Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao đẳng Xét nghiệm

Lớp Cao đẳng Xét nghiệm

Thời khóa biểu lớp IXN151302

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN151302

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp: IXN152002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN152002

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IXN133001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN133001

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IXN151301

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN151301 ************* Môn: Giải phẫu sinh lí Học lí thuyết sáng 17/04, chiều 17/04 , ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IXN152401

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN152001 Thời gian khai giảng: 5/2/2021.

Chi tiết »
Chat với chúng tôi