Thời khóa biểu lớp DS01- CDVB2-K9 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp DS01- CDVB2-K9 Môn Chính trị 1 (P132 Nhà N1 tầng 3) (Sáng 8h00-11h00; Chiều 13h30-17h00) Thời gian sáng 27/5, Chiều 27/5, Sáng 28/5, Chiều 28/5 Môn Giải phẫu sinh lí (Phòng 124 nhà N1, tầng 2) Thời gian Sáng 3/6, Chiều 3/6, Sáng ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược > Thời khóa biểu lớp DS01- CDVB2-K9

Thời khóa biểu lớp DS01- CDVB2-K9

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 đánh giá, trung bình: 4,00 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp DS01- CDVB2-K9

Môn Chính trị 1 (P132 Nhà N1 tầng 3) (Sáng 8h00-11h00; Chiều 13h30-17h00)

Thời gian sáng 27/5, Chiều 27/5, Sáng 28/5, Chiều 28/5

Môn Giải phẫu sinh lí (Phòng 124 nhà N1, tầng 2)

Thời gian Sáng 3/6, Chiều 3/6, Sáng 10/6, Chiều 10/6, Sáng 11/6, Chiều 11/6.

Môn Tâm lý y đức

Thời gian: Sáng 17/6, chiều 17/6, sáng 18/6, chiều 18/6

Môn Hóa học đại cương- vô cơ

Thời gian: Sáng 24/6, chiều 24/6, sáng 25/6, chiều 25/6, Sáng 1/7, chiều 1/7

Môn Hóa sinh

Thời gian: Sáng 8/7, Chiều 8/7, Sáng 9/7, Chiều 9/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7, Sáng 16/7, Chiều 16/7.

Lịch nghỉ hè

Từ ngày 20/7 đến hết ngày 31/07/2017

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Sáng 05/08, Chiều 05/08, sáng 06/08, chiều 06/8/2017.

Môn vi sinh – kí sinh trùng

Thời gian: Sáng 12/8, Chiều 12/08, Sáng 13/08, Chiều 13/08, Sáng 19/08, Chiều 19/08

Môn Tiếng Anh Chuyên Ngành

Thời gian: Sáng 20/08, chiều 20/08, sáng 27/08, chiều 27/08, sáng 10/09, chiều 10/09

Môn Tin học

Thời gian: Sáng 26/08, chiều 26/08,  sáng 09/09, chiều 09/09, sáng 16/09, chiều 16/09

Môn Toán xác suất – thống kê

Thời gian: Sáng 17/9, chiều 17/9, sáng 23/9, chiều 23/9, sáng 24/9, chiều 24/9

Môn Pháp Luật

Thời gian: Sáng 30/9, Chiều 30/9

Môn Sinh học di truyền

Thời gian: Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 7/10, Chiều 7/10, Sáng 14/10, chiều 14/10/2017

Môn Chính trị 1(học lần 2 dành cho các bạn chưa học)

Thời gian: Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng 15/10, Chiều 15/10/2017

Môn giáo dục quốc phòng

Thời gian: Sáng 21/10, chiều 21/10, sáng 22/10, chiều 22/10/2017

Môn Dược lý 1(P125 Nhà N1 tầng 2) (Sáng 8h00-11h00; Chiều 13h30-17h00)

Thời gian: Sáng 28/10, chiều 28/s0, sáng 29/10, chiều 29/10, sáng 4/11, chiều 4/11, sáng 5/11, chiều 5/11/2017

Môn Hóa sinh ( Lần 2, dành cho sinh viên chưa học)(Phòng 331, tầng 3, Nhà N3) 

Thời gian: Sáng 11/11, Chiều 11/11, Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11/2017

Môn Thực vật dược(Phòng 331, tầng 3, Nhà N3) 

Thời gian: Sáng 18/11, Chiều 18/11, Sáng 19/11, Chiều 19/11,  Sáng 02/12, Chiều 02/12/2017

Môn Giải  phẫu sinh lý ( Lần 2, dành cho sinh viên chưa học)(Phòng 331, tầng 3, Nhà N3) 

Thời gian: Sáng 3/12, Chiều 3/12,  Sáng 9/12, Chiều 9/12,  Sáng 10/12, Chiều 10/12/2017

Môn Kinh tế dược(Phòng 331, tầng 3, Nhà N3) 

Thời gian: Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12, Chiều 17/12, Sáng 23/12, Chiều 23/12,  Sáng24/12, chiều 24/12/2017

Môn Tâm lý y đức ( Lần 2, dành cho sinh viên chưa học)(Phòng 331, tầng 3, Nhà N3) 

Thời gian: Sáng 30/12, Chiều 30/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12/2017

 

 

Lịch học lại

Môn Hóa học đại cương vô cơ (Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 6/1, chiều 6/1

Môn Tin học (Phòng 332 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 7/1.

Môn Hóa sinh: (Phòng 332 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: chiều 7/1.

Môn Giải phẫu sinh lý:(Phòng 332 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 13/1.

Môn Pháp luật:(Phòng 332 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: chiều 13/1.

Môn Sinh học di truyền:(Phòng 332 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 14/1.

Môn Chính trị 1:(Phòng 332 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: chiều 14/1.

Môn Giáo dục thể chất:(Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 27/1, chiều 27/1, sáng 28/1, chiều 28/1

Môn: Tiếng anh chuyên ngành (Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: Sáng 3/2, chiều 3/2, sáng 4/2, chiều 4/2.

Môn: Vi sinh- Ký sinh trùng (Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 10/2, chiều 10/2, sáng 11/2, chiều 11/2.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Thời gian nghỉ tết Nguyên Đán từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018.

Lịch học kỳ 2

Môn Vật lý đại cương- Lý sinh (Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 24/02, chiều 24/02, sáng 25/02, chiều 25/02, sáng 03/03, chiều 03/03.

Môn Hóa hữu cơ (Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: LT: Sáng 04/03, chiều 04/03, sáng 10/03,chiều 10/03, sáng 11/03, chiều 11/03.

Môn: Hóa phân tích (Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 17/03, chiều 17/03, sáng 18/03, chiều 18/03.

Môn Hóa hữu cơ và Hóa phân tích (Phòng 311 nhà N3)

Thời gian: TH: Sáng 24/03, chiều 24/03, sáng 25/03, chiều 25/03. Ca 1:8-9h30 theo vần từ A-L, Ca 2: 9h30-11h theo vần từ L đến hết.( Sinh viên mặc áo blouse và đeo thẻ khi vào phòng thực hành)

Môn Hóa dược (Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: LT: sáng 31/3, chiều 31/3, sáng 01/4, chiều 01/04, sáng 7/04, chiều 7/4, sáng 8/4, chiều 8/4.

Thực hành: sáng 14/4, chiều 14/4, Sáng 15/4, chiều 15/4/2018. Ca 1:8-9h30 theo vần từ A-L, Ca 2: 9h30-11h theo vần từ L đến hết. GV: Đặng Dương. Phòng 311 nhà N3(sinh viên mặc áo blouse, đeo thẻ khi vào phòng thực hành)

Môn Dược liệu 1

Lý thuyết: Sáng 21/4, chiều 21/4, sáng 22/4, chiều 22/4, sáng 28/4, chiều 28/4. (Phòng 335 nhà N3).

Thực hành: sáng 5/5, chiều 5/5, sáng 6/5, chiều 6/5/2018.

Ca 1 từ 8h-9h30 theo vần từ A đến L, ca 2 từ 9h30-11h theo vần thì L đến hết. Phòng 311 nhà N3(Sinh viên đeo thẻ mặc áo blouse khi vào phòng thực hành).

Môn: Giáo dục Quốc phòng an ninh (Học lần 2 kỳ 2 – Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: sáng 12/5, chiều 12/5, sáng 13/5, chiều 13/5. 

Môn: Toán xác suất thống kê (Học lần 2 kỳ 2 – Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: sáng 19/5, chiều 19/5, sáng 20/5, chiều 20/5. 

Môn: Vật lý đại cương (Học lần 2 kỳ 2 – Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: sáng 26/5, chiều 26/5, sáng 27/5, chiều 27/5. 

Lịch thi học kỳ

(Phòng 336 Nhà N3, tầng 3)

Thi Giải Phẫu Sinh Lý

Thời gian: 8 giờ – 9 giờ 30 phút Ngày 20/1/2018.

Thi Hóa Học

Thời gian: 9 giờ 30 phút – 11 giờ Ngày 20/1/2018.

Thi Tâm Lý Y Đức

Thời gian: 14 giờ – 15 giờ 30 phút Ngày 20/1/2018. 

Thi Hóa Sinh

Thời gian: 15 giờ 30 phút – 17 giờ Ngày 20/1/2018.

Thi Chính Trị 1

Thời gian: 8 giờ – 9 giờ 30 phút Ngày 21/1/2018.

Thi Tin Học

Thời gian: 9 giờ 30 phút – 11 giờ  Ngày 21/1/2018.

Thi Sinh Học Di Truyền

Thời gian: 14 giờ – 15 giờ 30 phút Ngày 21/1/2018.

Thi Pháp Luật

Thời gian: 15 giờ 30 phút – 17 giờ  Ngày 21/1/2018.

LỊCH THI HỌC KỲ II

(Phòng 332)

Thi môn Xác suất thông kê Y Học

Thời gian: 8h00-9h00 Thứ 7 ngày 16/06/2018  

Thi môn Tiếng Anh

Thời gian: 9h30-10h30 Thứ 7 ngày 16/06/2018  

Thi môn Quốc phòng An Ninh

Thời gian: 14h00-15h00 Thứ 7 ngày 16/06/2018 

Thi Vật Lý Đại Cương

Thời gian: 15h30-16h30 Thứ 7 ngày 16/06/2018

Thi môn GDTC

Thời gian: 8h00-9h00 Chủ nhật  ngày 17/06/2018  

Thi môn Vi Sinh – Ký Sinh Trùng

Thời gian: 9h30-10h30 Chủ nhật ngày 17/06/2018  

Thi môn Thực Vật Dược

Thời gian: 14h00-15h00 Chủ nhật  ngày 17/06/2018 

Thi Dược Lý

Thời gian: 15h30-16h30 Chủ nhật ngày 17/06/2018

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bổ sung

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bổ sung vào 3h chiều ngày 9/6/2018

Môn Hóa Hữu Cơ và  Phân Tích(học lần 2)

+ Lý thuyết : Thời gian:  Sáng 7/7, chiều 7/7, sáng 8/7, chiều 8/7/2018. Phòng 336 nhà N3

+ Thực hành:Thời gian: Sáng14/7 chiều 14/7,sáng 15/7, chiều 15/7/2018. Ca 1:8-9h30 theo vần từ A-L, Ca 2: 9h30-11h theo vần từ L đến hết. Phòng 311 nhà N3(sinh viên mặc áo blouse, đeo thẻ khi vào phòng thực hành)

Môn Môn Dược lý 1 (học lần 2 Phòng 311 nhà N3)

Thời gian: Thời Sáng 21/7, chiều 21/7, sáng 22/7, chiều 22/7, sáng 28/7, chiều  28/7/2018.

Môn Quản trị kinh doanh Dược (Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Thời Sáng 4/8, chiều 4/8, sáng 5/8, chiều 5/8/2018.

Môn Dược lâm sàng (Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Thời Sáng 18/8, chiều 18/8, sáng 19/8, chiều 19/8, Sáng 25/8, chiều 25/8/2018.

Môn Bệnh học(Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Thời Sáng 8/9, chiều 8/9, sáng 9/9, chiều 9/9/2018.

Môn Pháp chế Dược(Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Thời Sáng 15/9, chiều 15/9, sáng 22/9, chiều 22/9/2018.

Môn Hóa học hữu cơ và hóa phân tích(Phòng 335 nhà N3 – Học lần 2)

Thời gian: Thời Sáng 16/9, chiều 16/9, sáng 23/9, chiều 23/9/2018.

Môn Dược liệu 2(Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Thời Sáng 29/9, chiều 29/9, sáng 30/9, chiều 30/9/2018.

Môn Bào chế 1(Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Thời Sáng 6/10, chiều 6/10, sáng 7/10, chiều 7/10/2018.

Môn Môn Dược lý 1(Lần 2 – Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 13/10, chiều 13/10, sáng 14/10, chiều 14/10/2018.

Lịch đăng ký kiểm tra bổ sung

Lịch đăng ký kiểm tra bổ sung vào 14h ngày 20/10/2018.

Lịch thi học kỳ III

(Phòng  336)

8h00-9h00   ngày 28/10/2018  thi môn Quản trị kinh doanh Dược

9h30-10h30 ngày 28/10/2018  thi môn Dược lâm sàng

14h00-15h00 ngày 28/10/2018  thi môn Bệnh học

15h30-16h30 ngày 28/10/2018  thi Hóa học hữu cơ và Hóa phân tích

Môn Tổ chức và quản lý dược(Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Sáng 3/11, chiều 3/11, sáng 4/11, chiều 4/11/2018.

Môn Bào chế II(Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Sáng 10/11, chiều 10/11, sáng 11/11, chiều 11/11/2018.

Môn Kiểm nghiệm thuốc(Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Sáng 17/11, chiều 17/11, sáng 18/11, chiều 18/11/2018.

Môn Kỹ năng giao tiếp bán thuốc(Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Sáng 24/11, chiều 24/11, sáng 25/11, chiều 25/11/2018.

Môn Quản lý tồn trữ thuốc(Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Sáng 1/12, chiều 1/12, sáng 2/12, chiều 2/12/2018.

Môn Đảm bảo chất lượng thuốc(Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Sáng 8/12, chiều 8/12, sáng 9/12, chiều 9/12/2018.

Lịch đăng ký làm bài KT bổ sung

Lịch đăng ký làm bài KT bổ sung  vào 9h ngày 15/12/2018.

LỊCH THI HỌC KỲ III 

(Phòng  336) 

8h00-9h00   ngày 16/12/2018  thi môn Bào chế 1

9h30-10h30 ngày 16/12/2018  thi môn Kinh tế Dược

14h00-15h00 ngày 16/12/2018  thi môn Dược liệu 1

15h30-16h30 ngày 16/12/2018  thi môn Pháp chế dược

Môn Tiếng Anh CB2 & chuyên ngành(Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 22/12, chiều 22/12, sáng 23/12, chiều 23/12/2018.

Môn Giải phẫu- Sinh lý(Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 29/12, chiều 29/12, sáng 30/12, chiều 30/12/2018.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ 28/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019
(23/12/2018 ÂL đến hết ngày 11/01/2019 ÂL)

Môn Hóa dược 2(Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 2/3, chiều 2/3, sáng 9/3, chiều 9/3/2019.

Môn Dược lí 2(Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 3/3, chiều 3/3, sáng 10/3, chiều 10/3, sáng 17/3, chiều 17/3/2019.

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại vào lúc 14h00’ ngày 7/4/2019 tại phòng 117 nhà N1.

LỊCH THI HỌC KỲ

8h00-9h00 ngày 13/04/2019  thi  môn Hóa Dược 1

9h30-10h30 ngày 13/04/2019  thi  môn Bào chế 1

14h00-15h00 ngày 13/04/2019  thi  môn Hóa Dược 2

15h30-16h30 ngày 13/04/2019  thi  môn  Bào Chế 2

Môn Marketing Dược (học lần 2)

Thời gian: Sáng 20/4, chiều 20/4, sáng 21/4, chiều 21/4/2019.

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại vào lúc 14h00’ ngày 27/4/2019 tại phòng 117 nhà N1.

8h00-9h00 ngày 05/05/2019 thi  môn Quản lý tồn trữ thuốc

9h30-10h30 ngày 05/05/2019 thi  môn Dược liệu 2

14h00-15h00 ngày 05/05/2019 thi  môn Dược lý 2

15h30-16h30 ngày 05/05/2019 thi  môn  Kiểm nghiệm thuốc

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại vào lúc 15h30’ ngày 12/5/2019 tại phòng 117 nhà N1.

Lịch thi học kỳ

8h00-9h00 ngày 18/05/2019  thi  môn Đảm bảo chất lượng thuốc

9h15-10h15 ngày 18/05/2019  thi  môn Kỹ năng giao tiếp bán thuốc

10h30-11h30 ngày 18/05/2019  thi  môn Marketing Dược

14h00-15h00 ngày 18/05/2019  thi  môn Tổ chức và quản lý dược

THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thời gian học thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 01/06/2019 đến ngày 30/06/2019 (5 tuần)

Thời gian tập trung: 8h00 ngày 01/06/2019 có mặt tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Địa chỉ: Số 42, Thanh Nhàn, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Thời gian nộp báo cáo thực tập Tốt nghiệp: 9h00 ngày 06/07/2019

(Chú ý: Sinh viên đi thực tập tại BV Thanh Nhàn mang theo thẻ sinh viên, 1ảnh 2*3 làm thẻ học viên đi thực tập, áo blouse)

THÔNG BÁO NHẬN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP

Kiểm tra bảng điểm toàn khóa ngày 6/7/2019

Nhận đề cương và hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp vào 8h15 ngày 6/7/2019

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

Sáng từ 8h00 – 11h00, chiều từ 13h30- 17h00 cụ thể như sau:
1. Môn Chính trị: Sáng 6/7/2019
2. Môn Bào chế: Chiều 6/7/2019
3. Thực hành kỹ năng tư vấn bán thuốc tại Quầy : Sáng 7/7/2019
4. Môn Pháp chế Dược: Chiều 7/7/2019
5. Môn Hóa Dược – Dược lý: Sáng 13/7/2019
6. Thực hành Hóa dược – Dược lý: Chiều 13/7/2019
7. Môn Dược Liệu: Sáng 14/7/2019
8. Thực hành Dược liệu: Chiều 14/7/2019

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Thông báo thời gian làm thủ tục dự thi: 14 h00 phút ngày 19/7/2019. Nếu Sinh viên vắng mặt không làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh, số phòng thi thì coi như Vắng thi (không được tham dự làm bài thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau).
Lưu Ý :
1. Thí sinh đi thi phải mang theo thẻ Sinh Viên và Chứng Minh Thư Nhân Dân.
2. Thí sinh phải nộp 01 bản bằng trung cấp công chứng với hệ liên thông, Bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ công chứng của văn bằng 1 đã học (Bằng cấp đã nộp khi nhập học)

Học Viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên và CMT thì không được dự thi. Nếu mất chứng minh thư thì phải mang giấy tờ tương đương thay thế như bằng lái xe.

Thời gian thi Tốt Nghiệp

– 7 giờ 30 phút ngày 20/7/2019 Lớp tập trung ký xác nhận thông tin Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh để in bằng tốt nghiệp. Nhà trường sẽ căn cứ theo thông tin của thí sinh tự khai (không chấp nhận người khác viết hộ) để in bằng. Nếu thí sinh không cẩn thận ghi sai thông tin, sau này tự chịu trách nhiệm, Bằng tốt nghiệp đã in rồi thì không sửa lại được.
– 7 giờ 45 phút ngày 20/7/2019 Thi Môn Chính trị.
– 13 giờ 30 phút ngày 20/7/2019 Thi Môn Lý thuyết tổng hợp.
– 7giờ 30 phút ngày 21/7/2019 Thí sinh thi Thực hành. Ca thi Thực hành học sinh xem tại bảng thông báo ( Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào phòng thi thực hành).
Lưu ý:
– Học viên nộp tiền kinh phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng đúng thời hạn. Học viên nào đến ngày 14/7/2019 không hoàn thành lệ phí ôn thi, thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng đúng thời hạn thì không đủ điều kiện để tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Tháng 7/2019
– Thí sinh phải mang theo bút chì, bút bi mực xanh, thước kẻ, tẩy

Lịch phát bằng tốt nghiệp

Thời gian phát bằng tốt nghiệp: 9h00 ngày 07 tháng 9 năm 2019 . Phòng 113 Nhà N1

Chú ý: Sinh Viên đi lấy bằng mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp: IDS162002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IDS162002 ******** Môn: Chính trị  ...

Chat với chúng tôi