Tốt nghiệp THPT 2025: Thời gian công bố phương án thi

Thứ tư, 16/08/2023 | 09:19

Trong bối cảnh triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, có rất nhiều giáo viên đang quan tâm đến kế hoạch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Điều này đặc biệt quan trọng khi lứa học sinh đầu tiên theo chương trình này sẽ hoàn thành ba năm học trung học phổ thông.

phuong-an-thi-tn-thpt-2023-1

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến sẽ được công bố vào quý IV/2023. 

Phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến công bố vào quý IV/2023

Theo nguồn tin Phòng truyền thông Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật: Tại cuộc sự kiện "Hội nghị kết nối giữa Bộ trưởng, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục đào tạo năm 2023", cuộc trao đổi về cách tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đã diễn ra. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Kim Sơn, đã chia sẻ rằng dự kiến vào quý IV/2023, phương án thi tốt nghiệp sẽ được tiết lộ với hướng đi mà không gây ra bất ngờ hoặc sốc đối với phụ huynh và học sinh.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ phải dự thi 4 môn bắt buộc

Liên quan đến cách tổ chức thi và các môn thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kế hoạch thi theo từng môn học cụ thể. Đối với giáo dục phổ thông, các môn thi bắt buộc sẽ bao gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và Lịch sử. Trong khi đó, đối với giáo dục thường xuyên, các môn bắt buộc sẽ bao gồm Ngữ văn, Toán và Lịch sử. Ngoài ra, ở cấp trung học phổ thông, học sinh có thể lựa chọn tham gia môn thi từ danh sách các môn như Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ phải dự thi bốn môn học bắt buộc, bao gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và Lịch sử, cùng với việc chọn hai môn học từ danh sách bốn môn mà họ đã học. Đối với thí sinh theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, họ sẽ tham gia thi ba môn học bắt buộc, bao gồm Ngữ văn, Toán và Lịch sử, cùng với việc chọn hai môn học từ danh sách bốn môn mà họ đã học.

Về phần nội dung thi, theo bản dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các câu hỏi sẽ tiếp tục dựa trên Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, tập trung chủ yếu vào nội dung của chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông.

phuong-an-thi-tn-thpt-2023

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ phải dự thi 4 môn bắt buộc

Nguyên tắc xây dựng phương án thi

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 được xây dựng dựa trên nguyên tắc kế thừa và tận dụng những thành tựu đã đạt được từ việc tổ chức các kỳ thi tương tự trong giai đoạn trước đó.

Bảo đảm tính hệ thống và sự đồng nhất giữa việc cải tiến các kỳ thi quốc gia và quá trình đánh giá kiểm tra thường xuyên, định kỳ trong quá trình giảng dạy. Đồng thời, tạo sự phối hợp một cách hài hòa với lộ trình đổi mới quá trình đánh giá học tập của học sinh dưới khuôn khổ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Việc này cũng phải được điều động theo lộ trình của sự tự chủ trong giáo dục, nhằm đóng góp vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyển sinh trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Tuân thủ sát sao theo nội dung của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đảm bảo tuân thủ đúng quy định được nêu trong Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với sự điều chỉnh và bổ sung từ Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 liên quan đến một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Triển khai một cách hiệu quả lộ trình phân cấp trách nhiệm trong việc quản lý và hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổng quát; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện mọi khía cạnh của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương, tuân theo các quy định của Luật Giáo dục.

Mở rộng việc sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong các giai đoạn của quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời đảm bảo sự thống nhất với việc áp dụng CNTT trong quá trình giảng dạy, học tập và quản lý ở tất cả các cấp học.

Lộ trình thực hiện

Trong giai đoạn từ 2025 đến 2030, sẽ tiếp tục duy trì phương thức thi trên giấy một cách ổn định. Đồng thời, sẽ tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, thực hiện từng bước thử nghiệm việc thi trên máy tính đối với những bài thi trắc nghiệm tại những địa phương đã đáp ứng đủ điều kiện (có thể kết hợp cả thi trên giấy và trên máy tính).

Trong giai đoạn sau năm 2030, mục tiêu là nỗ lực đến mức mọi địa phương trên cả nước đều có đủ điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định khung thời gian tổ chức kỳ thi (lịch thi chung) một cách hợp nhất với kế hoạch thời gian trong năm học, nhằm đảm bảo sự thống nhất trên toàn quốc. Đồng thời, sẽ có sự mềm dẻo và linh hoạt trong việc ứng phó với những tình huống khó khăn do thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến cả nước và từng địa phương.

Phân cấp, phân quyền tổ chức thi

Phòng giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo tổ chức thi, thực hiện theo hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT; tổ chức việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và chuẩn bị đề thi cho các kỳ thi tại địa phương; tuân thủ lịch thi chung; tiến hành kiểm tra và thanh tra quá trình tổ chức thi, cùng việc xem xét và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức kỳ thi, cũng như thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT, tuân thủ theo lịch thi chung được quy định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

phuong-an-thi-tn-thpt-2023-2

Các môn học bắt buộc và môn học lựa chọn từ danh sách các môn mà thí sinh đã học trong THPT thể hiện sự đáp ứng đầy đủ với các yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Một số vấn đề cần quan tâm về phương án thi tốt nghiệp THPT 2025

Đánh giá tác động của kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin rằng, về mặt ưu điểm và tác động tích cực: Kế thừa thành quả từ giai đoạn trước, đồng thời thực hiện một cách hiệu quả lộ trình đổi mới trong việc tổ chức thi/tuyển sinh theo nguyên tắc của Nghị quyết 29-NQ/TW.

Tạo đảm bảo phân cấp, tăng cường sự tự quản, tự trách nhiệm và tăng tính chủ động trong việc tổ chức dạy học và thi, kiểm tra, đánh giá, đồng thời điều này phải điều hòa với lộ trình triển khai của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đảm bảo độ tin cậy của kết quả thi để sử dụng cho mục đích đa dạng.

Quá trình tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cần phải linh hoạt, mang tính thực tế và hiệu quả, bảo đảm việc đánh giá khả năng của học sinh theo các tiêu chuẩn đầu ra của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Phương thức tổ chức thi đồng nhất đề thi và đợt thi đối với các môn học bắt buộc và môn học lựa chọn từ danh sách các môn mà thí sinh đã học trong trung học phổ thông thể hiện sự đáp ứng đầy đủ với các yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời thích hợp với cách thức lựa chọn các môn học, đảm bảo đánh giá đủ khả năng cốt lõi, thiết yếu và năng lực theo định hướng nghề nghiệp tại cấp trung học phổ thông.

Theo thông tin từ Ban tuyển sinh Cao đẳng Dược TPHCM cho biết: Về những vấn đề cần quan tâm, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, ngân hàng câu hỏi thi cho tất cả các môn học cần phải được cập nhật hoàn toàn theo hướng đánh giá khả năng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cần phải chuẩn bị một nguồn tài liệu lớn cho 7 môn học bao gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1 (gồm 7 ngôn ngữ ngoại vi khác nhau), Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học. Trong số này, có 3 môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, và Tin học sẽ được lần đầu tiên thực hiện với một ngân hàng câu hỏi thi.

Ngoài ra, việc xuất bản Sách giáo khoa lớp 12 sẽ được hoàn thành vào năm 2024 và với nhiều tùy chọn sách khác nhau, điều này sẽ gây ra áp lực về thời gian cho công việc chuẩn bị ngân hàng câu hỏi thi.

Cần phải tiếp tục sử dụng nguồn lực lớn để thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ Công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng một ngân hàng câu hỏi thi mạnh mẽ và thực hiện việc ra đề thi trong quá trình tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các điều kiện triển khai của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần phải đảm bảo khả năng phát triển toàn diện của học sinh, đồng thời đảm bảo nhu cầu học tập liên tục phù hợp với sự hội nhập quốc tế, mặc dù vẫn còn sự không đồng nhất giữa các địa phương. Việc này cần tiếp tục được hoàn thiện để đạt sự đồng bộ và hiệu quả thực sự, đồng thời bảo đảm điều kiện cho việc tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá một cách khách quan và công bằng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách để đảm bảo sự thống nhất và sự đồng bộ giữa các cấp, từ cấp Bộ, cấp địa phương và cấp trường trong việc tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá.

Theo Tin Giáo dục - Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp

Bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM được chấm như thế nào?

Bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM được chấm như thế nào?

Các câu hỏi trong bài thi đánh giá năng lực được gán điểm khác nhau dựa trên độ khó của từng câu. Điểm tối đa có thể đạt được trong bài thi là 1.200 điểm.
Bộ Công an chốt lịch thi đánh giá năng lực năm 2024

Bộ Công an chốt lịch thi đánh giá năng lực năm 2024

Kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức vào ngày 6-7/7 năm 2024, có thời gian làm bài dự thi là 180 phút.
Tuyển sinh đại học 2024: Cơ hội cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ

Tuyển sinh đại học 2024: Cơ hội cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ

Tính toán sơ bộ từ Đề án tuyển sinh năm 2024 tại các cơ sở đào tạo cho thấy rằng, trong năm nay, có khoảng 50 trường đại học (ĐH) tiến hành tuyển sinh dựa trên các chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL iBT, cùng với chứng chỉ SAT và ACT.
Nhiều trường Đại học lấy điểm chuẩn học bạ 6 điểm mỗi môn

Nhiều trường Đại học lấy điểm chuẩn học bạ 6 điểm mỗi môn

Có năm trường đại học đã thông báo về điểm chuẩn học bạ, phần lớn đều ở mức 6 điểm mỗi môn, có một trường chỉ yêu cầu 5,5 điểm.
Đăng ký trực tuyến