Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao đẳng Xét nghiệm

Lớp Cao đẳng Xét nghiệm

Thời khóa biểu lớp IXN133001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN133001

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IXN151301

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN151301 ************* Môn: Giải phẫu sinh lí Học lí thuyết sáng 17/04, chiều 17/04 , ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IXN152401

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN152001 Thời gian khai giảng: 5/2/2021.

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IXN152001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IXN152001 Thời gian khai giảng: 5/2/2021. ——————— Môn Sinh học di truyền: Thời gian học ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp IXN141301

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp IXN141301 ————————— Môn: Xét nghiệm Kí sinh trùng Thời gian: sáng 26/09, chiều 26/09, sáng ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi