Thời khóa biểu lớp HDS1201-CĐVB2 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1201-CĐVB2 Môn Tổ chức quản lý và pháp chế dược(Phòng 335 nhà N3) Thời gian: Thời Sáng 6/10, chiều 6/10, sáng 7/10, chiều 7/10/2018. Môn Môn Dược lý (Phòng 335 nhà N3) Thời gian: Sáng 13/10, chiều 13/10, sáng 14/10, chiều 14/10/2018. Môn ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược > Thời khóa biểu lớp HDS1201-CĐVB2

Thời khóa biểu lớp HDS1201-CĐVB2

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp HDS1201-CĐVB2

Môn Tổ chức quản lý và pháp chế dược(Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Thời Sáng 6/10, chiều 6/10, sáng 7/10, chiều 7/10/2018.

Môn Môn Dược lý (Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 13/10, chiều 13/10, sáng 14/10, chiều 14/10/2018.

Môn Tổ chức và quản lý dược(Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Sáng 3/11, chiều 3/11, sáng 4/11, chiều 4/11/2018.

Môn Bào chế II(Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Sáng 10/11, chiều 10/11, sáng 11/11, chiều 11/11/2018.

Môn Kiểm nghiệm thuốc(Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Sáng 17/11, chiều 17/11, sáng 18/11, chiều 18/11/2018.

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2 Môn Phục ...

Chat với chúng tôi