Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng MĐD01.K9 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội  Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy MĐD01.K9 (Lịch học của các lớp ĐDCQ02.K9, ĐDCQ03.K9, ĐDCQ04.K9, ĐDCQ05.K9, ĐDCQ06.K9) 19. Môn: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng > Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng MĐD01.K9

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng MĐD01.K9

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy MĐD01.K9

(Lịch học của các lớp ĐDCQ02.K9, ĐDCQ03.K9, ĐDCQ04.K9, ĐDCQ05.K9, ĐDCQ06.K9)

19. Môn: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 20/4, 21/4, 24/4, 25/4, 27/4/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1.

20. Môn: Điều dưỡng cơ sở 1

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 26/4, 28/4, 3/5, 5/5, 8/5, 10/5, 12/5, 15/5/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1.

22. Môn: Dược lý

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 4/5, 9/5, 11/5, 16/5, 18/5, 19/5/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1

23. Môn Pháp luật và tổ chức y tế

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 17/5, 22/5, 23/5/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1

LỊCH HỌC LẠI

1: Môn Hóa học đại cương vô cơ:

Thời gian học buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 25/5, 29/5/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

2: Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh:

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 1/6/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 2/6/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

3: Đường lối cách mạng của ĐCSVN:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 1/6/2017 và  sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 2/6/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

4: Vi sinh – Kí sinh trùng:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày 24/5, 26/5/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

5: Giáo dục thể chất 2:

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 24/5/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 25/5/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

6: Hóa sinh:

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 26/5/2017, chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 29/5/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

7: Điều dưỡng cơ sở 1:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 30/5/2017 và sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày ngày 31/5/2017

tại Phòng 132 tầng 3 nhà N1

8: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người:

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 30/5/2017 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 6/6/2017 tại Phòng 132 tầng 3 nhà N1

9: Dược lý:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 31/5 và sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 6/6/2017 tại Phòng 132 tầng 3 nhà N1

10: Môn Tiếng anh 2

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 và chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 5/6/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

11:Môn Pháp luật và tổ chức y tế

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 ngày 6/6/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐỢT 3

8 giờ ngày 8/6/2017 thi Môn: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

9 giờ 30 phút ngày 8/6/2017 thi Môn: Điều dưỡng cơ sở 1

14 giờ ngày 8/6/2017 thi Môn: Dược lý

15 giờ 30 phút ngày 8/6/2017 thi Môn: Pháp luật và tổ chức y tế

LỊCH ĐĂNG KÝ THI LẠI HỌC KỲ 2 ( Đợt 2 + Đợt 3)

  • Thời gian đăng ký thi lại vào các ngày 15/6,16/6/2017
  • Thời gian thi lại vào 8h00′ ngày 20/6/2017.

LỊCH NGHỈ HÈ 

Thời gian nghỉ hè từ ngày 21/6/2017 đến 24/7/2017. Ngày 25/7/2017 học tiếp năm học thứ 2.

 học buổi sáng các ngày:  Học vào buổi sáng.

24: Môn Điều dưỡng cơ sở 2

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

  • Lý thuyết 25/7,26/7,27/7/2017
  • Thực hành 31/7, 02/8,04/8,07/8,10/8, 14/8/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

25: Môn Tâm Lý giáo dục sức khỏe

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 03/8,08/8,9/8,11/8/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

26: Môn Tiếng Anh chuyên ngành

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 15/8, 17/8, 21/8, 23/8, 25/8, 29/8/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

27: Môn Dinh dưỡng – Tiết chế 

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 16/8 , 18/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

28: Môn Y học cổ truyền

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 31/8, 5/9, 7/9, 12/9, 14/9, 15/9/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

29: Giao tiếp và thực hành điều dưỡng

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 1/9, 8/9, 13/9,19/9, 21/9, 25/9/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

30: Môn Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 6/9, 11/9, 18/9, 20/9, 22/9, 26/9/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

Lịch đăng ký thi lại và thi lại năm 1 – CNTM.K9 ( Kỳ I và Kỳ II)

Lịch đăng ký thi lại: 9h ngày 6/9/2017

Lịch thi lại:

  • Kỳ I: 8h ngày 9/9/2017 ( P:125)
  • Kỳ II: 14h ngày 9/9/2017 ( P:125)

31: Môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày  27/9, 28/9, 29/9/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

32: Môn Quản lý điều dưỡng

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày  2/10, 3/10, 4/10, 10/10, 12/10, 17/10/2017 tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

33: Môn Chăm sóc sức khỏe người  lớn nội khoa

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

  • Lý thuyết 5/10, 6/10, 9/10, 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 19/10/2017
  • Thực hành 20/10, 23/10, 25/10, 27/10/2017  tại Phòng 131 tầng 3 nhà N1

Video Nổi Bật

Có thể bạn quan tâm

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng ...