Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901 (Thời gian khai giảng từ 7h30-11h30 ngày 20/7/2017 tại Phòng 131, Tầng 3, Nhà N1) 1.Môn Tâm lý Y đức (Sáng 7h30 – 11h30, P.131, Tầng 3 Nhà N1) Thời gian: 21/07, 24/07, 25/07, 26/07, 27/07,28/07 2. Môn Vi ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng > Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901

(Thời gian khai giảng từ 7h30-11h30 ngày 20/7/2017 tại Phòng 131, Tầng 3, Nhà N1)

1.Môn Tâm lý Y đức (Sáng 7h30 – 11h30, P.131, Tầng 3 Nhà N1)

Thời gian: 21/07, 24/07, 25/07, 26/07, 27/07,28/07

2. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng ( Sáng 7h30 -11h30)

Thời gian: 2/8, 4/8, 9/8,11/8 ,16/8, 25/8

3. Môn Chính trị 1 ( Sáng 7h30-11h30)

Thời gian: 1/8, 3/8, 8/8, 10/8, 17/8, 18/8, 22/8, 24/8

4. Môn Giáo dục thể chất Sáng ( Sáng 7h30-11h30)

Thời gian: 14/8, 15/8, 21/8, 22/8, 28/8, 29/8/2017

Từ ngày 14/08/2017
HĐ D09.01 học 7h30-11h00 : tại phòng 131 nhà N1 tầng 3

5. Môn Tin ( Sáng 7h30-11h30)

Thời gian: 30/08, 05/09, 8/9, 12/9, 14/9, 19/9, 21/9,25/9, 27/9

6. Môn sinh học di truyền ( Sáng 7h30-11h30)

Thời gian: 06/9, 7/9,13/9, 15/9,20/9,22/9

7. Môn Hóa Học ( Sáng 7h30-11h30)

Lý thuyết: 18/09, 26/09, 28/09, 29/09, 2/10, 4/10, 6/10, 9/10,10/10

8. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian Lý thuyết:3/10, 5/10, 11/10, 12/10, 17/10, 19/10, 26/10, 31/10, 2/11, 7/11.

Thực hành: 9/11, 14/11,16/11,21/11,24/11,28/11

9. Môn Dinh dưỡng tiết chế

Thời gian: Sáng 25/10, 27/10, 30/10, 1/11, 3/11, 6/11, 10/11

Thông báo: Thực hành sinh viên đi học đúng giờ và đầy đủ , mặc áo Blouse và quần dài.

10. Môn Giải phẫu sinh lý( phần sinh lý) (phòng 134, tầng 3, Nhà N1)

Thời gian: Sáng 17/11, 20/11, 22/11, 27/11, 29/11, 4/12/2017

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bổ sung và học bổ sung

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bổ sung và học bổ sung từ ngày 27/11 đến 29/11.

Lịch học bổ sung(Phòng 124)

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Chiều 4/12, chiều 6/12/2017.

Môn Tin học

Thời gian: Chiều 8/12, chiều 11/12/2017.

Môn Chính trị 1

Thời gian: Chiều 13/12, 14/12/2017.

Môn VS-KST

Thời gian: Chiều 15/12, 18/12/2017

Môn Y đức

Thời gian: chiều 19/12, chiều 20/12/2017.

Môn Pháp luật

Thời gian: sáng 6/12, 8/12, 12/12, 14/12, 18/12, 20/12/2017.

Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Lý thuyết: sáng 21/12, chiều 21/12; Thực hành: sáng 22/12, chiều 22/12

Môn Sinh học di truyền

Thời gian: Sáng 29/12, chiều 29/12 GV: Thanh Thanh

Môn Hóa học

Thời gian: Lý thuyết: sáng 27/12, chiều 27/12

Môn Dinh dưỡng tiết chế

Thời gian: Sáng 26/12, chiều 26/12

Lịch thi học kỳ

Môn Chính trị 1

Thời gian: 13 giờ 30 phút Ngày 8/1/2018

Môn Vi sinh- Kí sinh trùng

Thời gian: 15 giờ 30 phút Ngày 8/1/2018

Môn Tin học

Thời gian: 13 giờ 30 phút Ngày 9/1/2018

Môn Y đức 

Thời gian 15 giờ 30 phút Ngày 9/1/2018

Môn Giải Phẫu sinh lý

Thời gian: 13 giờ 30 phút Ngày 10/1/2018

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: 15 giờ 30 phút Ngày 10/1/2018

Môn Sinh học di truyền

Thời gian: 13 giờ 30 phút Ngày 11/1/2018

Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: 15 giờ 30 phút Ngày 11/1/2018

Môn Dinh dưỡng tiết chế

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 12/1/2018

Học kỳ 2

Môn vật lý – Lý sinh (Phòng 124 nhà N1 tầng 2)

Thời gian: Chiều: 15/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1,23/1 ,25/1, 29/1, 31/1, 1/ 2, 2/2, 5/2, 7/2/2018.

Môn Hóa sinh (Phòng 124 nhà N1 tầng 2)

Thời gian: chiều: 16/1, 24/1, 26/1, 30/1, 6/2, 26/2, 27/2, 28/2,1/3/2018.

Môn Dược Lý (Phòng 124)

lý thuyết chiều: 2/3, 6/3, 8/3, 13/3, 15/3, 20/3, 22/3, 27/3, 29/3, 3/4/2018.

Thực hành: 6/4, 10/4, 12/4, 17/4, 19/4, 20/4/2018.

Môn Điều Dưỡng Cơ Sở 1 (Phòng 124)

Lý thuyết chiều: 5/3, 7/3, 9/3, 12/3, 14/3, 16/3, 19/3, 21/3, 23/3, 26/3, 28/3, 30/3/2018.

Thực Hành: 2/4, 4/4, 5/4, 9/4, 11/4, 13/4, 16/4, 18/4/2018.

* Lịch nghỉ tết Nguyên Đán từ 8/2- hết ngày 23/2/2018*

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2018

Thông tin chi tiết Download tại đây

Môn Môn Tin học( Chuẩn đầu ra)(Phòng 124)

Thời gian: 02/05, 04/05,  08/05, 10/05/2018.

Môn Ngoại ngữ 1(Phòng 124)

Thời gian:23/04, 27/04, 07/05, 17/05, 22/05, 30/05/2018.

Môn Môn Chính trị 2(Phòng 124)

Thời gian: 26/04, 03/05, 18/05, 21/05, 24/05, 28/05/2018.

Lịch thi lại học kỳ 1

+ Sáng 14/05:

07h30 – 09h00 :Vi sinh ký sinh trùng .

09h30 -11h00:Y đức

+ Chiều 14/05:

13h30 – 15h00 :Sinh học di truyền .

15h30 -17h00: Chính trị

+ Sáng 15/05 :

07h30 – 09h00 ược liệu 1(Dược) –Dinh dưỡng (XN+ ĐD) .

09h30 -11h00:Hóa học

+ Chiều 15/05:

13h30 – 15h00 :GPSL .

15h15 -16h45: Tin học.

17h00- 18h30 :GDTC

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung,  đăng ký học lại

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung,  đăng ký học vào lúc 14h ngày 31/05/2018 tại phòng 131 nhà N1.

Môn Điều Dưỡng Cơ Sở 1

Thời gian: sáng 4/6, chiều 4/6, sáng 5/6, chiều 5/6

Môn Hoá Sinh

Thời gian: sáng 14/6, chiều 14/6

Môn Vật lý đại cương- lý sinh

Thời gian: Sáng 7/6, chiều 7/6

Môn Dược lý

Thời gian: sáng 11/6, chiều 11/6, sáng 12/6, chiều 12/6

Môn Pháp luật

Thời gian: sáng 13/6, chiều 13/6

Lịch Thi Học Kỳ II

(Phòng 133)

Ngày 18/6:

13h30-15h30 Môn Pháp Luật

Ngày 19/6:

13h30-15h30 Môn Vật lý đại cương-Lý sinh

Ngày 20/6:

13h30-15h30 Môn Hóa Sinh

Ngày 21/6:

13h30-15h30 Môn Dược Lý

Ngày 22/6:

13h30-15h30 Môn Điều Dưỡng Cơ Sở 1

Môn Toán XS-TK(Phòng 131 nhà N1)

Thời gian: Chiều 27/6, 29/6, 6/7, 9/7, 11/7, 13/7, 16/7, 18/7, 20/7/2018.

Môn Sức khỏe- Môi trường và Vệ sinh(Phòng 131 nhà N1)

Thời gian: Chiều 3/7, 5/7, 10/7, 12/7, 17/7, 23/7/2018.

Lịch nghỉ hè

Thời gian nghỉ hè từ ngày 25/7/2018 đến ngày 03/9/2018

Môn Y học cổ truyền

Thời gian: Buổi chiều các ngày 05/9,10/9,12/09,17/09,19/09,21/09,24/09/,26/09/2018.

Môn Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi con người

Thời gian: Buổi chiều các ngày 04/09, 06/09, 07/09, 11/09,13/09,14/09/2018.

Môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

Thời gian: Buổi chiều các ngày 18/09, 20/09, 25/09, 27/09, 01/10, 03/10/2018.

Môn Sinh lí bệnh

Thời gian: Buổi chiều các ngày 04/10, 08/10,10/10,12/10,15/10,17/10,19/10, 22/10, 24/10, 26/10, 29/10, 31/10/2018.

Môn Pháp luật và tổ chức y tế

Thời gian: Buổi chiều các ngày 05/10, 09/10,11/10,16/10,18/10, 23/10/2018.

Môn Điều dưỡng cơ sở 2

Thời gian: Buổi chiều các ngày 01/11,02/11,05/11,06/11,07/11,08/11,12/11,14/11,15/11(Tự học),16/11/2018.

Môn giao tiếp và thực hành điều dưỡng (Phòng 124)

Học Lí thuyết thời gian: Buổi chiều các ngày 19/11, 21/11,23/11,26/11,27/11,29/11/2018.

Môn Thực hành điều dưỡng cơ sở 2

Thời gian: Buổi chiều các ngày 28/11,30/11,03/12,05/12,07/12,12/12/2018

Môn Thực hành môn Giao tiếp và thực hành điều dưỡng

Thời gian: Buổi chiều các ngày 04/12,06/12,11/12,13/12/2018

LỊCH THI HỌC KÌ III

(Phòng 133)

Ngày 24/12/2018: 9h45 phút – 11h15 Thi môn Sinh lí bệnh

Ngày 25/12/2018: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Ngoại ngữ

Ngày 26/12/2018: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Sức khỏe môi trường Hành vi

Ngày 27/12/2018: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Xác suất thống kê y học

Ngày 28/12/2018: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Y học cổ truyền

Ngày 29/12/2018: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Điều dưỡng cở sở 2

Ngày 31/12/2018: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Sức khỏe nâng cao sức khỏe hành vi con người

Ngày 02/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Chính trị 2

Ngày 03/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Pháp luật và tổ chức y tế

Ngày 04/01/2019: 9h45 phút – 11h15 Thi Môn Dịch tễ và bệnh truyền nhiễm

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung , đăng ký học bổ sung, đăng kí học lại vào lúc 9h00’ ngày 14/12/2018 tại phòng 113 nhà N1.

Lịch học bổ sung:

Môn Sinh lí bệnh(Phòng 134)

Thời gian: Sáng 20/12, Chiều 20/12/2018.

Lịch học kỳ IV

Môn Giáo dục sức khỏe và thực hành điều dưỡng (Phòng 124)

Thời gian: Buổi chiều các ngày 7/1, 8/1, 9/1, 11/1, 15/1, 17/1, 18/1, 22/1, 24/1, 25/1/2019.

Môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa (Phòng 124)

Thời gian: Học Lí thuyết Buổi chiều các ngày 10/1, 14/1(Tự học), 16/1, 21/1, 23/1, 12/2, 14/2, 15/2, 19/2, 20/2, 21/2, 25/2, 27/2, 1/3/2019.

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán: Từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (tức từ ngày 21/12/2018 năm Mậu Tuất – đến hết ngày 06/01/2019 năm Kỷ Hợi)

Môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa (Phòng 124)

Thời gian: Học Lí thuyết Buổi chiều các ngày 13/2; 18/2; 22/2; 26/2(Tự học), 28/2, 4/3; 6/3; 8/3; 11/3; 15/3; 18/3; 20/3; 22/3, 26/03/2019.

Môn Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn (Phòng 124)

Thời gian: Buổi chiều các ngày 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 2/4, 4/4, 9/4, 11/4/2019.

Môn Thực hành Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa (Phòng 317)

THỰC HÀNH: Buổi chiều các ngày 13/3, 19/3, 25/3, 29/3, 1/4, 8/4/2019.

Môn Thực hành Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa (Phòng 317)

THỰC HÀNH: Buổi chiều các ngày 27/3, 3/4, 10/4, 16/04, 17/4, 19/4, 23/4, 26/4, 03/05/2019.

Môn Tiếng anh cơ bản 2 (Phòng 124)

Thời gian: Buổi chiều các ngày 5/4, 12/4, 18/4, 22/4, 24/4, 25/04/2019.

Lịch thi lại học kỳ 3

Sáng 20/04/2019:

07h35 – 09h10: Sinh lí bệnh
09h20 -11h00: Tiếng anh cơ bản 1

Chiều 20/04/2019:

13h35 – 15h10: Xác suất-Thống kê y học
15h20 -17h00: SKMT&VS

Sáng 21/04/2019:

07h35 – 09h10: SK-NCSK&HVCN
09h20 -11h00: Chính trị 2

Chiều 21/04/2019:

13h35 – 15h10: Pháp luật&TCYT
15h20 -17h00: Dịch tễ&BTN

Sáng 27/04/2019:

07h35 – 09h10: Y học cổ truyền
09h20 -11h00: Điều dưỡng cơ sở 2

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung, đăng ký học lại

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung, đăng ký học lại vào lúc 8h ngày 13/05/2019 tại phòng 133 nhà N1.

Lịch học lại

Môn Tiếng Anh 2 (phòng 133 nhà N1)

Thời gian: sáng 15/5, chiều 15/5/2019

Lịch Thi Học Kỳ IV

(Phòng 131, Nhà N1)

Ngày 03/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn CSSK người lớn bệnh ngoại khoa

Ngày 04/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn GDSK và thực hành điều dưỡng

Ngày 06/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Điều dưỡng và KSNK

Ngày 07/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Tiếng Anh cơ bản 2

Ngày 10/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng

Ngày 11/06/2019

7h45 – 9h15 thi môn: Môn CSSK người lớn bệnh nội khoa

Lịch học lại

1. Môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Lý thuyết học: Sáng Ngày 22/5, Chiều Ngày 22/5/2019 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2 – SỐ 49 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI.

2. Môn Giao tiếp và thực hành điều dưỡng

Sáng 20/05/2019 tại P124 nhà N1

3. Môn Giáo dục sức khỏe- THĐD

Chiều 20/05/2019 tại P124 nhà N1.

LỊCH HỌC KÌ 5

Môn Quản lí điều dưỡng (Phòng 133)

– Thời gian: Buổi chiều các ngày 24/6, 26/6, 28/6, 2/7, 4/7, 8/7, 10/7/2019.

Môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em (Phòng 133)

– Thời gian:

Lí thuyết: Buổi chiều các ngày 25/6, 27/6, 1/7, 3/7, 5/7, 9/7, 11/7, 12/7, 20/8, 22/8/2019.

Thực hành: Buổi chiều các ngày 27/8, 29/8/2019.

Môn Tiếng Anh chuyên ngành (Phòng 132 Nhà N1)

– Thời gian: Buổi chiều các ngày: 19/8; 21/8; 26/8; 28/8; 30/8; 3/9/2019

Môn Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình (Phòng 132 Nhà N1)

– Thời gian:

+ Lí thuyết: Buổi chiều các ngày: 6/9; 12/9; 17/9; 18/9; 26/9; 30/9; 2/10; 7/10; 9/10/2019
+ Thực hành: Buổi chiều các ngày: 15/10/2019; 17/10/2019 (Phòng 317)

Môn Chăm sóc sức khoẻ người bệnh cao tuổi (Phòng 132 Nhà N1)

– Thời gian: Buổi chiều các ngày: 5/9; 10/9; 13/9; 20/9; 24/9; 25/9/2019

Môn Phục hồi chức năng (Phòng 132 Nhà N1)

– Thời gian:

+ Lí thuyết: Buổi chiều các ngày: 4/9; 9/9; 11/9; 16/9; 23/9; 27/9/2019
+ Thực hành: Buổi chiều các ngày: 1/10; 3/10/2019 (Phòng 317)

Môn Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (Phòng 132 Nhà N1)

– Thời gian: Buổi chiều các ngày: 4/10; 8/10; 10/10; 11/10; 14/10; 16/10; 21/10/2019.

Môn Giáo dục quốc phòng(Phòng 133 Nhà N1)

– Thời gian: Lí thuyết: Buổi chiều các ngày: 18/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 28/10, 29/10, 01/10, 04/11, 05/11/2019.

Lịch đăng kí thi lại học kỳ 4

Lịch đăng kí thi lại học kỳ 4 vào ngày 28/10/2019

Lịch thi lại học kỳ 4

Ngày 09/11/2019:

7h45ph – 9h15ph: Thi môn Chăm sóc sưc khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

9h30ph – 11h00 : Thi môn Giáo dục sức khỏe và thực hành điều dưỡng

15h30ph – 17h00: Thi môn Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

Ngày 10/11/2019:

7h45ph – 9h15ph: Thi môn Tiếng anh cơ bản 2

9h30ph – 11h00 : Thi môn Giao tiếp và thực hành điều dưỡng

15h30ph – 17h00: Thi môn Chăm sóc sưc khỏe người lớn bệnh nội khoa

LỊCH ĐĂNG KÍ HỌC LẠI

Lịch đăng ký học lại vào 9h00 ngày 21/11/2019.

LỊCH HỌC BỔ SUNG HỌC KỲ 5

1. Quản lý điều dưỡng:

Học Sáng – Chiều ngày 04/12 và ngày 05/12. Buổi sáng từ 07h30 – 11h30 và Buổi chiều từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

2. Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Học Sáng 02/12, 03/12 Từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

LICH THI HỌC KỲ 5

ĐỊA ĐIỂM THI: phòng thi 304, tại 212 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

+ Ngày 26/12/2019: 9h30ph – 11h15ph thi môn Tiếng anh chuyên ngành
+ Ngày 27/12/2019: 9h30ph – 11h15ph thi môn Quản lí điều dưỡng
+ Ngày 28/12/2019: 9h30ph – 11h15ph thi môn Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi
+ Ngày 30/12/2019: 9h30ph – 11h15ph thi môn Phục hồi chức năng
+ Ngày 31/12/2019: 9h30ph – 11h15ph thi môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em
+ Ngày 02/01/2020: 9h30ph – 11h15ph thi môn Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
+ Ngày 04/01/2020: 9h30ph – 11h15ph thi môn Giáo dục quốc phòng

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi – đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý)

 

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp IDS162401

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: IDS162401 ******** Môn: Giáo dục ...

Chat với chúng tôi