Những mốc thời gian quan trọng thí sinh cần lưu ý trong tuyển sinh đại học năm 2023

Thứ ba, 04/04/2023 | 08:39

Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm nay đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, trong đó có các thời điểm quan trọng mà thí sinh cần lưu ý

Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng

Tin tức từ ban Tuyển sinh Cao đẳng Dược TPHCM cho biết, trong quá trình xét tuyển thẳng, thí sinh phải hoàn thành việc nộp hồ sơ và ưu tiên nộp đến các trường trước 17 giờ ngày 30/6.

Ngày 05/07, các cơ sở đào tạo sẽ hoàn thành việc xét tuyển thẳng, thông báo kết quả cho thí sinh và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển vào hệ thống xét tuyển

Khoảng thời gian từ ngày 5/7 đến 17 giờ ngày 15/8 là thời gian để hoàn thành quá trình xét tuyển thẳng và xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có).

Thời gian tổ chức xét tuyển sớm

Thời gian tổ chức xét tuyển sớm sẽ kết thúc vào 17 giờ ngày 4/7. Sau khi hoàn thành quá trình xét tuyển, các trường sẽ thông báo kết quả cho thí sinh để đăng ký xét tuyển trên hệ thống và cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống.

Thời gian đăng ký xét tuyển chung

Thời gian đăng ký xét tuyển chung trên hệ thống sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11/7. Trong thời gian này, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Trung cấp) chưa đăng ký tài khoản để xét tuyển trên hệ thống.

Thí sinh có thể đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trong thời gian từ ngày 05/07 đến 17 giờ ngày 25/07 và không giới hạn số lần đăng ký

Vào ngày 20/07, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho khối ngành đào tạo giáo viên và khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Trước 17h ngày 22/07, các cơ sở đào tạo trong khối ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe sẽ công bố mức điểm yêu cầu để nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống và trang thông tin điện tử của trường.

Thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến là từ ngày 26/7 đến 17 giờ ngày 5/8.

Thời gian thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1

Đến 17h ngày 14/08, các cơ sở đào tạo đã hoàn tất việc thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống kéo dài đến 17 giờ ngày 30/8 và thí sinh cần hoàn thành thủ tục này trong khoảng thời gian đó.

11680576979.

Các trường thông báo tuyển sinh đợt bổ sung từ ngày 1/9/2023

Các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xét tuyển và cập nhật danh sách trúng tuyển cho các đợt tiếp theo trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2023.

Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay được rút ngắn còn chỉ 2 tuần, trong khi năm 2022 thì kéo dài trong một tháng. Điểm chuẩn và thời gian nhập học cũng sẽ được công bố sớm hơn so với năm trước, để các cơ sở đào tạo có thể khai giảng vào đầu tháng 9.

Chi tiết dự thảo kế hoạch tuyển sinh

TT

Nội dung triển khai

Tổ chức, cá nhân thực hiện

Tổ chức, cá nhân phối hợp

Thời gian

thực hiện

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

     
 

Ban hành và công khai quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT.

CSĐT

Vụ GDĐH

Cục CNTT

Trước khi công bố Đề án tuyển sinh

 

Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Trước ít nhất 30 ngày khi thí sinh đăng ký dự tuyển

 

Hoàn thành việc rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên

Sở GDĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Ngày 31/3/2023

 

Hoàn thành cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

Cục CNTT

CSĐT

Vụ GDĐH

Ngày 31/3/2023

 

Hoàn thành tập huấn quy chế, ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

CSĐT;

Sở GDĐT

Ngày 15/6/2023

 

Hoàn thành chạy thử, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống)

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

CSĐT

Ngày 15/6/2023

 

Hoàn thành việc cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang Nghiệp vụ)

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Ngày 15/6/2023

 

Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống

Thí sinh;

Sở GDĐT;

Điểm tiếp nhận

Cục CNTT

Từ ngày 30/5 đến

17 giờ 00

ngày 20/6/2023

 

Hoàn thành việc tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương

Sở GDĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Ngày 30/6/2023

10

Tổ chức chạy thử thực hành việc đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) trên Hệ thống

Thí sinh

Vụ GDĐH;

Cục CNTT; Sở GDĐT

Từ ngày 1/7 đến

ngày 4/7/2023

11

Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên của thí sinh.

Thí sinh; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT đến 17 giờ 00 ngày 25/7/2023

12

Hoàn thành cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, độc lập, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu.

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 25/7/2023

13

Hoàn thành việc chạy thử, tập huấn công tác xử lý nguyện vọng ĐKXT.

Vụ GDĐH; Cục CNTT

CSĐT

Ngày 30/7/2023

14

Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến.

CSĐT;

Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận;

Thí sinh

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT đến ngày 30/10/2023

II

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG

     
 

Hoàn thành nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các CSĐT

Thí sinh;

CSĐT

Vụ GDĐH; Sở GDĐT

17 giờ 00 ngày 30/6/2023

 

Hoàn thành việc xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống

CSĐT

Thí sinh;

Sở GDĐT

Ngày 05/7/2023

 

Hoàn thành xét tuyển thẳng. Xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có).

Thí sinh; CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày 05/7 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2023

III

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM

     
 

Hoàn thành công tác xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để đăng ký xét tuyển trên Hệ thống. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống.

CSĐT

Thí sinh;

Sở GDĐT

17 giờ 00 ngày 04/7/2023

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

     
 

Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.

Sở GDĐT; Thí sinh

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày 5/7 đến ngày 11/7/2023

 

Đăng ký, điều chỉnh NV xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.

Thí sinh; CSĐT;

Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày 5/7 đến 17 giờ 00 ngày 25/7/2023

 

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ GDĐT

Các đơn vị chức năng của Bộ; CSĐT

Ngày 20/7/2023

 

Hoàn thành việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của CSĐT đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có).

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

17 giờ 00 ngày 22/7/2023

 

Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

Cục CNTT;

Thí sinh; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận; đơn vị điều phối nhận lệ phí xét tuyển cho Hệ thống

Vụ GDĐH

Từ ngày 26/7 đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2023

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG

     
 

- Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kì thi (nếu có).

- Tổ chức xét tuyển.

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày 9/8 đến 17 giờ 00 ngày 12/8/2023

 

Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Vụ GDĐH; Cục CNTT

CSĐT

Từ 9/8 đến 17 giờ 00 ngày 12/8/2023

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

     
 

Hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

17 giờ 00 ngày 14/8/2023

 

Hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Thí sinh

CSĐT;

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

17 giờ 00 ngày 30/8/2023

VII

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

     
 

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày 01/9/2023

 

Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ tháng 10 đến tháng 12/2023

VIII

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH

     
 

Hoàn thành báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023.

CSĐT

Vụ GDĐH

Ngày 3

Hơn 10.200 thí sinh đăng ký thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa năm 2023

Hơn 10.200 thí sinh đăng ký thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa năm 2023

Hơn 10.200 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá tư duy tại Đại học Bách khoa Hà Nội, số lượng này đáng kể tăng so với năm trước. Kỳ thi DGTD của ĐHBKHN trong năm nay được tổ chức thành ba đợt, diễn ra vào các ngày 10/6, 17/6 và 8/7.
Trường Đại học Sài Gòn tuyển gần 4.900 chỉ tiêu cho kỳ tuyển sinh 2023

Trường Đại học Sài Gòn tuyển gần 4.900 chỉ tiêu cho kỳ tuyển sinh 2023

Đại diện Trường Đại học Sài Gòn cho biết trong năm 2023, trường sẽ áp dụng ba phương thức tuyển sinh cho 40 ngành đào tạo.
Học phí ngành báo chí và truyền thông: Có trường 52 triệu đồng/năm

Học phí ngành báo chí và truyền thông: Có trường 52 triệu đồng/năm

Hiện tại, một số trường đại học chuyên về báo chí và truyền thông ở miền Bắc đã thông báo kế hoạch tuyển sinh và học phí mới cho năm học 2023-2024.
Học phí 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, cao nhất 112 triệu đồng/năm

Học phí 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, cao nhất 112 triệu đồng/năm

Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức công bố kế hoạch tuyển sinh đại học cho năm 2023, bao gồm thông tin chi tiết về học phí của từng ngành học và từng trường thành viên.
Đăng ký trực tuyến