Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược (trang 2)

Lớp Cao Đẳng Dược

Thời khóa biểu lớp HDS1002

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1002 (Khai giảng ngày 15/08/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1101-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1101-CĐVB2 Môn: Y đức(Phòng 335 nhà N3) Thời gian: Sáng 27/5, chiều 27/5, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1001

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1101-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1101-VB2 Môn: Chính trị (Phòng 335 nhà N3) Thời gian: sáng 5/5, chiều 5/5, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1001-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1001-VB2 Môn Tin học (Phòng 331 nhà N3) Thời gian: Sáng 11/03, chiều ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi