Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng

Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng

Thời khóa biểu lớp IĐD141301

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IĐD141301

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IDD123001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp IDD123001 Khai giảng tập trung 9h ngày 21/09/2020 Tại P505 nhà 2 số 49 Thái ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IĐD142001

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp IĐD142001     Môn: Ngoại ngữ (Anh văn) Thời gian: sáng 22/08, chiều 22/08, sáng 23/08, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1302-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1302-LT Môn Dinh dưỡng – Tiết chế (Học tại phòng 132 nhà N1) ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1302-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1302-CĐVB2 Môn Giao tiếp và thực hành điều dưỡng Thời gian: Sáng 28/09, ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi