Thời khóa biểu lớp HDS1002 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1002 (Khai giảng ngày 15/08/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc 13h30 – 17h30) Môn Y đức Thời gian: Buổi chiều các ngày 16/08, 17/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08/2018 Môn tin học Thời gian: Buổi sáng 28/8, 30/8, 4/9, 5/9, 6/9, 11/9, ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược > Thời khóa biểu lớp HDS1002

Thời khóa biểu lớp HDS1002

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp HDS1002

(Khai giảng ngày 15/08/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc 13h30 – 17h30)

Môn Y đức

Thời gian: Buổi chiều các ngày 16/08, 17/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08/2018

Môn tin học

Thời gian: Buổi sáng 28/8, 30/8, 4/9, 5/9, 6/9, 11/9, 12/9, 13/9/2018.

Môn Thực vật dược

Thời gian: Buổi sáng các ngày 27/8, 29/8, 31/8, 7/9, 10/9, 14/9, 17/9, 24/9, 26/9, 28/9,15/10, 26/10, 29/10/2018.

Môn giáo dục thể chất 1

Thời gian: Buổi chiều các ngày 24/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8/2018.

Môn Giải phẫu sinh lí

Thời gian: Học Lí thuyết vào buổi sáng các ngày 19/09, 20/09, 25/09, 27/09, 01/010, 03/10, 10/10, 11/10, 24/10, 25/10/2018.

Môn Hóa Học

Thời gian: Học Lí thuyết vào buổi sáng các ngày 18/09, 02/10, 04/10, 05/10, 08/10, 09/10, 12/10, 16/10/2018.

Môn Thực hành môn Hóa Học(Phòng 316)

Thời gian: Ca 2 buổi sáng 9h30-11h30 các ngày 19/10, 23/10, 30/10, 1/11/2018.

Môn Vi sinh kí sinh trùng

Thời gian: buổi sáng các ngày 31/10, 02/11, 05/11, 7/11, 9/11, 13/11/2018.

Môn Thực hành giải phẫu sinh lí

Thời gian: Ca 2 buổi sáng 9h30-11h30 các ngày 15/11,22/11,23/11,26/11,28/11/2018.

Môn sinh học di truyền

Thời gian: buổi sáng các ngày 16/11,20/11,27/11,30/11,03/12,05/12/2018.

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2 Môn Phục ...

Chat với chúng tôi