Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược Liên Thông

Lớp Cao Đẳng Dược Liên Thông

Thời khóa biểu lớp HDS1401-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1401-LT Môn Bệnh học (P125) Thời gian: Sáng 7/9, chiều 7/9, sáng 8/9, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1301-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1301-LT Môn Kinh tế  Dược  Thời gian: Sáng 11/5, chiều 11/5, sáng 12/5, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1201-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1201-LT Môn Dược liệu(Phòng 336 nhà N3) Thời gian: Thời Sáng 29/9, chiều ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1101-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1101-LT Môn: Hóa học đại cương vô cơ(Phòng 335 nhà N3) Thời gian: ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1001-LT

Thời khóa biểu lớp HDS1001-LT Môn Giáo dục thể chất (Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3) Thời gian: sáng 27/1, chiều 27/1, sáng 28/1, chiều ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi