Cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Trải qua hơn 10 năm kinh nghiệm trong đào tạo cán bộ Y tế đạt chuẩn, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã nhận được rất nhiều phần thưởng cao quý từ các cấp bộ, ban ngành và ngày càng khẳng định được vị trí trong lĩnh vực đào tạo Y dược hiện nay.
Cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Trải qua hơn 10 năm kinh nghiệm trong đào tạo cán bộ Y tế đạt chuẩn, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã nhận được rất nhiều phần thưởng cao quý từ các cấp bộ, ban ngành và ngày càng khẳng định được vị trí trong lĩnh vực đào tạo Y dược hiện nay.
Đăng ký trực tuyến