Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược DCQ03.K9 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội  Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy DCQ03.K9 (Thời gian khai giảng từ 7h30-11h3o ngày 6/9/2016 tại Phòng 336, Tầng 3, Nhà N3) 1. Môn: Giải phẫu sinh lí (Lý thuyết + Thực hành). Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược > Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược DCQ03.K9

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược DCQ03.K9

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy DCQ03.K9

(Thời gian khai giảng từ 7h30-11h3o ngày 6/9/2016 tại Phòng 336, Tầng 3, Nhà N3)

1. Môn: Giải phẫu sinh lí (Lý thuyết + Thực hành).

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 336 Nhà N3 tầng 3

Ngày 6/9, 8/9, 13/9, 15/9, 21/9, 23/9/2016.

* Ngày 26/9, 28/9, 30/9, 3/10 học thực hành buổi sáng (học tại Phòng 317 Nhà N3 Tầng 1).

2. Môn: Những nguyên lí cơ bản chủ nghĩa Mác LêNin 1.

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 336 Nhà N3 tầng 3

Ngày 7/9, 9/9, 14/9, 16/9, 19/9, 04/10/2016.

3. Môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh 1).

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày  27/9, 29/9,6/10, 11/10, 13/10/2016

4. Môn: Bệnh Học

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 12/10, 14/10, 18/10, 20/10, 25/10, 1/11/2016

5. Môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – LêNin (Phần 2)

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 10/10, 17/10,19/10, 26/10, 27/10, 31/10/2016

6. Môn: Toán xác suất – thống kê y học

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày  5/10, 7/10,2/11,4/11, 7/11, 22/11/2016

7. Môn Giáo dục thể chất 1 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 3/11, 8/11, 10/11, 24/11, 29/11/2016

8. Môn  Sinh học và di truyền học 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày  24/10, 28/10, 9/11, 15/11, 16/11, 17/11/2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM VÀ NỮ

Chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20 – 10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 và Đại hội Đoàn trường.

Đăng ký tham gia:

– Chi đoàn đăng ký thi đấu liên hệ với Trưởng BTC: Đ/c Trần Trung Thành (01255234464) hoặc Đ/c Nguyễn Thanh Tùng (01692349138).

– Nộp danh sách đội bóng theo mẫu bên dưới vềphòng Đào tạo – P115 Nhà N1 cho thầy Đặng Nam Anh hoặc gửi vào email dangnamanh.hup@gmail.com

– Các khoản khác như: tập luyện, trang phục thi đấu,.… do các đội tự túc.

– Khi thi đấu phải mặc đồng phục.

– Thời hạn đăng ký: Đến 17 giờ Thứ 7, ngày 08 tháng 10 năm 2016.

Chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm: Tải xuốn

9. Môn Tin học 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày  11/11, 14/11, 18/11, 21/11, 23/11, 25/11, 28./11, 30/11/2016

10. Môn Y- Đức

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 1/12, 2/12, 6/12, 8/12, 9/12/2016

 

Lưu ý: Đối với những học sinh chưa học môn học lý thuyết của lớp mình đã học do: Nghỉ ốm, nghỉ vì một lí do khác…., học sinh chủ động xem lịch theo đường link: https://caodangyduoc.com.vn/thoi-khoa-bieu/ để tìm lớp học cho phù hợp.

 

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017

Lịch nghỉ tết nguyên đán từ ngày 19/01/2017 đến ngày 10/02/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ I  đợt 1 năm 2016-2017

 • 8 giờ 00 phút ngày 12/12/2016 thi Môn Bệnh học
 • 8 giờ 00 phút ngày 14/12/2016 thi Môn Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác Lênin 1
 • 8 giờ 00 phút ngày 16/12/2016 thi Môn Giải phẫu sinh lí
 • 8 giờ 00 phút ngày 19/12/2016 thi Môn Giáo dục thể chất.

10. Môn Vật lý đại cương 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 26/12, 28/12, 29/12, 30/12, 4/1/2016

LỊCH THI HỌC KỲ I  đợt 2 năm 2016-2017

Phòng thi: Phòng 134 Nhà N1 tầng 3

 • 8 giờ 00 phút ngày 07/01/2016 thi Môn Tiếng Anh 1
 • 9 giờ 00 phút ngày 07/01/2016 thi Môn Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác Lênin 2
 • 13 giờ 30 phút ngày 07/01/2016 thi Môn Sinh học và di truyền
 • 14 giờ 30 phút ngày 07/01/2016 thi Môn Toán xác suất thống kê y học

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2

11. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 16/1/2017

LỊCH THI HỌC KỲ I  đợt 3 năm 2016-2017

 • 13 giờ 30 phút ngày 17/1/2017 thi Môn Vật lý đại cương.
 • 14 giờ 45 phút ngày 17/1/2017 thi Môn Y – Đức.
 • 13 giờ 30 phút ngày 18/1/2017 thi Môn Tin học

Lịch thi lại Môn thi đợt 1 + đợt 2 vào 07 giờ 30 phút ngày 17/1/2017 và chiều 18/1/2017.

12. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 13/2, 14/2, 15/2, 17/2, 20/2, 22/2, 23/2, 27/2/2017

13.  Môn Tiếng Anh 2 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 21/2, 24/2, 28/2, 1/3, 2/3/2017

LỊCH THI HỌC KỲ 2 năm 2016-2017

 • 8 giờ ngày 16/2/2017 Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh.

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 năm 2016-2017

(Các môn thi đợt 3 +đợt 1 + đợt 2) 

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày  25/02/2016

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2 năm 2016-2017

(Các môn thi đợt 1)

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày  25/02/2016

14.  Môn Vi sinh – Kí sinh trùng

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 16/3, 17/3, 24/3, 30/3, 31/3, 4/4/2017

15.  Môn  Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 7/3, 8/3, 20/3, 21/3, 22/3, 23/3/2017

16.  Môn Hóa sinh 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 6/3, 9/3, 10/3, 13/3, 15/3, 28/3/2017

17.  Môn Giáo dục thể chất 2 

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 14/3, 27/3, 29/3, 3/4, 5/4/2017

LỊCH THI HỌC KỲ 2 đợt 2 năm 2016-2017

 • 08 giờ ngày 10/4/2017 thi Môn: Hóa học đại cương vô cơ
 • 09 giờ 30 phút ngày 10/4/2017 thi Môn: Tiếng Anh 2
 • 08 giờ ngày 12/4/2017 thi Môn: Hóa sinh
 • 09 giờ 30 phút ngày 12/4/2017 thi Môn: Vi sinh – Ký sinh trùng
 • 08 giờ ngày 14/4/2017 thi Môn: Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 • 09 giờ 30 phút ngày 14/4/2017 thi Môn: Giáo dục thể chất 2

Các thí sinh khi đi thi mang theo bút bi mực xanh và bút chì

Chú ý: Lịch nghỉ giữa kỳ 2 từ ngày 16/4 đến hết ngày 19/4/2017

19. Môn: Hóa dược 1

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 20/4, 24/4, 25/4, 27/4, 4/5, 9/5/2017 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 11/5, 17/5/2017 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

20. Hóa học hữu cơ và phân tích định lượng

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 26/4, 28/4, 3/5, 5/5, 8/5, 10/5, 12/5, 15/5/2017 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 18/5,19/5/2017 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

Lịch học lại 

1:Môn Hóa học đại cương vô cơ:

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 các ngày 25/5, 29/5/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1

2:Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: 

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 1/6/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 2/6/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1

3: Môn Tiếng Anh 2: 

Thời gian học sáng: từ 7h30 đến 11h30 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 5/6/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1 

4: Đường lối cách mạng của ĐCSVN:

Thời gian học chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 1/6/2017 và sáng: từ 7h30 đến 11h30 ngày 2/6/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1 

5: Vi sinh – Kí sinh trùng :

Thời gian học chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày 24/5, 26/5/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1

6: Giáo dục thể chất 2:

Thời gian học sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 24/5/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 25/5/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1

7: Hóa sinh:

Thời gian học sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 26/5/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 29/5/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1

8: Hóa Dược 1:

Thời gian học chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 30/5/2017 và sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 31/5 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1

9: Hóa học hữu cơ và phân tích định lượng:

Thời gian học sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 30/5/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 31/5/2017 tại phòng P131 tầng 3 Nhà N1.

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐỢT 3

8 giờ ngày 8/6/2017 thi Môn: Hóa học hữu cơ và phân tích định lượng
9 giờ 30 phút ngày 8/6/2017 thi Môn: Hóa dược 1

LỊCH ĐĂNG KÝ THI LẠI HỌC KỲ 2 ( Đợt 2 + Đợt 3)

 • Thời gian đăng ký thi lại vào các ngày 15/6,16/6/2017
 • Thời gian thi lại vào 8h00′ ngày 20/6/2017.

LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 1

Thời gian nghỉ hè từ ngày 21/6/2017 đến 24/7/2017. Ngày 25/7/2017 học tiếp năm học thứ 2.

21. Môn Hóa dược 2

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 25/7, 28/7, 31/7,01/8,02/8,03/8,04/8,07/8/2017 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 08/8,09/8/2017 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

22. Môn Tiếng Anh chuyên ngành

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 10/8, 14/8, 16/8, 21/8, 23/8, 25/8/2017

23. Môn Tổ chức và quản lý dược

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 11/8, 15/8, 17/8, 18/8, 22/8, 24/8/2017

24. Môn Dược lý 1

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 29/8,30/8, 31/8, 5/8, 6/8, 7/8/2017 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 13/9, 14/9, 21/9, 27/9/2017 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

25. Môn Thực vật dược 

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 28/8, 1/9, 8/9, 11/9, 15/9, 18/9, 22/9, 25/9/2017 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 29/9, 2/10/2017 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

26. Môn Quản lý tồn trữ thuốc

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 12/9, 19/9, 20/9, 26/9, 27/9, 3/10/2017

Lịch đăng ký thi lại và thi lại năm 1 – CNTM.K9 ( Kỳ I và Kỳ II)

Lịch đăng ký thi lại: 9h ngày 6/9/2017

Lịch thi lại:

 • Kỳ I: 8h ngày 9/9/2017 ( P:125)
 • Kỳ II: 14h ngày 9/9/2017 ( P:125)

27. Môn Dược lý 2

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 5/10, 10/10, 12/10, 17/10, 19/10, 23/10/2017

28. Môn Dược liệu 1

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 4/10, 6/10, 9/10, 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10/2017

29. Môn Giáo dục- Quốc phòng An ninh

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 25/10, 1/11, 6/11, 10/11, 13/11, 17/11, 20/11, 21/11, 23/11, 27/11, 29/11, 30/11/2017

30. Môn Dược lâm sàng

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 24/10, 26/10, 30/10, 31/10, 2/11, 3/11/2017 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 7/11, 8/11, 9/11/2017 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

Lịch học lại

 • Môn: Hóa Dược 2 học vào Sáng 5/12 ( P: 133), chiều 5/12/2017 ( P: 131)
 • Môn: Tiếng anh chuyên nghành học vào Sáng 7/12 ( P: 133), chiều 7/12/2017( P: 131).
 • Môn: Tổ chức và quản lý Dược học vào Sáng 6/12 ( P: 133), chiều 6/12/2017( P: 131).
 • Môn: Dược lý 1 học vào Sáng 8/12 ( P: 133), chiều 8/12/2017( P: 131).
 • Môn: Dược lý 2 học vào Sáng 9/12 ( P: 133), chiều 9/12/2017( P: 131).

LỊCH THI HỌC KỲ 3 TẠI PHÒNG 332

 • 8 giờ 30 phút ngày 11/12/2017 Thi môn Hóa Dược 2
 • 8 giờ 00 ngày 12/12/2017 Thi môn Tiếng anh chuyên nghành
 • 9 giờ 30 phút ngày 12/12/2017 Thi môn Tổ chức và quản lý Dược
 • 8 giờ 00 ngày 13/12/2017 Thi môn Dược lý 1
 • 9 giờ 30 phút ngày 13/12/2017 Thi môn Dược lý 2

ĐĂNG KÝ LÀM BÀI KIỂM TRA BÙ

 • MÔN: Thực vật Dược, Quản lý và tồn trữ thuốc, Dược liệu 1, Dược lâm sàng 1, Giáo dục quốc phòng –  An ninh
 • Thời gian: 10h00 ngày 11/12/2017 tại P 132

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn : Thực vật Dược học vào Sáng 14/12 ( P: 133), chiều 14/12/2017 ( P: 131).
 • Môn: Quản lý và tồn trữ thuốc vào Sáng 19/12 ( P: 133), chiều 19/12/2017( P: 131).
 • Môn: Dược liệu 1 học vào Sáng 18 /12 ( P: 133), chiều 18/12/2017( P: 131).
 • Môn: Dược lâm sàng 1 học vào Sáng 15/12 ( P: 133), chiều 15/12/2017( P: 131).
 • Môn: Giáo dục quốc phòng- An ninh học vào Sáng 20 /12 ( P: 133), chiều 20/12/2017( P: 131).

LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐỢT 2 TẠI PHÒNG 332

 • 8 giờ 30 phút ngày 26/12/2017 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh
 • 8 giờ 00 ngày 27/12/2017 Thi môn Quản lý và tồn trữ thuốc
 • 9 giờ 30 phút ngày 27/12/2017 Thi môn Dược liệu 1
 • 8 giờ 00 ngày 28/12/2017 Thi môn Dược lâm sàng 1
 • 9 giờ 30 phút ngày 28/12/2017 Thi môn Thực vật Dược
 • 8 giờ 00 phút ngày 29/12/2017 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh 2
 • 9 giờ 30 phút ngày 29/12/2017 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh 3

31. Môn Giáo dục thể chất 3

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 8/1, 10/1, 12/1, 23/1, 25/1, 29/1/2018

32. Môn Pháp chế Dược

Thời gian học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Ngày 9/1, 11/1, 22/1, 24/1, 26/1, 30/1/2018

LỊCH ĐĂNG KÝ THI LẠI

 • Lịch đăng ký thi lại các môn kỳ 3 vào 9h30 ngày 22/1/2018
 • Lịch thi lại các môn thi kỳ 3 vào 8h30 ngày 1/2/2018

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giáo dục thể chất 3 vào ngày 31/01/2018
 • Môn Pháp chế Dược ngày 02/02/2018

LỊCH THI HỌC KỲ 4

 • 8 giờ 00 phút ngày 5/2/2018 Thi môn Giáo dục thể chất 3
 • 9 giờ 30 phút ngày 5/2/2018 Thi môn Pháp chế Dược

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ 06/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018

33 Môn Bào chế I

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 26/2, 1/3, 6/3, 12/3, 15/3, 20/3, 26/3/2018 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 29/3, 3/4, 6/4/2018 tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

34. Môn Dược liệu II

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 27/2, 2/3, 7/3, 13/3, 16/3, 21/3, 27/3, 30/3/2018 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 4/4, 9/4/2018  tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

35. Môn Kinh tế dược

Thời gian học buổi sáng: 28/2, 5/3, 8/3, 14/3, 19/3, 22/3/2018 từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

36. Môn Kiểm nghiệm thuốc

Lý thuyết: Học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 28/3, 2/4, 5/4, 10/4, 12/4, 16/4, 18/4, 20/4/2018tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Thực hành: Học buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 vào các ngày 24/4, 27/4/2018  tại phòng 316, tầng 1, Nhà N3

Ca 1: Từ 07h30 – 09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A đến L.

Ca 2 :Từ 09h30 – 11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái M đến Z.

37. Môn Bào chế II

Thời gian học buổi sáng: 11/4, 13/4, 17/4, 19/4, 23/4, 26/4, 2/5, 3/5/2018 từ 7h30 đến 11h30 tại phòng 332 Nhà N3 tầng 3

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bù

Các môn Bào Chế I, Bào Chế II, Dược Liệu II, Kinh Tế Dược, Kiểm Nghiệm Thuốc vào lúc 10h00 ngày 7/5/2018 tại P132

Lịch học lại

 • Môn Bào Chế I: Sáng 8/5 (P335), Chiều 8/5/2018 (P335)
 • Môn Bào Chế II: Sáng 9/5 (P335), Chiều 9/5/2018 (P335)
 • Môn Dược Liệu II: Sáng 10/5 (P335), Chiều 10/5/2018 (P335)
 • Môn Kiểm Nghiệm Thuốc: Sáng 11/5 (P335), Chiều 11/5/2018 (P335)
 • Môn Kinh Tế Dược: Sáng 12/5 (P335), Chiều 12/5/2018 (P335)

Lịch thi học kỳ 4 tại P134

 • 8 giờ 30 phút ngày 16/5/2018 thi môn Kinh Tế Dược
 • 8 giờ 00 ngày 17/5/2018 thi môn Bào Chế I
 • 9 giờ 30 phút ngày 17/5/2018 thi môn Bào Chế II
 • 8 giờ 00 ngày 18/5/2018 thi môn Dược Liệu II
 • 9 giờ 30 phút ngày 18/05/2018 thi môn Kiểm Nghiệm Thuốc

Lịch thi lại học kỳ 4

 • Lịch đăng ký thi lại vào 9h30 ngày 24/05/2018 P335
 • Lịch thi lại các vào 8h30: 25/05/2018 P335

LỊCH NGHỈ HÈ 

Thời gian nghỉ hè từ ngày 04/6/2018 đến 5/8/2018. Ngày 6/8/2018 học tiếp năm học thứ 3.

38. Môn Dược học cổ truyền

Thời gian học buổi sáng: 6/8, 8/8, 10/8, 13/8, 15/8, 17/8/2018.

39. Môn Dược Lâm sàng II

Thời gian học buổi sáng: 9/8, 14/8, 16/8, 21/8, 22/8, 23/8/2018.

40. Môn:  Đảm bảo chất lượng Thuốc

Thời gian học buổi sáng: 29/8, 31/8, 5/9, 7/9, 10/9, 12/9/2018. GV: Cô Đàm Hương

41. Môn: Quản trị kinh doanh Dược

Thời gian học buổi sáng: 28/8, 30/8, 4/9, 6/9, 11/9, 13/9/2018. GV GV Thầy Trường

42. Môn Marketing Dược

Học buổi sáng lúc 7 giờ 30 phút các ngày: 14/9, 17/9, 19/9, 21/9, 24/9/2018.

Thi thi học kỳ V

7h30 giờ ngày  9/10/2018 thi Môn: Đảm bảo chất lượng Thuốc 

9h 00 giờ ngày 9/10/2018 thi Môn: Quản trị kinh doanh Dược

9h00 giờ ngày  11/10/2018 thi Môn: Dược học cổ truyền 

7h30 giờ ngày  12/10/2018 thi Môn: Dược lâm sàng II 

9h 00 giờ ngày 12/10/2018 thi Môn: Marketing Dược

Lịch thi lại

7h30 ngày 19/10/2018

THÔNG BÁO LỊCH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

 • Thời gian học thực hành nghề nghiệp từ ngày 22/10 đến ngày 30/11/2018 học vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 ( 7h30 – 11h30).
 • Thời gian nộp báo cáo thực hành nghề nghiệp ngày 07/12/2017
 • Sinh viên đi thực tập tại BV Thanh Nhàn: 7h30 phút sáng 22/10/2018 sinh viên mang theo thẻ sinh viên, áo blouse tập trung tại Bệnh Viện Thanh Nhàn địa chỉ: 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lịch đăng ký làm bài KT bù, thi lại

Môn: Giáo dục thể chất 1,2,3.

Môn Giáo dục quốc phòng An ninh 1,2,3

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bù: 8h 00 ngày 9/12/2018

Lịch thi lại: 9h 00 ngày 9/12/2018

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

• Thời gian học thực tập tốt nghiệp tại Nhà thuốc và Công ty Dược từ ngày 07/01/2019 đến ngày 08/03/2019 học vào các buổi từ thứ 2 đến thứ 6 (Chú ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên, áo blouse)

• Thời gian nộp báo cáo thực hành nghề nghiệp ngày 15/03/2019

• Địa điểm tập trung: 8h00 phút sáng 07/01/2019 sinh viên có Bệnh Viện Thanh Nhàn địa chỉ: 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ 28/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019

(23/12/2018 ÂL đến hết ngày 11/01/2019 ÂL)

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP TẠI 101 TÔ VĨNH DIỆN

Chia tổng sinh viên thành 3 lớp A, B, C. Mỗi lớp chia thành 2 nhóm thực hành, giờ thực hành sinh viên đi học theo nhóm.

Lớp A: DCQ05.K9, DCQ07.K9 ; Nhóm 1: DCQ05.K9, Nhóm 2: DCQ07.K9

Lớp B: DCQ06.K9, DCQ09.K9 ; Nhóm 1: DCQ06.K9, Nhóm 2: DCQ09.K9

Lớp C: DCQ08.K9, DCQ03.K9 ; Nhóm 1: DCQ08.K9, Nhóm 2: DCQ03.K9

(Các lớp học lý thuyết tại P 335, học thực hành P336)

Khi đi thực hành sinh viên bắt buộc phải mang mặc áo blouse, không có sẽ không được vào thực hành.

Sáng

(Bắt đầu từ 7h30)

Chiều

(Bắt đầu từ 13h30)

Thứ 2

11/3/2019

Lớp C- LT Hóa dược B1

 

Lớp A- TH Hóa dược N1

Lớp A- TH Hóa dược N2

Lớp B- LT Hóa dược B1

Thứ 3

12/3/2019

Lớp B- TH Hóa dược N1

Lớp B- TH Hóa dược N2

Thứ 4

13/3/2019

Lớp C- LT Bào chế B1Lớp C- TH Hóa dược N1

Lớp C- TH Hóa dược N2

Lớp A- LT Bào chế B1

Thứ 5

14/3/2019

Lớp B- LT Hóa dược B2Lớp A- LT Hóa dược B1

Lớp B- TH Hóa dược N1

Lớp B- TH Hóa dược N2

Thứ 6

15/3/2019

Lớp C- LT Hóa dược B2

 

Lớp A- LT Hóa dược B2

Lớp B- LT Bào chế B1

Thứ 2

18/3/2019

Lớp C- LT Hóa dược B3

 

Lớp A- TH Hóa dược N1

Lớp A- TH Hóa dược N2

Lớp B- LT Hóa dược B3

Thứ 3

19/3/2019

Lớp C- TH Hóa dược N1

Lớp C- TH Hóa dược N2

Thứ 4

20/3/2019

Lớp C- LT Bào chế B2Lớp C- TH Bào chế N1

Lớp C- TH Bào chế N2

Lớp A- LT Bào chế B2

Thứ 5

21/3/2019

Lớp B- LT Hóa dược B4Lớp B- TH Bào chế N1

Lớp B- TH Bào chế N2

Lớp A- LT Hóa dược B3

Thứ 6

22/3/2019

Lớp C- LT Hóa dược B4

 

Lớp A- LT Hóa dược B4

Lớp B- LT Bào chế B2

Thứ 2

25/3/2019

Lớp C- LT Hóa dược B5Lớp A- TH Bào chế N1

Lớp A- TH Bào chế N2

Lớp B- LT Hóa dược B5

Thứ 3

26/3/2019

Lớp A- TH Bào chế N1

Lớp A- TH Bào chế N2

Thứ 4

27/3/2019

Lớp C- LT Bào chế B3Lớp C- TH Bào chế N1

Lớp C- TH Bào chế N2

Lớp A- LT Bào chế B3

Thứ 5

28/3/2019

Lớp B- LT Hóa dược B6Lớp A- LT Hóa dược B5

Lớp B- TH Bào chế N3

Lớp B- TH Bào chế N1

Thứ 6

29/3/2019

Lớp C- LT Hóa dược B6Lớp A- LT Hóa dược B6

Lớp B- LT Bào chế B3

LỊCH KIỂM TRA BẰNG GỐC TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lịch kiểm tra bằng gốc tốt nghiệp Trung học phổ thông vào: 7h30 ngày 01/04/2019

Chú ý:

 – Yêu cầu 100% sinh viên có mặt và mang theo bằng gốc tốt nghiệp trung học phổ thông để kiểm tra.

 – Sinh viên nào không được kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông gốc sẽ không được thi tốt nghiệp.

 LỊCH THI TỐT NGHIỆP

 Ngày 01/04/2019  :

 • 13h30’ – 15h00’: Thi lý thuyết Hóa dược nâng cao ( 90’)
 • 15h30’- 17h00’: Thi lý thuyết Bào chế nâng cao ( 90’)

Ngày 02/04/2019 

 • Bắt đầu từ 7h30’-11h30 : Thi thực hành 2 môn

Yêu cầu: Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào thi thực hành

 Chú ý: – Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân theo khi dự thi tốt nghiệp.

Lịch phát bằng tốt nghiệp

Thời gian: 8h00 ngày 05 tháng 6 năm 2019 (Thứ tư)

Địa điểm: Trường Cao đẳng công nghệ và thương mại Hà Nội

Cụm 5 – Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội

Chú ý: Sinh Viên đi lấy bằng mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HDS1301-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1301-CĐVB2 Môn Kinh tế  ...

Chat với chúng tôi