Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược (trang 2)

Lớp Cao Đẳng Dược

Thời khóa biểu lớp HDS1201-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1201-VB2 Môn Tổ chức và quản lý dược(Phòng 336 nhà N3) Thời gian: Sáng ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1201-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1201-CĐVB2 Môn Tổ chức quản lý và pháp chế dược(Phòng 335 nhà N3) ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1002

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1002 (Khai giảng ngày 15/08/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1101-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1101-CĐVB2 Môn: Y đức(Phòng 335 nhà N3) Thời gian: Sáng 27/5, chiều 27/5, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1001

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi