Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao đẳng Kỹ thuật VLTL&PHCN

Lớp Cao đẳng Kỹ thuật VLTL&PHCN

Thời khóa biểu lớp ITL133001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: ITL133001

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp ITL123001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp ITL123001 Khai giảng tập trung 9h ngày 21/09/2020 Tại P505 nhà 2 số 49 Thái ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HTL&PHCN1101

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HKTVLTL&PHCN1101 (Khai giảng ngày 15/07/2019 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HTL&PHCN1002

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HKTVLTL&PHCN1001 (Khai giảng ngày 15/08/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HTL&PHCN1001

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HKTVLTL&PHCN1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi