Thời khóa biểu lớp HDS1101 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1101 (Khai giảng ngày 15/07/2019 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc 7h30 – 11h30) Môn Tin học (Phòng 132 nhà N1) Thời gian: Buổi sáng các ngày: 18/7; 19/7; 23/7; 25/7; 29/7; 5/8; 6/8, 12/8/2019. Môn Chính trị 1 (Phòng ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược > Thời khóa biểu lớp HDS1101

Thời khóa biểu lớp HDS1101

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp HDS1101

(Khai giảng ngày 15/07/2019 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc 7h30 – 11h30)

Môn Tin học (Phòng 132 nhà N1)

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 18/7; 19/7; 23/7; 25/7; 29/7; 5/8; 6/8, 12/8/2019.

Môn Chính trị 1 (Phòng 132 nhà N1)

Thời gian: Thời gian: Buổi sáng các ngày: 22/7; 24/7; 26/7; 30/7; 1/8; 8/8, 9/8/2019.

Môn Sinh học di truyền (Phòng 132 nhà N1)

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 7/8; 13/8; 16/8; 20/8; 22/8; 26/8/2019

Môn Y Đức (Phòng 132 nhà N1)

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 14/8; 15/8; 19/8; 21/8; 23/8; 27/8/2019.

Môn Giải phẫu sinh lý (Phòng 132 nhà N1)

Thời gian:
+ Lý thuyết: Buổi sáng các ngày: 28/8; 29/8; 30/8; 3/9; 5/9; 9/9; 11/9; 13/9; 17/9; 20/9/2019
+ Thực hành: ( Phòng 317, nhà N3) Buổi sáng các ngày: 25/9; 3/10; 4/10; 7/10/2019

Môn Hóa học 1 (Phòng 132 nhà N1)

Thời gian:
+ Lý thuyết: Buổi sáng các ngày: 4/9; 6/9; 10/9; 12/9; 16/9; 18/9; 19/9; 23/9; 24/9/2019.
+ Thực hành (Phòng 311, nhà N3) Buổi sáng các ngày: 26/9; 27/9, 30/9; 1/10/2019

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 08/10; 09/10; 15/10; 16/10; 22/10; 23/10/2019.

Môn Vi sinh kí sinh trùng

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 11/10; 14/10; 18/10; 21/10; 25/10; 28/10/2019.

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HDS1301-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1301-VB2 Môn Kinh tế  ...

Chat với chúng tôi