Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao đẳng Xét nghiệm

Lớp Cao đẳng Xét nghiệm

Thời khóa biểu lớp IXN162002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp IXN162002 Thời gian học: Sáng từ 8h đến 11h30. Chiều từ 13h30 đến 17h00. Đối với ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IXN161302

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp IXN161302

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IXN162402

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN162402 ************* Môn: Độc chất học lâm sàng Sáng + Chiều: 30/07,31/07/2022 Học online Môn: ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp: IXN162001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN162001

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IXN161301

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN161301

Chi tiết »
Chat với chúng tôi