Từ vựng tiếng Anh về các loại bệnh thông dụng sinh viên Y cần nắm được Bạn đã biết những căn bệnh thường gặp nói như thế nào trong tiếng Anh? Sau đây là tổng hợp từ vựng 105 loại bệnh thông dụng bằng tiếng Anh sinh viên Y cần nắm được.
Trang chủ > Hỏi Đáp Giáo Dục > Tin Tức Y Tế & Giáo Dục > Từ vựng tiếng Anh về các loại bệnh thông dụng sinh viên Y cần nắm được

Từ vựng tiếng Anh về các loại bệnh thông dụng sinh viên Y cần nắm được

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

Bạn đã biết những căn bệnh thường gặp nói như thế nào trong tiếng Anh? Sau đây là tổng hợp từ vựng 105 loại bệnh thông dụng bằng tiếng Anh sinh viên Y cần nắm được.

Từ vựng tiếng Anh về các loại bệnh thông dụng sinh viên Y cần nắm được

Từ vựng tiếng Anh về các loại bệnh thông dụng sinh viên Y cần nắm được

Tiếng Anh là ngôn ngữ rất quan trọng ngày nay. Đối với các sinh viên Y Dược, việc học tốt tiếng Anh sẽ giúp bạn tiếp cận được với nhiều tài liệu chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài và thuận tiện hơn trong quá trình giao tiếp. Sau đây Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xin tổng hợp từ vựng tiếng Anh về 105 loại bệnh thông dụng, mời các bạn cùng học.

Từ vựng tiếng Anh về các loại bệnh thông dụng

 1. Bad breath / bæd breθ/ : Hôi miệng
 2. Diabetes /,daiə’bi:tiz/ :tiểu đường
 3. Bad arm /bæd ɑ:m/ : hôi nách
 4. Acne /’ækni/ : mụn trứng cá
 5. Allergy / ˈælərdʒi /: Dị ứng
 6. Arthritis / ɑːrˈθraɪtɪs /: đau khớp xương
 7. Asthma / ˈæzmə /: Suyễn
 8. Bilharzia / bɪlˈhɑːrtsiə /: bệnh giun chỉ
 9. Constipation / ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn /: táo bón
 10. chill /tʃɪl/ – cảm lạnh
 11. black eye /blæk aɪ/ – thâm mắt
 12. headache /ˈhed.eɪk/ – đau đầu
 13. stomach ache /ˈstʌmək-eɪk/ – đau dạ dày
 14. backache /ˈbæk.eɪk/ – đau lưng
 15. toothache /ˈtuːθ.eɪk/ – đau răng
 16. rash /ræʃ/ – phát ban
 17. fever /ˈfiː.vəʳ/ – sốt cao
 18. insect bite /ˈɪn.sekt baɪt/ – côn trùng đốt
 19. high blood pressure /haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/ – cao huyết áp
 20. cold /kəʊld/ – cảm lạnh
 21. infection /ɪnˈfek.ʃən/ – nhiễm trùng
 22. broken bone /ˈbrəʊ.kən bəʊn/ – gãy xương
 23. cut /kʌt/ – bị cắt
 24. bruise /bruːz/ – vết thâm
 25. burn /bɜːn/ – bị bỏng
 26. Diarrhea / ˌdaɪəˈriːə /: Ỉa chảy
 27. Flu / fluː /: Cúm
 28. Hepatitis / ˌhepəˈtaɪtɪs /: viêm gan
 29. Malaria / məˈleriə /: Sốt rét
 30. Scabies / ˈskeɪbiːz /: Bệnh ghẻ
 31. Smallpox / ˈsmɔːlpɑːks /: bệnh đậu mùa
 32. sore throat /sɔːʳ θrəʊt/ – viêm họng
 33. sprain /spreɪn/ – sự bong gân
 34. Heart attack / hɑːrt əˈtæk /: nhồi máu cơ tim
 35. Tuberculosis / tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs /: bệnh lao
 36. Typhoid / ˈtaɪfɔɪd /: bệnh thương hàn
 37. Sore eyes /’so:r ais/ : đau mắt
 38. Cough /kɔf/ : ho
 39. Fever virus /’fi:və ‘vaiərəs/: sốt siêu vi
 40. Runny nose /rʌniɳ n s / : sổ mũi
 41. Deaf /def/ : điếc
 42. Sneeze /sni:z/ : hắt hơi
 43. Zoster: /’zɔstə/ :dời leo, zona
 44. Pigmentation/,pigmən’teiʃn/: nám
 45. Stomachache /’stəuməkeik/: đau bao tử
 46. Hepatitis / ˌhepəˈtaɪtɪs / :viêm gan
 47. Colic / ˈkɑːlɪk / Đau bụng gió (thường gặp ở trẻ em)
 48. Muscle cramp / ˈmʌsl kræmp / Chuột rút cơ
 49. Travel sick / ˈtrævl sɪk / Say xe, trúng gió
 50. Freckles /’frekl/ : tàn nhang
 51. Dumb /dʌm/ : câm
 52. Earache /’iəreik/ – Đau tai
 53. Nausea /’nɔ:sjə/ – Chứng buồn nôn
 54. Sniffles /sniflz/ Sổ mũi
 55. Tired / ˈtaɪərd /; Sleepy / ˈsliːpi / Mệt mỏi, buồn ngủ
 56. To hurt / hɜːrt /; be painful / ˈpeɪnfl / Bị đau
 57. To injure / ˈɪndʒər / Bị thương
 58. To vomit / ˈvɑːmɪt / Bị nôn mửa
 59. Twist / twɪst /- Chứng trẹo
 60. cataract / ˈkætərækt /:đục thủy tinh thể
 61. pneumonia / nuːˈmoʊniə /: viêm phổi
 62. myocardial infarction / ɪnˈfɑːrkʃn /: nhồi máu cơ tim
 63. heart disease / hɑːrt dɪˈziːz /: bệnh tim
 64. Albinism / ˈælbɪnɪzəm /: bệnh bạch tạng
 65. muscular dystrophy / ˌmʌskjələr ˈdɪstrəfi /: bệnh teo cơ
 66. anthrax / ˈænθræks/ : bệnh than, bệnh nhiễm khuẩn gây tử vong cho cừu và gia súc
 67. cerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi /: bệnh liệt não
 68. cirrhosis / səˈroʊsɪs /: bênh xơ gan
 69. Cholera / ˈkɑːlərə /: bệnh tả
 70. diphtheria / dɪpˈθɪriə /: bệnh bạch hầu
 71. glaucoma / ɡlɔːˈkoʊmə /: bênh tăng nhãn áp
 72. glycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə /: bên tiểu đường
 73. haemorrhoids / ˈhemərɔɪdz /: bệnh trĩ
 74. hypochondria / ˌhaɪpəˈkɑːndriə /: chứng nghi bệnh (bệnh tưởng)
 75. jaundice / ˈdʒɔːndɪs /: bệnh vàng da
 76. osteoporosis / ˌɑːstioʊpəˈroʊsɪs /: bệnh xương thủy tinh
 77. Rabies / ˈreɪbiːz /: bệnh dại
 78. skin-disease / skɪn dɪˈziːz /: bệnh ngoài da
 79. Typhus / ˈtaɪfəs /: bậnh chấy rận
 80. Variola / ˈværi ˈoʊlə /: bệnh đậu mùa
 81. cancer / ˈkænsər /: bệnh ung thư
 82. swelling / ˈswelɪŋ /: sưng tấy
 83. athlete’s foot / ˈæθliːt s fʊt /: bệnh nấm bàn chân
 84. bleeding / ˈbliːdɪŋ /: chảy máu
 85. blister / ˈblɪstər /: phồng giộp
 86. chest pain / tʃest peɪn /: bệnh đau ngực
 87. chicken pox / ˈtʃɪkɪn pɑːks /: bệnh thủy đậu
 88. cold sore / koʊld sɔːr /: bệnh hecpet môi
 89. depression / dɪˈpreʃn /: suy nhược cơ thể
 90. diarrhoea / ˌdaɪəˈriːə /: bệnh tiêu chảy
 91. eating disorder / ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər /: rối loại ăn uống
 92. eczema / ɪɡˈziːmə /: bệnh Ec-zê-ma
 93. food poisoning / fuːd ˈpɔɪzənɪŋ /: ngộ độc thực phẩm
 94. fracture / ˈfræktʃər /: gẫy xương
 95. inflammation / ˌɪnfləˈmeɪʃn /: viêm
 96. injury / ˈɪndʒəri /: thương vong
 97. low blood pressure / loʊ blʌd ˈpreʃər /: huyết áp thấp
 98. hypertension: huyết áp cao
 99. lump / lʌmp /: bướu.
 100. lung cancer / lʌŋ ˈkænsər /: ung thư phổi
 101. measles / ˈmiːzlz /: bệnh sởi
 102. migraine / ˈmaɪɡreɪn /: bệnh đau nửa đầu
 103. MS (viết tắt của multiple sclerosis / ˈmʌltɪpl skləˈroʊsɪ /): bệnh đa sơ cứng
 104. mumps / mʌmps /: bệnh quai bị
 105. rheumatism / ˈruːmətɪzəm /: bệnh thấp khớp.

Trên đây là tổng hợp 105 từ vựng tiếng Anh về các loại bệnh thông dụng.

Nguồn: Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp.

Có thể bạn quan tâm

Thuốc Bambuterol và toàn bộ thông tin về thuốc

Bambuterol có công dụng làm giảm các triệu chứng như ho, cảm thấy khó thở và thở khò khè ở những người bị bệnh hen suyễn.

Chat với chúng tôi