Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược DCQ03.K9 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội  Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy DCQ03.K9 (Thời gian khai giảng từ 7h30-11h3o ngày 6/9/2016 tại Phòng 336, Tầng 3, Nhà N3) 1. Môn: Giải phẫu sinh lí (Lý thuyết + Thực hành). Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược > Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược DCQ03.K9

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược DCQ03.K9

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy DCQ03.K9

(Thời gian khai giảng từ 7h30-11h3o ngày 6/9/2016 tại Phòng 336, Tầng 3, Nhà N3)

1. Môn: Giải phẫu sinh lí (Lý thuyết + Thực hành).

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 336 Nhà N3 tầng 3

Ngày 6/9, 8/9, 13/9, 15/9, 21/9, 23/9/2016.

* Ngày 26/9, 28/9, 30/9, 3/10 học thực hành buổi sáng (học tại Phòng 317 Nhà N3 Tầng 1).

2. Môn: Những nguyên lí cơ bản chủ nghĩa Mác LêNin 1.

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 336 Nhà N3 tầng 3

Ngày 7/9, 9/9, 14/9, 16/9, 19/9, 04/10/2016.

3. Môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh 1).

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày  27/9, 29/9,6/10, 11/10, 13/10/2016

4. Môn: Bệnh Học

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 12/10, 14/10, 18/10, 20/10, 25/10, 1/11/2016

5. Môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – LêNin (Phần 2)

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 10/10, 17/10,19/10, 26/10, 27/10, 31/10/2016

6. Môn: Toán xác suất – thống kê y học

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày  5/10, 7/10,2/11,4/11, 7/11, 22/11/2016

7. Môn Giáo dục thể chất 1 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 3/11, 8/11, 10/11, 24/11, 29/11/2016

8. Môn  Sinh học và di truyền học 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày  24/10, 28/10, 9/11, 15/11, 16/11, 17/11/2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM VÀ NỮ

Chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20 – 10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 và Đại hội Đoàn trường.

Đăng ký tham gia:

– Chi đoàn đăng ký thi đấu liên hệ với Trưởng BTC: Đ/c Trần Trung Thành (01255234464) hoặc Đ/c Nguyễn Thanh Tùng (01692349138).

– Nộp danh sách đội bóng theo mẫu bên dưới vềphòng Đào tạo – P115 Nhà N1 cho thầy Đặng Nam Anh hoặc gửi vào email dangnamanh.hup@gmail.com

– Các khoản khác như: tập luyện, trang phục thi đấu,.… do các đội tự túc.

– Khi thi đấu phải mặc đồng phục.

– Thời hạn đăng ký: Đến 17 giờ Thứ 7, ngày 08 tháng 10 năm 2016.

Chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm: Tải xuốn

9. Môn Tin học 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày  11/11, 14/11, 18/11, 21/11, 23/11, 25/11, 28./11, 30/11/2016

10. Môn Y- Đức

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 1/12, 2/12, 6/12, 8/12, 9/12/2016

 

Lưu ý: Đối với những học sinh chưa học môn học lý thuyết của lớp mình đã học do: Nghỉ ốm, nghỉ vì một lí do khác…., học sinh chủ động xem lịch theo đường link: https://caodangyduoc.com.vn/thoi-khoa-bieu/ để tìm lớp học cho phù hợp.

 

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017

Lịch nghỉ tết nguyên đán từ ngày 19/01/2017 đến ngày 10/02/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ I  đợt 1 năm 2016-2017

 • 8 giờ 00 phút ngày 12/12/2016 thi Môn Bệnh học
 • 8 giờ 00 phút ngày 14/12/2016 thi Môn Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác Lênin 1
 • 8 giờ 00 phút ngày 16/12/2016 thi Môn Giải phẫu sinh lí
 • 8 giờ 00 phút ngày 19/12/2016 thi Môn Giáo dục thể chất.

10. Môn Vật lý đại cương 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 26/12, 28/12, 29/12, 30/12, 4/1/2016

LỊCH THI HỌC KỲ I  đợt 2 năm 2016-2017

Phòng thi: Phòng 134 Nhà N1 tầng 3

 • 8 giờ 00 phút ngày 07/01/2016 thi Môn Tiếng Anh 1
 • 9 giờ 00 phút ngày 07/01/2016 thi Môn Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác Lênin 2
 • 13 giờ 30 phút ngày 07/01/2016 thi Môn Sinh học và di truyền
 • 14 giờ 30 phút ngày 07/01/2016 thi Môn Toán xác suất thống kê y học

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2

11. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 16/1/2017

LỊCH THI HỌC KỲ I  đợt 3 năm 2016-2017

 • 13 giờ 30 phút ngày 17/1/2017 thi Môn Vật lý đại cương.
 • 14 giờ 45 phút ngày 17/1/2017 thi Môn Y – Đức.
 • 13 giờ 30 phút ngày 18/1/2017 thi Môn Tin học

Lịch thi lại Môn thi đợt 1 + đợt 2 vào 07 giờ 30 phút ngày 17/1/2017 và chiều 18/1/2017.

12. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 13/2, 14/2, 15/2, 17/2, 20/2, 22/2, 23/2, 27/2/2017

13.  Môn Tiếng Anh 2 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 21/2, 24/2, 28/2, 1/3, 2/3/2017

LỊCH THI HỌC KỲ 2 năm 2016-2017

 • 8 giờ ngày 16/2/2017 Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh.

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 năm 2016-2017

(Các môn thi đợt 3 +đợt 1 + đợt 2) 

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày  25/02/2016

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2 năm 2016-2017

(Các môn thi đợt 1)

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày  25/02/2016

14.  Môn Vi sinh – Kí sinh trùng

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 16/3, 17/3, 24/3, 30/3, 31/3, 4/4/2017

15.  Môn  Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 7/3, 8/3, 20/3, 21/3, 22/3, 23/3/2017

16.  Môn Hóa sinh 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 6/3, 9/3, 10/3, 13/3, 15/3, 28/3/2017

17.  Môn Giáo dục thể chất 2 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 14/3, 27/3, 29/3, 3/4, 5/4/2017

LỊCH THI HỌC KỲ 2 đợt 2 năm 2016-2017

 • 08 giờ ngày 10/4/2017 thi Môn: Hóa học đại cương vô cơ
 • 09 giờ 30 phút ngày 10/4/2017 thi Môn: Tiếng Anh 2
 • 08 giờ ngày 12/4/2017 thi Môn: Hóa sinh
 • 09 giờ 30 phút ngày 12/4/2017 thi Môn: Vi sinh – Ký sinh trùng
 • 08 giờ ngày 14/4/2017 thi Môn: Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 • 09 giờ 30 phút ngày 14/4/2017 thi Môn: Giáo dục thể chất 2

Các thí sinh khi đi thi mang theo bút bi mực xanh và bút chì

Chú ý: Lịch nghỉ giữa kỳ 2 từ ngày 16/4 đến hết ngày 19/4/2017

19. Môn: Hóa dược 1

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 20/4, 24/4, 25/4, 27/4, 4/5, 9/5/2017 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 11/5, 17/5/2017 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

20. Hóa học hữu cơ và phân tích định lượng

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 26/4, 28/4, 3/5, 5/5, 8/5, 10/5, 12/5, 15/5/2017 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 18/5,19/5/2017 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

Lịch học lại 

1:Môn Hóa học đại cương vô cơ:

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 các ngày 25/5, 29/5/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1

2:Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: 

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 1/6/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 2/6/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1

3: Môn Tiếng Anh 2: 

Thời gian học sáng: từ 7h30 đến 11h30 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 5/6/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1 

4: Đường lối cách mạng của ĐCSVN:

Thời gian học chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 1/6/2017 và sáng: từ 7h30 đến 11h30 ngày 2/6/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1 

5: Vi sinh – Kí sinh trùng :

Thời gian học chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày 24/5, 26/5/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1

6: Giáo dục thể chất 2:

Thời gian học sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 24/5/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 25/5/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1

7: Hóa sinh:

Thời gian học sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 26/5/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 29/5/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1

8: Hóa Dược 1:

Thời gian học chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 30/5/2017 và sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 31/5 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1

9: Hóa học hữu cơ và phân tích định lượng:

Thời gian học sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 30/5/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 31/5/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1.

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐỢT 3

8 giờ ngày 8/6/2017 thi Môn: Hóa học hữu cơ và phân tích định lượng
9 giờ 30 phút ngày 8/6/2017 thi Môn: Hóa dược 1

LỊCH ĐĂNG KÝ THI LẠI HỌC KỲ 2 ( Đợt 2 + Đợt 3)

 • Thời gian đăng ký thi lại vào các ngày 15/6,16/6/2017
 • Thời gian thi lại vào 8h00′ ngày 20/6/2017.

LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 1

Thời gian nghỉ hè từ ngày 21/6/2017 đến 24/7/2017. Ngày 25/7/2017 học tiếp năm học thứ 2.

21. Môn Hóa dược 2

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 25/7, 28/7, 31/7,01/8,02/8,03/8,04/8,07/8/2017 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 08/8,09/8/2017 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

22. Môn Tiếng Anh chuyên ngành

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 10/8, 14/8, 16/8, 21/8, 23/8, 25/8/2017

23. Môn Tổ chức và quản lý dược

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 11/8, 15/8, 17/8, 18/8, 22/8, 24/8/2017

24. Môn Dược lý 1

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 29/8,30/8, 31/8, 5/8, 6/8, 7/8/2017 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 13/9, 14/9, 21/9, 27/9/2017 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

25. Môn Thực vật dược 

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 28/8, 1/9, 8/9, 11/9, 15/9, 18/9, 22/9, 25/9/2017 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 29/9, 2/10/2017 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

26. Môn Quản lý tồn trữ thuốc

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 12/9, 19/9, 20/9, 26/9, 27/9, 3/10/2017

Lịch đăng ký thi lại và thi lại năm 1 – CNTM.K9 ( Kỳ I và Kỳ II)

Lịch đăng ký thi lại: 9h ngày 6/9/2017

Lịch thi lại:

 • Kỳ I: 8h ngày 9/9/2017 ( P:125)
 • Kỳ II: 14h ngày 9/9/2017 ( P:125)

27. Môn Dược lý 2

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 5/10, 10/10, 12/10, 17/10, 19/10, 23/10/2017

28. Môn Dược liệu 1

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 4/10, 6/10, 9/10, 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10/2017

29. Môn Giáo dục- Quốc phòng An ninh

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 25/10, 1/11, 6/11, 10/11, 13/11, 17/11, 20/11, 21/11, 23/11, 27/11, 29/11, 30/11/2017

30. Môn Dược lâm sàng

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 24/10, 26/10, 30/10, 31/10, 2/11, 3/11/2017 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 7/11, 8/11, 9/11/2017 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

Lịch học lại

 • Môn: Hóa Dược 2 học vào Sáng 5/12 ( P: 133), chiều 5/12/2017 ( P: 131)
 • Môn: Tiếng anh chuyên nghành học vào Sáng 7/12 ( P: 133), chiều 7/12/2017( P: 131).
 • Môn: Tổ chức và quản lý Dược học vào Sáng 6/12 ( P: 133), chiều 6/12/2017( P: 131).
 • Môn: Dược lý 1 học vào Sáng 8/12 ( P: 133), chiều 8/12/2017( P: 131).
 • Môn: Dược lý 2 học vào Sáng 9/12 ( P: 133), chiều 9/12/2017( P: 131).

LỊCH THI HỌC KỲ 3 TẠI PHÒNG 332

 • 8 giờ 30 phút ngày 11/12/2017 Thi môn Hóa Dược 2
 • 8 giờ 00 ngày 12/12/2017 Thi môn Tiếng anh chuyên nghành
 • 9 giờ 30 phút ngày 12/12/2017 Thi môn Tổ chức và quản lý Dược
 • 8 giờ 00 ngày 13/12/2017 Thi môn Dược lý 1
 • 9 giờ 30 phút ngày 13/12/2017 Thi môn Dược lý 2

ĐĂNG KÝ LÀM BÀI KIỂM TRA BÙ

 • MÔN: Thực vật Dược, Quản lý và tồn trữ thuốc, Dược liệu 1, Dược lâm sàng 1, Giáo dục quốc phòng –  An ninh
 • Thời gian: 10h00 ngày 11/12/2017 tại P 132

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn : Thực vật Dược học vào Sáng 14/12 ( P: 133), chiều 14/12/2017 ( P: 131).
 • Môn: Quản lý và tồn trữ thuốc vào Sáng 19/12 ( P: 133), chiều 19/12/2017( P: 131).
 • Môn: Dược liệu 1 học vào Sáng 18 /12 ( P: 133), chiều 18/12/2017( P: 131).
 • Môn: Dược lâm sàng 1 học vào Sáng 15/12 ( P: 133), chiều 15/12/2017( P: 131).
 • Môn: Giáo dục quốc phòng- An ninh học vào Sáng 20 /12 ( P: 133), chiều 20/12/2017( P: 131).

LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐỢT 2 TẠI PHÒNG 332

 • 8 giờ 30 phút ngày 26/12/2017 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh
 • 8 giờ 00 ngày 27/12/2017 Thi môn Quản lý và tồn trữ thuốc
 • 9 giờ 30 phút ngày 27/12/2017 Thi môn Dược liệu 1
 • 8 giờ 00 ngày 28/12/2017 Thi môn Dược lâm sàng 1
 • 9 giờ 30 phút ngày 28/12/2017 Thi môn Thực vật Dược
 • 8 giờ 00 phút ngày 29/12/2017 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh 2
 • 9 giờ 30 phút ngày 29/12/2017 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh 3

31. Môn Giáo dục thể chất 3

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 8/1, 10/1, 12/1, 23/1, 25/1, 29/1/2018

32. Môn Pháp chế Dược

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 9/1, 11/1, 22/1, 24/1, 26/1, 30/1/2018

LỊCH ĐĂNG KÝ THI LẠI

 • Lịch đăng ký thi lại các môn kỳ 3 vào 9h30 ngày 22/1/2018
 • Lịch thi lại các môn thi kỳ 3 vào 8h30 ngày 1/2/2018

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giáo dục thể chất 3 vào ngày 31/01/2018
 • Môn Pháp chế Dược ngày 02/02/2018

LỊCH THI HỌC KỲ 4

 • 8 giờ 00 phút ngày 5/2/2018 Thi môn Giáo dục thể chất 3
 • 9 giờ 30 phút ngày 5/2/2018 Thi môn Pháp chế Dược

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ 06/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018

33 Môn Bào chế I

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 26/2, 1/3, 6/3, 12/3, 15/3, 20/3, 26/3/2018 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 29/3, 3/4, 6/4/2018 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

34. Môn Dược liệu II

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 27/2, 2/3, 7/3, 13/3, 16/3, 21/3, 27/3, 30/3/2018 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 4/4, 9/4/2018  tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

35. Môn Kinh tế dược

Thời gian học buổi sáng: 28/2, 5/3, 8/3, 14/3, 19/3, 22/3/2018 từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

36. Môn Kiểm nghiệm thuốc

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 28/3, 2/4, 5/4, 10/4, 12/4, 16/4, 18/4, 20/4/2018tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 24/4, 27/4/2018  tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

37. Môn Bào chế II

Thời gian học buổi sáng: 11/4, 13/4, 17/4, 19/4, 23/4, 26/4, 2/5, 3/5/2018 từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bù

Các môn Bào Chế I, Bào Chế II, Dược Liệu II, Kinh Tế Dược, Kiểm Nghiệm Thuốc vào lúc 10h00 ngày 7/5/2018 tại P132

Lịch học lại

 • Môn Bào Chế I: Sáng 8/5 (P335), Chiều 8/5/2018 (P335)
 • Môn Bào Chế II: Sáng 9/5 (P335), Chiều 9/5/2018 (P335)
 • Môn Dược Liệu II: Sáng 10/5 (P335), Chiều 10/5/2018 (P335)
 • Môn Kiểm Nghiệm Thuốc: Sáng 11/5 (P335), Chiều 11/5/2018 (P335)
 • Môn Kinh Tế Dược: Sáng 12/5 (P335), Chiều 12/5/2018 (P335)

Lịch thi học kỳ 4 tại P134

 • 8 giờ 30 phút ngày 16/5/2018 thi môn Kinh Tế Dược
 • 8 giờ 00 ngày 17/5/2018 thi môn Bào Chế I
 • 9 giờ 30 phút ngày 17/5/2018 thi môn Bào Chế II
 • 8 giờ 00 ngày 18/5/2018 thi môn Dược Liệu II
 • 9 giờ 30 phút ngày 18/05/2018 thi môn Kiểm Nghiệm Thuốc

Lịch thi lại học kỳ 4

 • Lịch đăng ký thi lại vào 9h30 ngày 24/05/2018 P335
 • Lịch thi lại các vào 8h30: 25/05/2018 P335

LỊCH NGHỈ HÈ 

Thời gian nghỉ hè từ ngày 04/6/2018 đến 5/8/2018. Ngày 6/8/2018 học tiếp năm học thứ 3.

38. Môn Dược học cổ truyền

Thời gian học buổi sáng: 6/8, 8/8, 10/8, 13/8, 15/8, 17/8/2018.

39. Môn Dược Lâm sàng II

Thời gian học buổi sáng: 9/8, 14/8, 16/8, 21/8, 22/8, 23/8/2018.

40. Môn:  Đảm bảo chất lượng Thuốc

Thời gian học buổi sáng: 29/8, 31/8, 5/9, 7/9, 10/9, 12/9/2018. GV: Cô Đàm Hương

41. Môn: Quản trị kinh doanh Dược

Thời gian học buổi sáng: 28/8, 30/8, 4/9, 6/9, 11/9, 13/9/2018. GV GV Thầy Trường

42. Môn Marketing Dược

Học buổi sáng lúc 7 giờ 30 phút các ngày: 14/9, 17/9, 19/9, 21/9, 24/9/2018.

Thi thi học kỳ V

7h30 giờ ngày  9/10/2018 thi Môn: Đảm bảo chất lượng Thuốc 

9h 00 giờ ngày 9/10/2018 thi Môn: Quản trị kinh doanh Dược

9h00 giờ ngày  11/10/2018 thi Môn: Dược học cổ truyền 

7h30 giờ ngày  12/10/2018 thi Môn: Dược lâm sàng II 

9h 00 giờ ngày 12/10/2018 thi Môn: Marketing Dược

Lịch thi lại

7h30 ngày 19/10/2018

THÔNG BÁO LỊCH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

 • Thời gian học thực hành nghề nghiệp từ ngày 22/10 đến ngày 30/11/2018 học vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 ( 7h30 – 11h30).
 • Thời gian nộp báo cáo thực hành nghề nghiệp ngày 07/12/2017
 • Sinh viên đi thực tập tại BV Thanh Nhàn: 7h30 phút sáng 22/10/2018 sinh viên mang theo thẻ sinh viên, áo blouse tập trung tại Bệnh Viện Thanh Nhàn địa chỉ: 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lịch đăng ký làm bài KT bù, thi lại

Môn: Giáo dục thể chất 1,2,3.

Môn Giáo dục quốc phòng An ninh 1,2,3

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bù: 8h 00 ngày 9/12/2018

Lịch thi lại: 9h 00 ngày 9/12/2018

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

• Thời gian học thực tập tốt nghiệp tại Nhà thuốc và Công ty Dược từ ngày 07/01/2019 đến ngày 08/03/2019 học vào các buổi từ thứ 2 đến thứ 6 (Chú ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên, áo blouse)

• Thời gian nộp báo cáo thực hành nghề nghiệp ngày 15/03/2019

• Địa điểm tập trung: 8h00 phút sáng 07/01/2019 sinh viên có Bệnh Viện Thanh Nhàn địa chỉ: 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ 28/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019

(23/12/2018 ÂL đến hết ngày 11/01/2019 ÂL)

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2 Môn Phục ...

Chat với chúng tôi