Thời khóa biểu lớp HDS1001 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc 7h30 – 11h30) Môn Y đức Thời gian: Buổi sáng các ngày 25/07, 26/07, 27/07, 30/07, 31/07, 01/08, 02/08/2018 Môn Chính trị 1 Thời gian: Buổi sáng các ngày 07/08, ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược > Thời khóa biểu lớp HDS1001

Thời khóa biểu lớp HDS1001

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp HDS1001

(Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc 7h30 – 11h30)

Môn Y đức

Thời gian: Buổi sáng các ngày 25/07, 26/07, 27/07, 30/07, 31/07, 01/08, 02/08/2018

Môn Chính trị 1

Thời gian: Buổi sáng các ngày 07/08, 08/8, 10/08, 17/08, 21/08, 22/08, 23/08/2018.

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Buổi sáng các ngày 03/08, 06/08, 09/08, 13/08, 14/08, 15/08/2018.

Môn tin học

Thời gian: Buổi sáng 28/8, 30/8, 4/9, 5/9, 6/9, 11/9, 12/9, 13/9/2018.

Môn Thực vật dược

Thời gian: Buổi sáng các ngày 27/8, 29/8, 31/8, 7/9, 10/9, 14/9, 17/9, 24/9, 26/9, 28/9,15/10, 26/10, 29/10/2018.

Môn Giải phẫu sinh lí

Thời gian: Học Lí thuyết vào buổi sáng các ngày 19/09, 20/09, 25/09, 27/09, 01/010, 03/10, 10/10, 11/10, 24/10, 25/10/2018.

Môn Hóa học

Thời gian: buổi sáng các ngày 18/09, 02/10, 04/10, 05/10, 08/10, 09/10, 12/10, 16/10/2018.

Môn Thực hành môn Hóa Học(Phòng 316)

Thời gian: buổi sáng 7h30-9h30 các ngày 19/10, 23/10, 30/10, 1/11/2018.

Môn Vi sinh kí sinh trùng

Thời gian: buổi sáng các ngày 31/10, 02/11, 05/11, 7/11, 9/11, 13/11/2018.

Môn sinh học di truyền

Thời gian: buổi sáng các ngày 16/11,20/11,27/11,29/11,06/12,07/12/2018.

Môn Thực hành giải phẫu sinh lí

Thời gian: buổi sáng 7h30-9h30 các ngày 15/11,26/11, 30/11, 04/12, 10/12/2018.

Môn Chính trị 1(lần 2)

Thời gian: buổi sáng các ngày 21/11,23/11,28/11,03/12,05/12,12/12,14/12/2018.

LỊCH THI HỌC KÌ I

(Phòng 131)

Ngày 07/01/2019: 7h45 phút – 9h15 Thi Môn Y đức

Ngày 08/01/2019: 7h45 phút – 9h15 Thi Môn Tin học

Ngày 09/01/2019: 7h45 phút – 9h15 Thi Môn Sinh học và di truyền

Ngày 10/01/2019: 7h45 phút – 9h15 Thi Môn Giáo dục thể chất

Ngày 11/01/2019: 7h45 phút – 9h15 Thi Môn Hóa học 1

Ngày 14/01/2019: 7h45 phút – 9h15 Thi Môn Giải phẫu sinh lí

Ngày 15/01/2019: 7h45 phút – 9h15 Thi Môn Vi sinh kí sinh trùng

Ngày 16/01/2019: 7h45 phút – 9h15 Thi Môn Chính trị 1

Ngày 17/01/2019: 7h45 phút – 9h15 Thi Môn Thực Vật Dược

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại vào lúc 9h00’ ngày 17/12/2018 tại phòng 131 nhà N1.

Chú ý: Yêu cầu 100% sinh viên có mặt đúng giờ

Lịch học bổ sung

Môn Tin học: Thời gian Sáng 16/12, chiều 16/12/2018 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Vi sinh kí sinh trùng: Thời gian chiều 17/12, chiều 18/12, chiều 19/12/2018 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Dinh dưỡng tiết chế: Thời gian chiều 20/12, chiều 21/12/2018 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Sinh học di truyền: Thời gian Sáng 23/12, Chiều 23/12/2018 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Giáo dục thể chất: Thời gian Sáng 29/12, Chiều 29/12/2018 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Chính trị 1: Thời gian Sáng 30/12, Chiều 30/12 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Môn Giải phẫu sinh lí: Thời gian Sáng 31/12, Chiều 31/12/2018, Sáng 02/01/2019 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Lịch học bổ sung:

Môn Y đức(phòng 113 nhà N1 101 Tô Vĩnh Diện)

Thời gian: Sáng 25/12, Sáng 26/12/2018.

LỊCH HỌC KỲ II

Môn Pháp luật

Thời gian: buổi sáng các ngày 21/1, 22/1, 25/1, 12/2, 15/2, 18/2/2019.

Môn Hóa sinh

Lý thuyết: Buổi sáng các ngày 23/1, 24/1, 13/2, 14/2, 20/2, 21/2, 27/2, 28/2/2019.

Thực hành: buổi sáng 7h30-9h30 các ngày 6/3, 7/3, 13/3/2019

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán: Từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (tức từ ngày 21/12/2018 năm Mậu Tuất – đến hết ngày 06/01/2019 năm Kỷ Hợi)

Môn Tiếng anh cơ bản 1

Thời gian: buổi sáng các ngày 19/2, 22/2, 25/2, 26/2, 1/3, 4/3/2019.

Môn Hóa học hữu cơ và hóa phân tích (Hoá học II)

Thời gian: buổi sáng các ngày 5/3, 8/3, 11/3, 15/3, 18/3, 21/3, 28/3, 3/4, 10/4, 17/4/2019

Thực hành: buổi sáng 7h30-9h30 các ngày 24/4, 7/5, 9/5, 13/05/2019.

Môn Dược liệu 1

Lý thuyết: Buổi sáng các ngày 12/3, 14/3, 20/3, 25/3, 27/3, 2/4, 4/4, 9/4, 11/4, 16/4/2019.

Thực hành: buổi sáng 7h30-9h30 các ngày 18/4, 23/4, 25/4, 2/5/2019.

Môn Vật lí đại cương- lí sinh

Thời gian: buổi sáng các ngày 22/3, 29/3, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 30/5, 31/5/2019

Môn Chính trị 2

Thời gian: buổi sáng các ngày 26/3, 1/4, 5/4, 8/4, 22/4, 6/5/2019.

Môn Bệnh học

Thời gian: Buổi sáng các ngày 8/5; 14/5; 16/5; 20/5; 21/5; 23/5; 27/5; 28/5; 29/5/2019.

Lịch thi lại học kỳ 1

Sáng 20/04/2019:

07h35 – 09h10: Y Đức
09h20 -11h00: Tin học

Chiều 20/04/2019:

13h35 – 15h10: Sinh học di truyền
15h20 -17h00: Giáo dục thể chất

Sáng 21/04/2019:

07h35 – 09h10: Hóa học 1
09h20 -11h00: Giải phẫu sinh lí

Chiều 21/04/2019:

13h35 – 15h10: Vi sinh-ký sinh trùng
15h20 -17h00: Chính trị 1

Sáng 27/04/2019:

07h35 – 09h10: Thực vật Dược

LỊCH HỌC LẠI KỲ II

– Hóa sinh: sáng – chiều 1/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Thực hành hóa sinh: Sáng –chiều 2/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Pháp luật: sáng- chiều ngày 3/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Chính trị 2: Sáng- chiều ngày 4/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Vật lý đại cương- lý sinh: sáng- chiều 5/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Bệnh học: sáng 6/6, 7/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Dược liệu 1: Chiều 6/6, 7/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Thực hành dược liệu 1: sáng- chiều 8/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Hóa học 2: sáng- chiều 9/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Th Hóa học 2: sáng- chiều 10/6 tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

– Tiếng Anh cơ bản 1: sáng 11/6 tại 101 Tô Vĩnh Diện (phòng 117)

LỊCH THI KÌ II

(Phòng 131)

Ngày 12/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Hóa sinh

Ngày 13/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Pháp luật

Ngày 14/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Chính trị 2

Ngày 17/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Bệnh học

Ngày 18/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Tiếng Anh cơ bản 1

Ngày 19/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn VLĐC – Lý sinh

Ngày 20/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Hoá học 2

Ngày 21/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Dược liệu 1

LỊCH HỌC KỲ 3

Môn Quản trị kinh doanh Dược

Thời gian:

Lý thuyết: Buổi sáng các ngày 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 9/7, 11/7, 12/7, 15/7, 17/7/2019.

Thực hành: Buổi sáng các ngày 19/7, 23/7, 25/7/2019.

Môn Xác suất – Thống kê Y học

Thời gian: Buổi sáng các ngày 8/7, 10/7, 16/7, 18/7, 22/7, 24/7, 26/7, Chiều 26/7/2019.

Môn Dược liệu 2 (Phòng 131 Nhà N1)

– Thời gian:

Lí thuyết: Buổi sáng các ngày: 3/9; 9/9; 10/9; 12/9; 16/9; 18/9; 20/9; 23/9; 26/9; 30/9; 2/10; 9/10/2019.

Thực hành: Buổi sáng các ngày: 18/10; 22/10; 24/10; 28/10/2019.

Môn Hóa dược 1 (Phòng 131 Nhà N1)

– Thời gian:

Lí thuyết: Buổi sáng các ngày: 4/9; 5/9; 6/9; 11/9; 13/9; 17/9; 19/9; 25/9; 3/10; 11/10; 14/10; 16/10/2019.

Thực hành: Buổi sáng các ngày: 30/10; 1/11; 4/11; 6/11; 11/11; 13/11/2019.

Môn Đảm bảo chất lượng thuốc (Phòng 131 Nhà N1)

– Thời gian: Buổi sáng các ngày: 24/9; 27/9; 1/10; 4/10; 8/10; 10/10/2019.

Môn Giáo dục quốc phòng

– Thời gian: Buổi sáng các ngày: 07/10, 15/10,17/10,21/10,23/10,25/10,29/10,31/10,05/11,07/11/2019.

Lịch đăng kí thi lại học kỳ 2

Lịch đăng kí thi lại học kỳ 2 vào ngày 29/10/2019

Lịch thi lại học kỳ 2

Ngày 09/11/2019:

7h45ph – 9h15ph: Thi môn Hóa sinh

9h30ph – 11h00 : Thi môn Pháp luật

13h45ph – 15h15ph: Thi môn Chính trị 2

15h30ph – 17h00: Thi môn Bệnh học

Ngày 10/11/2019:

7h45ph – 9h15ph: Thi môn Tiếng anh cơ bản 1

9h30ph – 11h00 : Thi môn Vật lí đại cương – lí sinh

13h45ph – 15h15ph: Thi môn Hóa học 2

15h30ph – 17h00: Thi môn Dược liệu 1

LỊCH THI HỌC KỲ 3

ĐỊA ĐIỂM THI: phòng thi 505 và 507, tại 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

+ Ngày 16/12/2019: 13h45ph – 15h15ph thi môn Dược liệu 2
+ Ngày 17/12/2019: 13h45ph – 15h15ph thi môn Xác suất thống kê y học
+ Ngày 18/12/2019: 13h45ph – 15h15ph thi môn Quản trị kinh doanh dược
+ Ngày 20/12/2019: 13h45ph – 15h15ph thi môn Hóa dược 1
+ Ngày 21/12/2019: 13h45ph – 15h15ph thi môn Đảm bảo chất lượng thuốc
+ Ngày 24/12/2019: 13h45ph – 15h15ph thi môn Giáo dục quốc phòng

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi – đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý)

 

LỊCH HỌC KỲ 5

Môn Tổ chức và quản lý dược

Sáng 7, 9, 11, 14, 28, 29/9, 1/10/2020

Tại P502 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Môn Tiếng anh chuyên ngành

Sáng 8, 10, 15, 17, 22, 24/9/2020

Tại P502 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Môn Dược lý 2

Lý Thuyết: Sáng 16, 18, 21, 23, 25, 30/9, 2, 7, 8, 9/10/2020

Thực hành: Sáng 3, 4, 5, 6/11/2020

Tại P502 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Môn Bào chế 2

Lý thuyết: Sáng 12, 14, 16, 19, 30/10, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 17/11/2020

Thực hành: Sáng 16, 18, 20, 24, 26/11, 2/12/2020

Tại P508 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Môn Quản lý tổn trữ thuốc

Sáng 13, 15, 20, 22, 27, 29/10/2020

Tại P508 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Môn Kiểm nghiệm thuốc

Lý thuyết: Sáng 19, 23/11, 14, 15, 16, 17, 18, 21/12/2020
Thực hành: Sáng 22, 23, 24, 25, 28, 29/12/2020

Tại P508 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

Môn Kỹ năng giao tiếp bán thuốc

Sáng 23, 24 ,25, 26, 29, 30/3/2021
Thực hành 31/3, 1, 2, 5/4/2021
Địa điểm: P508.

Môn Maketing dược

Thực hành: Sáng 6, 7/4/2021
P508.

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP ONLINE

Môn Dược liệu

Thời gian: Sáng 18/5, 26/5/2021

Môn Dược lý

Thời gian: Sáng 20,21/5/2021

Môn Bào chế

Thời gian: Sáng 24,25/5/2021

Môn Pháp Chế- Tổ chức quản lý dược

Thời gian: Sáng 10,11/5/2021

Môn Hóa Dược

Thời gian: Sáng 12,13/5/2021

Môn Chính Trị 2

Thời gian: Sáng 14, 17/5/2021

——

LỊCH THI HỌC KỲ 6 CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K10

——–

LỊCH NGHỈ TẾT 2022

 

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp IDS162401

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IDS162401 ******** Môn: Giáo dục ...

Chat với chúng tôi