Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao đẳng Hộ Sinh

Lớp Cao đẳng Hộ Sinh

Thời khóa biểu lớp IHS161302

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp IHS161302

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IHS161301

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp IHS161301

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IHS123001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp IHS123001   Khai giảng tập trung 9h ngày 21/09/2020 Tại P505 nhà 2 số 49 ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HHS1001

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HHS1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi