09; 27/09; 30/09/2019

Môn Kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm (Phòng 133 Nhà N1)

– Thời gian: Lí thuyết: Buổi sáng các ngày: 21/8; 26/8; 30/8; 4/9; 9/9; 11/9; 16/9; 20/9/2019.

Môn Giáo dục quốc phòng

– Thời gian: Lí thuyết: Buổi sáng các ngày: 04/10, 08/10,09/10,10/10,11/10,14/10,16/10,18/10,22/10,06/11/2019.

Lịch đăng kí thi lại học kỳ 4

Lịch đăng kí thi lại học kỳ 4 vào ngày 28/10/2019

Lịch thi lại học kỳ 4

Ngày 09/11/2019:

7h45ph – 9h15ph: Thi môn Hóa dược 2

9h30ph – 11h00 : Thi môn Đảm bảo chất lượng thuốc

15h30ph – 17h00: Thi môn Bào chế 1

Ngày 10/11/2019:

7h45ph – 9h15ph: Thi môn Tiếng anh cơ bản 2

9h30ph – 11h00 : Thi môn Pháp chế dược

15h30ph – 17h00: Thi môn Dược lí 1

Môn Quản lí tồn trữ thuốc

– Thời gian: Buổi sáng các ngày: 23/10, 24/10, 30/10, 31/10, 14/11, 21/11/2019.

Môn Thực hành Bào chế 2

Từ vần A đến vãn K học vào buổi sáng các ngày 11/11, 15/11, 20/11/2019
Từ vẫn L đến hết học vào buổi sáng các ngày 13/11, 18/11, 22/11/2019

Môn Tổ chức và quản lí dược

– Thời gian: Buổi sáng các ngày: 07/11, 12/11, , 19/11, 25/11,26/11, 28/11, 29/11/2019.

Môn thực hành Kiểm nghiệm thuốc

Từ vần A đến vãn K học vào buổi sáng các ngày chiều 21/11, sáng 22/11/2019
Từ vẫn L đến hết học vào buổi sáng các ngày chiều 26/11, chiều 28/11/2019

LỊCH ĐĂNG KÍ HỌC LẠI

Lịch đăng ký học lại vào 9h00 ngày 21/11/2019.

LỊCH HỌC BỔ SUNG HỌC KỲ 5

1. Quản lý tồn trữ thuốc:

Học Sáng – Chiều ngày 02/12. Buổi sáng từ 07h30 – 11h30 và Buổi chiều từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

2. Kinh tế dược:

Học Sáng – Chiều ngày 04/12. Buổi sáng từ 07h30 – 11h30 và Buổi chiều từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

3. Môn Bào chế 2:

Học Sáng – Chiều ngày 06/12 và 07/12. Buổi sáng từ 07h30 – 11h30 và Buổi chiều từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

4. Kiểm nghiệm thuốc IDS0901:

Học Sáng – Chiều ngày 03/12 và 05/12. Buổi sáng từ 07h30 – 11h30 và Buổi chiều từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

LICH THI HỌC KỲ 5

ĐỊA ĐIỂM THI: phòng thi 508, tại 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

+ Ngày 26/12/2019: 15h30ph – 17h15ph thi môn Tiếng anh chuyên ngành
+ Ngày 27/12/2019: 15h30ph – 17h15ph thi môn tổ chức quản lí dược
+ Ngày 28/12/2019: 15h30ph – 17h15ph thi môn Kiểm nghiệm
+ Ngày 30/12/2019: 15h30ph – 17h15ph thi môn Kinh tế dược
+ Ngày 31/12/2019: 15h30ph – 17h15ph thi môn Quản lí tồn trữ thuốc
+ Ngày 02/01/2020: 15h30ph – 17h15ph thi môn Bào chế 2
+ Ngày 04/01/2020: 15h30ph – 17h15ph thi môn Giáo dục quốc phòng

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi – đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý)

 

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp: IDS162002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IDS162002 ******** Môn: Chính trị  ...

Chat với chúng tôi