Trang chủ > admin (trang 3)

admin

Thời khóa biểu lớp HĐD1101

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1101 (Khai giảng ngày 15/07/2019 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1101

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1101 (Khai giảng ngày 15/07/2019 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HXN1301-LT

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1301-LT Môn Sinh lý bệnh học Thời gian: Sáng 11/5, chiều 11/5, sáng 12/5, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1301-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1301-CĐVB2 Môn Kinh tế  Dược  Thời gian: Sáng 11/5, chiều 11/5, sáng 12/5, chiều ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1301-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1301-VB2 Môn Kinh tế  Dược  Thời gian: Sáng 11/5, chiều 11/5, sáng 12/5, chiều ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi