Thời khóa biểu lớp HTL&PHCN1001 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HKTVLTL&PHCN1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc 7h30 – 11h30) Môn Y đức Thời gian: Buổi sáng các ngày 25/07, 26/07, 27/07, 30/07, 31/07, 01/08, 02/08/2018 Môn Chính trị 1 Thời gian: Buổi sáng các ngày 07/08, ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao đẳng Kỹ thuật VLTL&PHCN > Thời khóa biểu lớp HTL&PHCN1001

Thời khóa biểu lớp HTL&PHCN1001

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 đánh giá, trung bình: 4,33 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp HKTVLTL&PHCN1001

(Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc 7h30 – 11h30)

Môn Y đức

Thời gian: Buổi sáng các ngày 25/07, 26/07, 27/07, 30/07, 31/07, 01/08, 02/08/2018

Môn Chính trị 1

Thời gian: Buổi sáng các ngày 07/08, 08/8, 10/08, 17/08, 21/08, 22/08, 23/08/2018.

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Buổi sáng các ngày 03/08, 06/08, 09/08, 13/08, 14/08, 15/08/2018.

Môn Hóa học

Lí thuyết(Phòng 134 – Nhà N1): Buổi sáng các ngày 28/8, 29/8, 30/8, 4/9, 6/9, 7/9, 10/9, 11/9/2018.

Thực hành: Buổi sáng các ngày 18/9, 21/9, 01/10, 03/10/2018.

Môn dinh dưỡng và tiết chế

Thời gian: Buổi sáng các ngày 13/09, 17/09, 20/09, 24/09, 25/09, 27/09/2018.

Môn tin học

Thời gian: Buổi sáng các ngày 14/09, 19/09, 26/09 ,10/10, 17/10, 19/10, 24/10, 25/10/2018.

Môn Giải phẫu sinh lí(Học lý thuyết)

Thời gian: Buổi sáng các ngày 02/10, 04/10, 05/10, 08/10, 09/10, 12/10,15/10, 22/10, 23/10, 26/10/2018.

Môn Vi sinh kí sinh trùng

Thời gian: Buổi sáng các ngày 29/10, 30/10, 01/11, 06/11, 08/11,12/11/2018.

Môn sinh học di truyền

Thời gian: Buổi sáng các ngày 15/11,19/11,22/11,23/11,26/11,04/12/2018

Môn Thực hành giải phẫu sinh lí

Thời gian: Buổi sáng các ngày 14/11,16/11, 27/11, 29/11, 07/12/2018.

Môn Chính trị 1(lần 2)

Thời gian: buổi sáng các ngày 21/11,23/11,28/11,03/12,05/12,12/12,14/12/2018.

Môn Quá Trình Phát Triển Con Người

Thời gian: 7h30 -11h30 sáng các ngày: 10/12, 12/12, 14/12, 18/12, 20/12, 24/12/2018 tại giảng đường 502 Tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh

Lý thuyết: Thời gian học từ 7h30 -11h30 sáng các ngày :11/12,13/12,17/12/2018 tại giảng đường 502 Tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Thực hành: Thời gian học từ 7h30 – 11h30 sáng các ngày 19/12,21/12,25/12,26/12,27/12,28/12,31/12/2018 tại phòng 502 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

LỊCH THI HỌC KÌ I

(Phòng 131)

Ngày 07/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Y đức

Ngày 08/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Tin học

Ngày 09/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Sinh học và di truyền

Ngày 10/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Giáo dục thể chất

Ngày 11/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Hóa học 1

Ngày 14/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Giải phẫu sinh lí

Ngày 15/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Vi sinh kí sinh trùng

Ngày 16/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Chính trị 1

Ngày 17/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Quá trình phát triển con người

Ngày 18/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Giải phẫu chức năng hệ thần kinh hệ vận động

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại vào lúc 9h00’ ngày 17/12/2018 tại phòng 131 nhà N1.

Chú ý: Yêu cầu 100% sinh viên có mặt đúng giờ

Lịch học bổ sung

Môn Tin học: Thời gian Sáng 16/12, chiều 16/12/2018 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Vi sinh kí sinh trùng: Thời gian chiều 17/12, chiều 18/12, chiều 19/12/2018 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Dinh dưỡng tiết chế: Thời gian chiều 20/12, chiều 21/12/2018 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Sinh học di truyền: Thời gian Sáng 23/12, Chiều 23/12/2018 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Giáo dục thể chất: Thời gian Sáng 29/12, Chiều 29/12/2018 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Chính trị 1: Thời gian Sáng 30/12, Chiều 30/12 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Giải phẫu sinh lí: Thời gian Sáng 31/12, Chiều 31/12/2018, Sáng 02/01/2019 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Lịch học bổ sung:

Môn Y đức(phòng 113 nhà N1 101 Tô Vĩnh Diện)

Thời gian: Sáng 25/12, Sáng 26/12/2018.

LỊCH HỌC KỲ II

Môn Tiếng anh cơ bản 1

Thời gian: Buổi sáng các ngày 21/1, 23/1, 13/2, 14/2, 20/2, 21/2/2019.

Môn Vật lí đại cương- lí sinh

Thời gian: Buổi sáng các ngày 22/1, 25/1, 12/2, 15/2, 19/2, 22/2(Tự học), 26/2, 1/3, 5/3, 8/3, 12/3.

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán: Từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (tức từ ngày 21/12/2018 năm Mậu Tuất – đến hết ngày 06/01/2019 năm Kỷ Hợi)

Môn Hóa sinh

Thời gian: Lý thuyết: Buổi sáng các ngày 18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 15/3, 18/3, 20/3, 22/3/2019.

Thực hành: Buổi sáng các ngày 25/3, 27/3, 29/3/2019.

Môn Dược lí

Thời gian: Buổi sáng các ngày 27/2, 6/3, 13/3, 19/3, 26/3, 2/4, 5/4, 9/4, 10/4, 23/4/2019

Thực hành: Buổi sáng 7/5, 9/5, 13/5, 27/05/2019.

Môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu

Thời gian: Buổi sáng các ngày 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 8/4, 11/4, 19/4, 22/4, 03/05, 06/05/2019.

Thực hành: Buổi sáng 10/5, 14/05, 16/05, 20/05/2019.

Môn Pháp luật

Thời gian: Buổi sáng các ngày 3/4, 4/4, 12/4, 18/4, 25/4, 2/5/2019.

Môn Chính trị 2

Thời gian: Buổi sáng các ngày 8/5, 15/5, 17/5, 21/5, 23/5, 28/5/2019

Môn Dịch tễ và bệnh truyền nhiễm

Thời gian: Buổi sáng các ngày 17/4, 24/4, 26/4, 22/5, 24/5, 29/5/2019.

Lịch thi lại học kỳ 1

Sáng 20/04/2019:

07h35 – 09h10: Y Đức
09h20 -11h00: Tin học

Chiều 20/04/2019:

13h35 – 15h10: Sinh học di truyền
15h20 -17h00: Giáo dục thể chất

Sáng 21/04/2019:

07h35 – 09h10: Hóa học 1
09h20 -11h00: Giải phẫu sinh lí

Chiều 21/04/2019:

13h35 – 15h10: Vi sinh-ký sinh trùng
15h20 -17h00: Chính trị 1

Sáng 27/04/2019:

07h35 – 09h10: Dinh dưỡng
09h20 -11h00: GPCN hệ TK hệ VĐ

LỊCH HỌC LẠI KỲ II

– Hóa sinh: sáng – chiều 1/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Thực hành hóa sinh: Sáng –chiều 2/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Pháp luật: sáng- chiều ngày 3/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Chính trị 2: Sáng- chiều ngày 4/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Vật lý đại cương- lý sinh: sáng- chiều 5/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Điều dưỡng cơ bản- cấp cứu ban đầu: sáng- chiều 6/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– TH điều dưỡng cơ bản – cấp cứu ban đầu: sáng- chiều 7/7 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Dược lí: sáng 6/6 – 101 Tô Vĩnh Diện (PHÒNG 117)

– Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm: sáng – chiều 11/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Tiếng Anh cơ bản 1: sáng 11/6 tại 101 Tô Vĩnh Diện (phòng 117)

LỊCH THI KÌ II

(Phòng 133)

Ngày 12/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Hóa sinh

Ngày 13/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Pháp luật

Ngày 14/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Chính trị 2

Ngày 17/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Dịch tễ & BTN

Ngày 18/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Tiếng Anh cơ bản 1

Ngày 19/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn VLĐC – Lý sinh

Ngày 20/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Dược lý

Ngày 21/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn ĐDCB và CCBĐ

LỊCH HỌC KỲ 3

Môn Y học cổ truyền – Dưỡng Sinh

Thời gian:

Lý thuyết: Buổi sáng các ngày 1/7, 2/7, 3/7, 8/7, 10/7, 11/7, 12/7, 15/7, 16/7/2019.

Thực hành: Buổi sáng các ngày 17/7, 19/7/2019.

Môn Các phương pháp vật lý trị liệu

Thời gian học từ 7h30 -11h30 Sáng 22,23,24,25/7 – Sáng/chiều 26/7/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2(Học tại địa điểm số 49 Thái Thịnh)

Môn TH Các phương pháp vật lý trị liệu (Phòng TH điều dưỡng – 49 Thái Thịnh)

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 3/9, 5/9, 9/9, 11/9, 13/9/2019

Môn Sinh lý bệnh miễn dịch (Phòng 134 Nhà N1)

– Thời gian: Buổi sáng các ngày: 4/9 ,6/9 ,10/9 ,12/9 ,16/9 ,18/9 ,20/9 ,23/9, 25/9 /2019.

Môn Giải phẫu bệnh (Phòng TH điều dưỡng – 49 Thái Thịnh)

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 18/9, 19/9, 24/9, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10/2019

Môn Giáo dục quốc phòng

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 26/9, 27/9, 30/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 29/10, 30/10/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2(học tại địa điểm số 49 Thái Thịnh)

Môn Mô phôi

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 14/10, 15/10, 17/10, 21/10, 23/10, 25/10, 28/10/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2(học tại địa điểm số 49 Thái Thịnh)

Môn Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ thần kinh cơ

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 16/10, 18/10, 22/10, 24/10, 31/0, 1/11, 4/11/2019 tại giảng đường 502 Tầng 5 Nhà 2(học tại địa điểm số 49 Thái Thịnh)

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 5/11, 6/11/2019 tại giảng đường 502 Tầng 5 Nhà 2(học tại địa điểm số 49 Thái Thịnh)

Lịch đăng kí thi lại học kỳ 2

Lịch đăng kí thi lại học kỳ 2 vào ngày 29/10/2019

Lịch thi lại học kỳ 2

Ngày 09/11/2019:

7h45ph – 9h15ph: Thi môn Hóa sinh

9h30ph – 11h00 : Thi môn Pháp luật

13h45ph – 15h15ph: Thi môn Chính trị 2

15h30ph – 17h00: Thi môn Dịch tễ và bệnh truyền nhiễm

Ngày 10/11/2019:

7h45ph – 9h15ph: Thi môn Tiếng anh cơ bản 1

9h30ph – 11h00 : Thi môn Vật lí đại cương – lí sinh

13h45ph – 15h15ph: Thi môn Dược lí

15h30ph – 17h00: Thi môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu

Môn Toán xác suất thống kê y học (Phòng 134 Nhà N1)

– Thời gian: Buổi sáng các ngày: 08/11, 11/11,12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 18/11, 19/11/2019.

LỊCH THI HỌC KỲ 3

ĐỊA ĐIỂM THI: Phòng 302. 212 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Cầu Giấy, Hà Nội

+ Ngày 09/12/2019: 7h45ph – 9h15ph thi môn Mô học
+ Ngày 10/12/2019: 7h45ph – 9h15ph thi môn Xác suất thống kê y học
+ Ngày 11/12/2019: 7h45ph – 9h15ph thi môn Các phương thức điều trị vật lí trị liệu
+ Ngày 12/12/2019: 7h45ph – 9h15ph thi môn Y học cổ truyền
+ Ngày 13/12/2019: 7h45ph – 9h15ph thi môn Bệnh lí và vật lí trị liệu hệ thần kinh cơ
+ Ngày 14/12/2019: 7h45ph – 9h15ph thi môn Giải phẫu bệnh
+ Ngày 16/12/2019: 7h45ph – 9h15ph thi môn Sinh lí bệnh miễn dịch
+ Ngày 17/12/2019: 7h45ph – 9h15ph thi môn Giáo dục quốc phòng

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi – đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý)

 

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp IXN133001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN133001

Chat với chúng tôi