Trang chủ > Thời khoá biểu

Thời khoá biểu

Thời khóa biểu lớp HTL&PHCN1001

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HKTVLTL&PHCN1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 132 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HHS1001

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HHS1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 132 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1101-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1101-VB2  Môn GDTC(Phòng 331 nhà N3) Thời gian: Sáng 7/7, chiều 7/7, sáng ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1101-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1101-LT Môn: Giải phẫu sinh lý (Phòng 335) Thời gian: sáng 3/6, chiều ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1101-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1101-CĐVB2 Môn: Y đức(Phòng 335 nhà N3) Thời gian: sáng 27/5, chiều 27/5, ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi