Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao đẳng Xét nghiệm

Lớp Cao đẳng Xét nghiệm

Thời khóa biểu lớp HXN1401-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1401-LT Môn Huyết học – truyền máu(P132) Thời gian: Sáng 31/8, chiều 31/8, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1401-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1401-CĐVB2 Môn Giải phẫu- Sinh lý(P125) Thời gian: 24/8, chiều 24/8, sáng 25/8, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1101

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1101 (Khai giảng ngày 15/07/2019 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1301-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1301-LT Môn Sinh lý bệnh học Thời gian: Sáng 11/5, chiều 11/5, sáng 12/5, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1301-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1301-CĐVB2 Môn Pháp luật và tổ chức Y tế học Thời gian: Sáng ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi