Mẫu đơn xin phúc khảo điểm

Thứ hai, 12/06/2023 | 09:41

Hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin phúc khảo điểm theo quy định từ phòng đào tạo.

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur nhận được câu hỏi của sinh viên Nguyễn Thị Thu N học Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy như sau: "Thưa phòng đào tạo, em là sinh viên lớp MDD143001, em có có nhu cầu được phúc khảo lại điểm kiểm tra 45 phút môn Giải phẫu sinh lý, mong phòng đào tạo hướng dẫn quy trình phúc khảo điểm ạ"

Sau đây Phòng đào tạo Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur hướng dẫn sinh viên Nguyễn Thị Thu N cũng như toàn thể sinh viên Nhà trường về mẫu đơn xin phúc khảo điểm như sau:

  • Thông tin người làm đơn xin phúc khảo điểm: Sinh viên cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân có trong file biểu mẫu của Nhà trường từ họ tên,  ngày sinh, Mã lớp học, Khóa học, mã sinh viên, số điện thoại .....
  • Thông tin môn xin phúc khảo điểm: Sinh viên cần ghi rõ muốn phúc khảo điểm gì (điểm 15', điểm 45' hay điểm thi), thông tin thời gian học, kiểm tra, thi môn học đó, điểm công bố của môn học đó
  • Phần cuối đơn sinh viên ghi rõ ngày tháng làm đơn, ký và ghi rõ họ tên.

Tuy nhiên, sinh viên cần nắm được các quy định về phúc khảo điểm như sau:

  • Các môn thực hành không thực hiện phúc khảo điểm
  • Sinh viên đóng lệ phí phúc khảo, điểm sẽ của sinh viên sẽ lấy điểm sau phúc khảo

Những sinh viên có phúc khảo điểm thực hiện tải file đính kèm bên dưới, in và điền đầy đủ thông tin nộp đơn về phòng đào tạo Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, số điện thoại: 09.6295.6295 - 0799.913.913 để được giải quyết. Thông thường Nhà trường sẽ giải quyết đơn của học sinh sinh viên trong 14 ngày làm việc.

Tải file mẫu đơn xin phúc khảo điểm:

Mẫu đơn xin thi lần 2

Mẫu đơn xin thi lần 2

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin thi lần 2 tại Trường
Mẫu đơn xin học, Kiểm tra bổ sung

Mẫu đơn xin học, Kiểm tra bổ sung

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin học, Kiểm tra bổ sung tại Trường
Mẫu đơn xin phép các lớp Liên thông, VB2, CQ 02 năm

Mẫu đơn xin phép các lớp Liên thông, VB2, CQ 02 năm

Hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin phép các lớp Liên thông, VB2, CQ 02 năm tại Trường
Mẫu đơn xin phép các lớp Chính quy

Mẫu đơn xin phép các lớp Chính quy

Hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin phép các lớp Chính quy tại Trường
Đăng ký trực tuyến