Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng (trang 2)

Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng

Thời khóa biểu lớp HĐD1201-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1201-LT Môn Sức khoẻ – Nâng cao sức khoẻ & hành vi con ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1002

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1002 (Khai giảng ngày 15/08/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1101-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1101-CĐVB2 Môn: Y đức(Phòng 335 nhà N3) Thời gian: sáng 27/5, chiều 27/5, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1101-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1101-VB2 Môn: Hóa học đại cương vô cơ(Phòng 335 nhà N3) Thời gian: ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1001

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi