Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao đẳng Xét nghiệm (trang 3)

Lớp Cao đẳng Xét nghiệm

Thời khóa biểu lớp HXN1101-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1101-VB2  Môn GDTC(Phòng 331 nhà N3) Thời gian: Sáng 7/7, chiều 7/7, sáng ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1101-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1101-LT Môn: Giải phẫu sinh lý (Phòng 335) Thời gian: sáng 3/6, chiều ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1001

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1101-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1101-CĐVB2 Môn: Chính trị (Phòng 335 nhà N3) Thời gian: sáng 5/5, chiều ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1001-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1001-CĐVB2 Môn Pháp luật (Phòng 331 nhà N3) Thời gian: Sáng 25/03, chiều 25/03, ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi