Trang chủ > Thời khoá biểu (trang 3)

Thời khoá biểu

Thời khóa biểu lớp HDS1101-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1101-CĐVB2 Môn: Y đức(Phòng 335 nhà N3) Thời gian: Sáng 27/5, chiều 27/5, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1101-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1101-LT Môn: Hóa học đại cương vô cơ(Phòng 335 nhà N3) Thời gian: ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1001

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HĐD1001

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1001

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi