Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng

Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng

Thời khóa biểu lớp HĐD1401-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1401-LT Môn Dinh dưỡng – Tiết chế (Học tại phòng 132 nhà N1) ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1401-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1401-CĐVB2 Môn Giao tiếp và thực hành điều dưỡng Thời gian: Sáng 28/09, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1301-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1301-CĐVB2 Môn Hóa sinh Thời gian: Sáng 8/6, chiều 8/6, sáng 9/6, chiều ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1101

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1101 (Khai giảng ngày 15/07/2019 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1201-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1201-CĐVB2 Môn Phục hồi chức năng(Phòng 335 nhà N3) Thời gian: Sáng 3/11, ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi