Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: DCQ10.3 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội  Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy: mã lớp DCQ10.3 1. Môn: Sinh học đại cương và di truyền Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3 Ngày 25/8, 1/9, 3/9, 8/9, 10/9, 16/9/2015 ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược > Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: DCQ10.3

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: DCQ10.3

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 đánh giá, trung bình: 4,60 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy: mã lớp DCQ10.3

1. Môn: Sinh học đại cương và di truyền

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3
Ngày 25/8, 1/9, 3/9, 8/9, 10/9, 16/9/2015

2. Môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 1 + Phần 2).

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3
Ngày 26/8, 27/8, 28/8, 31/8, 4/9, 7/9, 9/9, 11/9, 14/9, 15/9, 17/9, 18/9, 21/9, 23/9, 24/9/2015

3. Môn: Hóa học đại cương vô cơ (Phần 1 – Lý thuyết)

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3
Ngày 22/9, 28/9, 29/9, 1/10, 5/10, 6/10, 8/10, 12/10/2015

4. Môn: Giải phẫu – sinh lí (Lý thuyết)

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3
Ngày

Ngày 25/9, 30/9, 2/10, 7/10, 19/10, 23/10/2015

5. Môn: Tin học

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3
Ngày 9/10, 13/10, 14/10(lớp nghỉ), 15/10, 16/10, 20/10, 22/10, 27/10, 29/10, 06/11/2015

6. Môn: Tiếng Anh 1

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 21/10, 28/10,30/10, 2/11, 4/11, 9/11/2015

7. Môn: Giáo dục Quốc Phòng

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 3/11, 5/11, 10/11, 12/11, 13/11, 17/11, 19/11, 24/11, 26/11, 27/11, 1/12, 3/12, 4/12/2015

8. Môn: Xác suất thống kê Y học

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày  11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 8/12, 9/12, 11/12, 15/12, 16/12/2015

9. Môn: Bệnh học

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12/2015

10. Môn: Vật lý 

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 10/12, 17/12, 18/12, 22/12, 23/12/2015, 8/1/2016

11. Môn: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 29/12, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1/2015

12. Môn: Y – Đức

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h00 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 25/12, 28/12, 30/12, 31/12/2015, 11/01/2016

——————————————————————————————————————-

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

Ngày 25/01/2016

– Giáo dục quốc phòng: 07h45 – 08h30
– Hóa học đại cương vô cơ: 09h00 – 10h00
– Tiếng anh 1: 10h15 – 11h00

Ngày 26/01/2016

– Tin học: 07h45 – 08h30
– Những NLCB chủ nghĩa Mac-Lê Nin(P1): 08h45 – 09h45
– Sinh học và di truyền: 10h00 – 11h00

Ngày 27/01/2016:

– Giáo dục thể chất: 07h45 – 08h45
– Bệnh học: 09h00 – 10h00

Yêu cầu tất cả sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 7h30, chiều 13h30. Khi đi thi mang theo thẻ SV, CMND, bút bi màu xanh, bút chì, tẩy. Đến hết ngày 25/01/2016 sinh viên nào không đóng học phí sẽ không được tham gia thi các môn tiếp theo.

——————————————————————————————————————-

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2

13. Môn: Thực hành Hóa học đại cương vô cơ

*Học buổi sáng chia thành 2 ca học tại phòng thực hành P311 nhà N3 tầng 1

Thời gian học buổi sáng: từ 07h30 – 11h00 cụ thể như sau: 12/01, 13/01, 14/01, 15/01/2016

 • Ca 1: Từ 07h30-09h00: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A, C, D, Đ, G, H, K, U, V
 • Ca 2: Từ 09h00-11h00: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái L, M, N, P, Q, T

Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành.

14. Môn: Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 28/1, 29/1, 24/2, 25/2, 26/2, 29/2/2016

15. Môn: Thực hành Giải phẫu sinh lý

*Học buổi sáng chia thành 2 ca học tại phòng thực hành P317 nhà N3 tầng 1

Thời gian học buổi sáng: từ 07h30 – 11h30 cụ thể như sau: 1/3, 2/3, 4/3/2016

 • Ca 1: Từ 07h30-09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A, C, D, Đ, G, H, K, U, V
 • Ca 2: Từ 09h30-11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái L, M, N, P, Q, T

Sinh viên lưu ý khi đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành.

16. Môn: Tiếng Anh cơ bản 2

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 8/3, 9/3, 10/3, 15/3, 16/3, 17/3/2016

17. Môn: Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 7/3, 11/3, 14/3, 18/3, 21/3, 25/3, 28/3, 1/4/2016

18. Môn: Giáo dục thể chất 2

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 22/3, 23/3, 24/3, 29/3, 30/3, 31/3/2016

19. Môn: Hóa học hữu cơ và phân tích định lượng

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 04/4, 06/4, 07/4, 08/4,  28/4, 05/5/2016 (học lý thuyết)

Ngày 10/5, 12/5, 17/5, 19/5/2016 (học thực hành) phòng 311 Nhà N3 tầng 1

 • Ca 1: Từ 07h30-09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái L, M, N, P, Q, T
 • Ca 2: Từ 09h30-11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A, C, D, Đ, G, H, K, U, V

20. Môn: Vi sinh – Kí sinh trùng

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 5/4, 12/4, 14/4, 19/4, 21/4, 26/4/2016

21. Môn: Thực vật dược

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 11/4, 13/4, 15/4, 18/4, 20/4, 22/4, 25/4, 27/4, 29/4, 4/5/2016

22. Môn: Hóa sinh

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 13/5, 16/5, 18/5, 20/5, 23/5/2016

23. Môn: Pháp luật đại cương

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 25/5, 27/5, 30/5, 1/6, 3/6/2016


THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI

Thời gian thi lại vào 7 giờ 30 phút ngày 6/6/2016. Sinh viên đăng ký thi lại trước ngày 2/6/2016

Lịch thi lại tại Phòng 336

 • Môn Tin học thời gian 7h30 phút đến 8 giờ 15 phút,
 • Môn Sinh học – di truyền thời gian 8 giờ 25 đến 9 giờ 25,
 • Môn Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác Lênin (P1) thời gian 9h30 đến 10h30,
 • Môn Hoá học đại cương vô cơ thời gian 10h35 đến 11h35.
 • Môn Bệnh học, Giáo dục Quốc phòng, Tiếng Anh 1, Giáo dục thể chất từ 11h 35 đến 12h 30.

24. Môn: Dược liệu 1

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6/2016


Lịch nghỉ hè: từ ngày 20/6/2016 đến ngày 07/8/2016


25. Môn: Môn Tổ chức và quản lý dược

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 9/8, 11/8, 16/8, 18/8, 23/8, 25/8/2016

26. Môn: Tiếng Anh chuyên ngành

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 12/8, 15/8, 17/8, 19/8, 22/8, 24/8/2016

27. Môn Dược liệu 2

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 24/8, 30/8, 31/8, 1/9, 6/9, 7/9, 8/9, 13/9, 14/9, 15/9/2016

28. Môn Giáo dục thể chất 3

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 26/8, 29/8, 5/9, 9/9, 12/9, 16/9/2016

 

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

Tại Phòng 1 – P313, Phòng 2 – P312

NGÀY 10/9/2016:

Từ 13 giờ đến 14 giờ Môn Giải phẫu sinh lí.

Từ 14 giờ 10 phút đến 15 giờ 10 phút: Môn Đường lối cách mạng của DCSVN.

Từ 15 giờ 20 phút đến 16 giờ 20 phút: Môn Y – Đức.

NGÀY 11/9/2016:

Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 phút: Môn Vật lí đại cương.

Từ 8 giờ 45 đến 9 giờ 45 Môn: Vi sinh – Ký sinh trùng

Từ 10 giờ đến 11 giờ Môn Hóa học hữu cơ và phân tích định lượng.

Từ 13 giờ đến 14 giờ Môn Toán xác suất thống kê.

Từ 14 giờ 10 phút đến 15 giờ 10 phút: Môn Hóa sinh.

Từ 15 giờ 20 phút đến 16 giờ 20 phút: Môn Thực vật Dược.

 

29. Môn Đảm bảo chất lượng thuốc

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 23/9, 27/9, 29/9, 4/10, 6/10, 11/10/2016

30. Môn:  Hoá dược 1

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 26/9, 28/9, 30/9, 3/10, 5/10, 7/10/2016 (học lý thuyết)

Ngày 10/10, 12/10, 14/10/2016 (học thực hành) phòng 311 Nhà N3 tầng 1

 • Ca 1: Từ 07h30-09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái L, M, N, P, Q, T
 • Ca 2: Từ 09h30-11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A, C, D, Đ, G, H, K, U, V

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

Ngày 01/10/2016

Từ 8h – 9h: Môn tư tưởng Hồ Chí Minh.

Từ 9h15 phút – 10h15 phút: Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin2.

31. Môn Bào chế 1

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 13/10, 18/10, 20/10, 25/10, 27/10, 1/11/2016 (học lý thuyết)

Ngày 3/11, 8/11, 10/11/2016 (học thực hành) phòng 311 Nhà N3 tầng 1

 • Ca 1: Từ 07h30-09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái L, M, N, P, Q, T
 • Ca 2: Từ 09h30-11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A, C, D, Đ, G, H, K, U, V

32. Môn Dược lý 1

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 17/10, 19/10, 21/10, 24/10, 26/10, 28/10/2016 (học lý thuyết)

Ngày 31/10, 02/11, 04/11/2016 (học thực hành) phòng 311 Nhà N3 tầng 1

 • Ca 1: Từ 07h30-09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái L, M, N, P, Q, T
 • Ca 2: Từ 09h30-11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A, C, D, Đ, G, H, K, U, V

33. Môn Dược Lý 2

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 14/11, 16/11, 18/11, 21/11, 23/11, 25/11/2016 (học lý thuyết)

Ngày 28/11, 30/11/2016 (học thực hành) phòng 311 Nhà N3 tầng 1

 • Ca 1: Từ 07h30-09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái L, M, N, P, Q, T
 • Ca 2: Từ 09h30-11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A, C, D, Đ, G, H, K, U, V

34. Môn Dược lâm sàng 1

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Ngày 26/12, 27/12,, 29/12, 30/12, 3/1, 4/1(NGHỈ), 9/1, 10/1, 13/1/2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM VÀ NỮ

Chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20 – 10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 và Đại hội Đoàn trường.

Đăng ký tham gia:

– Chi đoàn đăng ký thi đấu liên hệ với Trưởng BTC: Đ/c Trần Trung Thành (01255234464) hoặc Đ/c Nguyễn Thanh Tùng (01692349138).

– Nộp danh sách đội bóng theo mẫu bên dưới vềphòng Đào tạo – P115 Nhà N1 cho thầy Đặng Nam Anh hoặc gửi vào email dangnamanh.hup@gmail.com

– Các khoản khác như: tập luyện, trang phục thi đấu,.… do các đội tự túc.

– Khi thi đấu phải mặc đồng phục.

– Thời hạn đăng ký: Đến 17 giờ Thứ 7, ngày 08 tháng 10 năm 2016.

Chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm: Tải xuống

THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI

Thời gian thi lại vào 14 giờ 00 phút ngày 28/11/2016 tại Phòng 132

Lịch thi lại tại Phòng 132

 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thời gian 14h đến 15h.
 • Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LeeNin 2 thời gian  15h15’ đến 16h15’.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017

Lịch nghỉ tết nguyên đán từ ngày 19/01/2017 đến ngày 10/02/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017 (Đợt 1)

 • 8 giờ 00 phút ngày 9/12/2016 thi Môn Hóa dược 1
 • 8 giờ 00 phút ngày 12/12/2016 thi Môn Dược liệu 1
 • 8 giờ 00 phút ngày 14/12/2016 thi Môn Đảm bảo chất lượng thuốc
 • 8 giờ 00 phút ngày 16/12/2016 thi Môn Tổ chức và quản lý dược
 • 8 giờ 00 phút ngày 19/12/2016 thi Môn Giáo dục thể chất 3
 • 8 giờ 00 phút ngày 21/12/2016 thi Môn Bào chế 1

LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017 (Đợt 2)

 • 08 giờ ngày 16/1/2017 thi Môn Dược lý 1
 • 09 giờ 30 phút ngày 16/1/2017 thi Môn Tiếng Anh 2
 • 08 giờ ngày 17/1/2017 thi Môn Tiếng Anh chuyên ngành
 • 09 giờ 30 phút ngày 17/1/2017 thi Môn Dược lí 2
 • 08 giờ ngày 18/1/2017 thi Môn Dược liệu 2
 • 09 giờ 30 phút ngày 18/1/2017 thi Môn Giáo dục thể chất 2

Lịch thi lại Môn thi đợt 1 vào 13 giờ 30 phút ngày 17/1/2017 tại phòng 125, 124

Phòng 124: 13h30-14h30: Môn Bào chế 1
14h30-15h30: Môn Dược liệu 1
15h30-16h30: Môn Hóa dược 1
Phòng 125: 13h30-14h30: Môn Đảm bảo chất lượng thuốc
14h30-15h30: Môn Tổ chức quản lí dược
15h30-16h30: Môn Giáo dục thể chất 3

35. Môn: Bào chế 2

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 ngày 13/2, 15/2, 17/2, 20/2, 23/2, 27/2, 2/3, 6/3/2017 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

36. Môn: Kiểm nghiệm thuốc

Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 ngày 14/2, 16/2, 21/2, 22/2, 24/2, 28/2, 1/3, 3/3/2017 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Thực hành: Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 ngày 7/3, 8/3/2017 tại phòng 311 Nhà N3 tầng 1

 • Ca 1: Từ 07h30-09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái L, M, N, P, Q, T
 • Ca 2: Từ 09h30-11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A, C, D, Đ, G, H, K, U, V

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017 (Các môn thi đợt 2)

 • Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày  18/02/2016

37. Môn: Quản trị kinh doanh Dược

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 ngày 9/3, 10/3, 14/3, 16/3, 21/3/2017 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

38. Môn: Quản lý tồn trữ thuốc

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 ngày 13/3, 15/3, 20/3, 22/3, 29/3, 31/3/2017 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

39. Môn: Hóa Dược 2

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 ngày 17/3, 24/3, 27/3, 3/4, 5/4, 7/4, 10/4, 12/4/2017 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Thực hành: Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 ngày 17/4, 18/4,19/4/2017 tại phòng 311 Nhà N3 tầng 1

 • Ca 1: Từ 07h30-09h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái L, M, N, P, Q, T
 • Ca 2: Từ 09h30-11h30: Học viên có tên bắt đầu bằng chữ cái A, C, D, Đ, G, H, K, U, V

40. Môn: Dược lâm sàng 2

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 ngày 23/3, 28/3, 30/3, 4/4, 14/4/2017 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

Thông báo: LỊCH ĐĂNG KÍ HỌC LẠI vào ngày 08/05/2017

LỊCH HỌC LẠI 

Môn Dược lâm sàng 1:

Thời gian học vào buổi sáng từ 7h30′ -11h30′ các ngày: 09/05 10/05/2017 tại phòng 328 Tầng 2 nhà N3

Môn Dược lâm sàng 2:

Thời gian học vào buổi sáng từ 7h30′ -11h30′ các ngày: 11/05, 12/05/2017 tại phòng 328 Tầng 2 nhà N3

Môn Quản trị kinh doanh dược:

Thời gian học vào buổi sáng từ 7h30′ -11h30′ các ngày:15/05, 16/05/2017 tại phòng 328 Tầng 2 nhà N3

Môn  Hóa dược 2:

Thời gian học vào buổi sáng từ 7h30′ -11h30′ các ngày: 17/05, 18/05, 19/05/2017 tại phòng 328 Tầng 2 nhà N3

Môn Kiểm nghiệm thuốc:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày: 09/05,10/05, 11/05/2017 tại phòng 328 Tầng 2 nhà N3

Môn bào chế 2:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày: 12/05, 15/05, 16/05/2017 tại phòng 328 Tầng 2 nhà N3

Môn Quản lý tồn trữ thuốc:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày: 17/05, 18/05/2017 tại phòng 328 Tầng 2 nhà N3

LỊCH THI HỌC KỲ 4

Ngày 22/05/2017: Địa điểm thi : Phòng 1 tại phòng 331, Phòng 2 tại phòng 332, Tầng 3, Nhà N3

 • Môn Hóa dươc 2: 8h00 – 9h00
 • Môn Dược lâm sàng 1: 9h15 phút – 10h15 phút
 • Môn Bào chế 2: 14h00 – 15h00

Ngày 23/05/2017: Địa điểm thi : Phòng 1 tại phòng 331, Phòng 2 tại phòng 332, Tầng 3, Nhà N3

 • Môn Dược lâm sàng 2: 8h00 – 9h00
 • Môn Quản trị kinh doanh dược: 9h15 phút – 10h15 phút

Ngày 24/05/2017: Địa điểm thi : Phòng 1 tại phòng 331, Phòng 2 tại phòng 332, Tầng 3, Nhà N3

 • Môn Kiểm nghiệm thuốc: 8h00 – 9h00
 • Môn Quản lý tồn trữ thuốc: 9h15 phút – 10h15 phút

LỊCH TẬP TRUNG THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ NHẬN BẢNG ĐIỂM

Thời gian: 9h00 ngày 08/06/2017 tại phòng 134.

Yêu cầu: Tất cả sinh viên có mặt đầy đủ.

LỊCH ĐĂNG KÝ THI LẠI

Thời gian:  9h00 ngày 09/06/2017

LỊCH THI LẠI:

Ngày 15/06/2017: Tại phòng 335, Tầng 3 , Nhà N3

 • 8h00 – 9h00 thi Môn Hóa dược 2
 • 9h00 – 10h00 thi Môn Bào chế 2
 • 10h00 – 11h00 thi Môn Dược lâm sàng 1
 • 14h00 – 15h00 thi Môn Quản lý tồn trữ thuốc
 • 15h00 – 16h00 thi Môn Quản trị kinh doanh dược
 • 16h00 – 17h00 thi Môn KIểm nghiệm thuốc

Ngày 16/06/2017 : Tại phòng 335, Tầng 3 , Nhà N3

 • 8h00 –9h00 thi Môn Dược lâm sàng 2

LỊCH NGHỈ HÈ:

Nghỉ hè từ 19/6/2017 đến 31/7/2017. Ngày 1/8/2017 học tiếp năm học thứ 3

41. Môn Dược học cổ truyền

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 ngày 01/8,03/8,11/8,14/8,18/8,21/8/2017 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

42. Môn Pháp chế dược

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 ngày  04/8,09/8,16/8,23/8,25/8,28/8/2017 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

LỊCH THI LẠI

Lịch thi lại lần 2 các môn học kỳ 4 vào 14h00 ngày 22/08/2017 tại phòng 125.

43. Môn Marketing dược

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 ngày 31/8,07/9,18/9,20/9,27/9,29/9/2017 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3

44. Môn Kinh tế dược

Thời gian học buổi sáng:từ 07h30 đến 11h30 ngày 05/9,13/9,15/9,21/9,26/9,02/10/2017 tại phòng 133 Nhà N1 tầng 3 

THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP

 • Thông báo tập trung hướng dẫn, phân nhóm Thực hành nghề nghiệp tại Bệnh viện vào 9h30 ngày 05/10/2017 tại phòng 124.
 • Thời gian học thực hành nghề nghiệp từ ngày 09/10 đến ngày 24/11/2017 học vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 ( 7h30 – 11h30).
 • Thời gian nộp báo cáo thực hành nghề nghiệp ngày 01/12/2017
 • Sinh viên đi thực tập tại BV đa khoa Hà Đông: 7h30 phút sáng 09/10/2017 sinh viên mang theo thẻ sinh viên, áo blouse tập trung tại Bệnh Viện Đa Khoa Hà Đông địa chỉ: Số 2 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

LỊCH HỌC BỔ SUNG

Môn dược học cổ truyền

Thời gian học: Sáng ( 7h30 – 11h30), chiều (13h30 – 17h) ngày 21/10/2017. Địa điểm: Phòng 328.

Môn Pháp chế dược

Thời gian học: Sáng ( 7h30 – 11h30), chiều (13h30 – 17h) ngày 28/10/2017. Địa điểm: Phòng 328.

Môn Kinh tế dược

Thời gian học: Sáng ( 7h30 – 11h30), chiều (13h30 – 17h) Sáng 04/11, chiều 04/11/2017. Địa điểm: Phòng 328.

Môn Marketing dược

Thời gian học: Sáng ( 7h30 – 11h30), chiều (13h30 – 17h) Sáng 11/11, chiều 11/11/2017. Địa điểm: Phòng 328.

Lịch thu sổ Thực tập bệnh viện

9 giờ ngày 1/12/2017 tại P.113 nhà N1 tầng 1

Lịch Thi học kỳ V phòng 335

 • 8 giờ 30 phút ngày 18/12/2017 Thi môn Dược học Cổ truyền
 • 9 giờ 45 phút ngày 18/12/2017 Thi môn Pháp chế dược
 • 8 giờ 00 phút ngày 20/12/2017 Thi môn Marketing dược
 • 9 giờ 30 phút ngày 20/12/2017 Thi môn Kinh tế dược

46. Giáo dục quốc phòng – An ninh 2, 3

Thời gian học buổi sáng: 25/12/2017, 27/12/2017, 28/12/2017, 02/1/2018 tại P.335

Lịch Thi học kỳ V phòng 335

 • 8 giờ 30 phút ngày 05/01/2018 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh 2
 • 9 giờ 45 phút ngày 05/01/2018 Thi môn Giáo dục quốc phòng- An ninh 3

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Địa điểm thực tập:

Bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông – Địa chỉ:  2 Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Dược: Công ty cổ phần Dược Hà Tây – Đại chỉ: 242 đường Bia Bà, Tổ dân số 4, Hà Đông (gần Bia Bà). Đi theo đường Lê Trọng Tấn

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH DƯỢC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG
Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút
 Thời gianKhoa Dược bệnh việnGhi chú
10/01-19/01Nhóm 1,2 
22/01 – 02/02Nhóm 3,4 
05/02 – 09/02
26/02 – 02/03
Nhóm 5,6Nghỉ tết từ ngày 10/02- 25/02
05/03 – 16/03Nhóm 7 
LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH DƯỢC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG
Thời gian: Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút
 Thời gianKhoa Dược bệnh việnGhi chú
10/01-19/01Nhóm 8,9 
22/01 – 02/02Nhóm 10,11 
05/02 – 09/02
26/02 – 02/03
Nhóm 12,13Nghỉ tết từ ngày 10/02- 25/02
05/03 – 16/03Nhóm 14 

 

 

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH DƯỢC TẠI CÔNG TY DƯỢC
Thời gian: Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút
 Thời gianCông tyNhà thuốc công tyGhi chú
10/01-19/01Nhóm 5,6,7Nhóm 3,4 
22/01 – 02/02Nhóm 5,6,7Nhóm 1,2 
05/02 – 09/02
26/02 – 02/03
Nhóm 1,2.3,4Nhóm 7Nghỉ tết từ ngày 10/02- 25/02
05/03 – 16/03Nhóm 1,2.3,4Nhóm 5,6 
LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH DƯỢC TẠI CÔNG TY DƯỢC
Thời gian: Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút
 Thời gianCông tyNhà thuốc công tyGhi chú
10/01-19/01Nhóm 12,13,14Nhóm 10,11 
22/01 – 02/02Nhóm 12,13,14Nhóm 8,9 
05/02 – 09/02
26/02 – 02/03
Nhóm 8,9,10,11Nhóm 14Nghỉ tết từ ngày 10/02- 25/02
05/03 – 16/03Nhóm 8,9,10,11Nhóm 12,13 

Lưu ý:

            – Thực tập tại Bệnh viện sinh viên nghỉ không quá 10% số buổi thực tập

Lịch thi lại học kì V

(Lịch đăng kí thi lại: 11h00’ và 17h00’ Ngày 25/01/2018)

Môn Dược học cổ truyền

Thời gian: 8h00’ – 9h00’ ngày 28/01/2018: 

Môn Kinh tế dược

Thời gian: 9h00’ – 10h00’ ngày 28/01/2018

Môn Marketing dược

Thời gian: 9h00’ – 10h00’ ngày 28/01/2018

Môn Pháp chế dược

Thời gian: 9h00’ – 10h00’ ngày 28/01/2018

Môn Giáo dục quốc phòng – An ninh 2

Thời gian: 10h00’ – 11h00’ ngày 28/01/2018

Môn Giáo dục quốc phòng – An ninh 3

Thời gian: 10h00’ – 11h00’ ngày 28/01/2018

Lưu ý: Phòng thi dán ở bảng tin vào 7h30 ngày 28/01/2018

Lịch thi lại học kì

Lịch thi lại học kì vào 8h ngày 03/03/2018 tại phòng 117

Lịch nộp sổ thực tập

Lịch nộp sổ thực tập vào 8h00 ngày 23/03/2018

Lịch ôn thi

Nhóm 1B – Lớp D16 (Sinh viên có tên bắt đầu bằng chữ cái  A, B, C, D, E, G, H, I, K,L- theo danh sách):

Lịch ôn thi Lí thuyết môn Hóa dược tại phòng 336 vào sáng 20/04, chiều 20/04, sáng 24/04, chiều 24/04, chiều 26/04, chiều 27/4/2018 (Buổi sáng học tại phòng 125, buổi chiều tại phòng 336). Lịch ôn thi thực hành môn Hóa dược vào chiều 16/04, chiều 23/04/2018 (học tại phòng 117).

Nhóm 1A – Lớp D19 (Sinh viên có tên bắt đầu bằng chữ cái L, M, N, O,P, Q, T, U, V, X, Y – theo danh sách) :

Lịch ôn thi Lí thuyết môn Hóa dược vào chiều 16/04, chiều 18/04, sáng 19/04, chiều 19/04, chiều 23/04, chiều 02/5/2018(Buổi sáng học tại phòng 125, buổi chiều tại phòng 336). Lịch ôn thi thực hành môn Hóa dược vào sáng 17/04, chiều 26/04/2018 (học tại phòng 117).

Nhóm 1B – Lớp D16 (Sinh viên có tên bắt đầu bằng chữ cái  A, B, C, D, E, G, H, I, K,L- theo danh sách):

Lịch ôn thi Lí thuyết môn Bào chế vào Sáng 05/05, Chiều 05/05, Chiều 11/05/2018. Ngày 05/05 học tại phòng 132, buổi chiều 11/05 tại phòng 336.

Lịch ôn thi thực hành môn Bào chế vào chiều 08/05, chiều 15/05/2018 (học tại phòng 311).

Nhóm 1A – Lớp D19 (Sinh viên có tên bắt đầu bằng chữ cái L, M, N, O,P, Q, T, U, V, X, Y – theo danh sách) :

Lịch ôn thi Lí thuyết môn Bào chế vào Chiều 07/05, Chiều 08/05, Chiều 09/05/2018. Học tại phòng 336.

Lịch ôn thi thực hành môn Bào chế vào sáng 08/05, Sáng 12/05/2018 (học tại phòng 311).

LỊCH KIỂM TRA BẰNG GỐC TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lịch kiểm tra bằng gốc tốt nghiệp Trung học phổ thông vào: 8h00 ngày 17/05/ 2018 Tại phòng 335 nhà N3.

Chú ý:

– Yêu cầu 100% sinh viên có mặt và mang theo bằng gốc tốt nghiệp trung học phổ thông để kiểm tra.

– Sinh viên nào không được kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông gốc sẽ không được thi tốt nghiệp.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Ngày 19/05/2018:

• 07h30’ – 09h00’: Thi lý thuyết Hóa dược nâng cao ( 90’)

• 10h00’- 11h30’: Thi lý thuyết Bào chế nâng cao ( 90’)

• Bắt đầu từ 13h30’: Thi thực hành 2 môn ( Phòng thi số 01)

Ngày 20/05/2018:

• Bắt đầu từ 07h30’: Thi thực hành 2 môn ( Phòng thi số 02, 03, 04)

Yêu cầu: Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào thi thực hành
Chú ý: – Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân theo khi dự thi tốt nghiệp.

LỊCH THI LẠI TỐT NGHIỆP

Ngày 16/06/2018:

– 07h30’ – 09h00’: Thi lý thuyết Hóa dược nâng cao ( 90’)

– 10h00’- 11h30’: Thi lý thuyết Bào chế nâng cao ( 90’)

Ngày 17/06/2018:

– Bắt đầu từ 07h30’: Thi thực hành 2 môn

Địa điểm thi: 236, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 6 năm 2018 (thứ tư)

Địa điểm: Tại Cụm 5, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.

Chú ý: Mang theo Chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên.

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP LẦN 2

Thời gian: 7h00 ngày 26 tháng 7 năm 2018 (thứ tư)

Địa điểm: Tại Cụm 5, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.

Chú ý: Mang theo Chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên.

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HDS1401-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1401-CĐVB2 Môn Dược liệu ...

Chat với chúng tôi