Thời khóa biểu lớp HTL&PHCN1001 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HKTVLTL&PHCN1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 132 nhà N1 – Tầng 3 lúc 7h30 – 11h30) Môn Y đức Thời gian: Buổi sáng các ngày 25/07, 26/07, 27/07, 30/07, 31/07, 01/08/2018
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao đẳng Kỹ thuật VLTL&PHCN > Thời khóa biểu lớp HTL&PHCN1001

Thời khóa biểu lớp HTL&PHCN1001

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp HKTVLTL&PHCN1001

(Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 132 nhà N1 – Tầng 3 lúc 7h30 – 11h30)

Môn Y đức

Thời gian: Buổi sáng các ngày 25/07, 26/07, 27/07, 30/07, 31/07, 01/08/2018

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HĐD1001-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1001-CĐVB2 Môn Pháp luật ...

Chat với chúng tôi