Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược

Lớp Cao Đẳng Dược

Thời khóa biểu lớp HDS1401-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1401-CĐVB2 Môn Dược liệu 1 (P125) Thời gian: Sáng 31/8, chiều 31/8, sáng 1/9, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1401-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1401-VB2 Môn Dược liệu 1 (P125) Thời gian: Sáng 31/8, chiều 31/8, sáng 1/9, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1101

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1101 (Khai giảng ngày 15/07/2019 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1301-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1301-CĐVB2 Môn Kinh tế  Dược  Thời gian: Sáng 11/5, chiều 11/5, sáng 12/5, chiều ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1301-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1301-VB2 Môn Kinh tế  Dược  Thời gian: Sáng 11/5, chiều 11/5, sáng 12/5, chiều ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi