Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901 (Thời gian khai giảng từ 7h30-11h30 ngày 20/7/2017 tại Phòng 131, Tầng 3, Nhà N1) 1.Môn Tâm lý Y đức (Sáng 7h30 – 11h30, P.131, Tầng 3 Nhà N1) Thời gian: 21/07, 24/07, 25/07, 26/07, 27/07,28/07 2. Môn Vi ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng > Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901

Thời Khóa Biểu Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – HĐD 0901

(Thời gian khai giảng từ 7h30-11h30 ngày 20/7/2017 tại Phòng 131, Tầng 3, Nhà N1)

1.Môn Tâm lý Y đức (Sáng 7h30 – 11h30, P.131, Tầng 3 Nhà N1)

Thời gian: 21/07, 24/07, 25/07, 26/07, 27/07,28/07

2. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng ( Sáng 7h30 -11h30)

Thời gian: 2/8, 4/8, 9/8,11/8 ,16/8, 25/8

3. Môn Chính trị 1 ( Sáng 7h30-11h30)

Thời gian: 1/8, 3/8, 8/8, 10/8, 17/8, 18/8, 22/8, 24/8

4. Môn Giáo dục thể chất Sáng ( Sáng 7h30-11h30)

Thời gian: 14/8, 15/8, 21/8, 22/8, 28/8, 29/8/2017

Từ ngày 14/08/2017
HĐ D09.01 học 7h30-11h00 : tại phòng 131 nhà N1 tầng 3

5. Môn Tin ( Sáng 7h30-11h30)

Thời gian: 30/08, 05/09, 8/9, 12/9, 14/9, 19/9, 21/9,25/9, 27/9

6. Môn sinh học di truyền ( Sáng 7h30-11h30)

Thời gian: 06/9, 7/9,13/9, 15/9,20/9,22/9

7. Môn Hóa Học ( Sáng 7h30-11h30)

Lý thuyết: 18/09, 26/09, 28/09, 29/09, 2/10, 4/10, 6/10, 9/10,10/10

8. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian Lý thuyết:3/10, 5/10, 11/10, 12/10, 17/10, 19/10, 26/10, 31/10, 2/11, 7/11.

Thực hành: 9/11, 14/11,16/11,21/11,24/11,28/11

9. Môn Dinh dưỡng tiết chế

Thời gian: Sáng 25/10, 27/10, 30/10, 1/11, 3/11, 6/11, 10/11

Thông báo: Thực hành sinh viên đi học đúng giờ và đầy đủ , mặc áo Blouse và quần dài.

10. Môn Giải phẫu sinh lý( phần sinh lý) (phòng 134, tầng 3, Nhà N1)

Thời gian: Sáng 17/11, 20/11, 22/11, 27/11, 29/11, 4/12/2017

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bổ sung và học bổ sung

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bổ sung và học bổ sung từ ngày 27/11 đến 29/11.

Lịch học bổ sung(Phòng 124)

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Chiều 4/12, chiều 6/12/2017.

Môn Tin học

Thời gian: Chiều 8/12, chiều 11/12/2017.

Môn Chính trị 1

Thời gian: Chiều 13/12, 14/12/2017.

Môn VS-KST

Thời gian: Chiều 15/12, 18/12/2017

Môn Y đức

Thời gian: chiều 19/12, chiều 20/12/2017.

Môn Pháp luật

Thời gian: sáng 6/12, 8/12, 12/12, 14/12, 18/12, 20/12/2017.

Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Lý thuyết: sáng 21/12, chiều 21/12; Thực hành: sáng 22/12, chiều 22/12

Môn Sinh học di truyền

Thời gian: Sáng 29/12, chiều 29/12 GV: Thanh Thanh

Môn Hóa học

Thời gian: Lý thuyết: sáng 27/12, chiều 27/12

Môn Dinh dưỡng tiết chế

Thời gian: Sáng 26/12, chiều 26/12

Lịch thi học kỳ

Môn Chính trị 1

Thời gian: 13 giờ 30 phút Ngày 8/1/2018

Môn Vi sinh- Kí sinh trùng

Thời gian: 15 giờ 30 phút Ngày 8/1/2018

Môn Tin học

Thời gian: 13 giờ 30 phút Ngày 9/1/2018

Môn Y đức 

Thời gian 15 giờ 30 phút Ngày 9/1/2018

Môn Giải Phẫu sinh lý

Thời gian: 13 giờ 30 phút Ngày 10/1/2018

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: 15 giờ 30 phút Ngày 10/1/2018

Môn Sinh học di truyền

Thời gian: 13 giờ 30 phút Ngày 11/1/2018

Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: 15 giờ 30 phút Ngày 11/1/2018

Môn Dinh dưỡng tiết chế

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 12/1/2018

Học kỳ 2

Môn vật lý – Lý sinh (Phòng 124 nhà N1 tầng 2)

Thời gian: Chiều: 15/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1,23/1 ,25/1, 29/1, 31/1, 1/ 2, 2/2, 5/2, 7/2/2018.

Môn Hóa sinh (Phòng 124 nhà N1 tầng 2)

Thời gian: chiều: 16/1, 24/1, 26/1, 30/1, 6/2, 26/2, 27/2, 28/2,1/3/2018.

Môn Dược Lý (Phòng 124)

lý thuyết chiều: 2/3, 6/3, 8/3, 13/3, 15/3, 20/3, 22/3, 27/3, 29/3, 3/4/2018.

Thực hành: 6/4, 10/4, 12/4, 17/4, 19/4, 20/4/2018.

Môn Điều Dưỡng Cơ Sở 1 (Phòng 124)

Lý thuyết chiều: 5/3, 7/3, 9/3, 12/3, 14/3, 16/3, 19/3, 21/3, 23/3, 26/3, 28/3, 30/3/2018.

Thực Hành: 2/4, 4/4, 5/4, 9/4, 11/4, 13/4, 16/4, 18/4/2018.

* Lịch nghỉ tết Nguyên Đán từ 8/2- hết ngày 23/2/2018*

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2018

Thông tin chi tiết Download tại đây

Môn Môn Tin học( Chuẩn đầu ra)(Phòng 124)

Thời gian: 02/05, 04/05,  08/05, 10/05/2018.

Môn Ngoại ngữ 1(Phòng 124)

Thời gian:23/04, 27/04, 07/05, 17/05, 22/05, 30/05/2018.

Môn Môn Chính trị 2(Phòng 124)

Thời gian: 26/04, 03/05, 18/05, 21/05, 24/05, 28/05/2018.

Lịch thi lại học kỳ 1

+ Sáng 14/05:

07h30 – 09h00 :Vi sinh ký sinh trùng .

09h30 -11h00:Y đức

+ Chiều 14/05:

13h30 – 15h00 :Sinh học di truyền .

15h30 -17h00: Chính trị

+ Sáng 15/05 :

07h30 – 09h00 ược liệu 1(Dược) –Dinh dưỡng (XN+ ĐD) .

09h30 -11h00:Hóa học

+ Chiều 15/05:

13h30 – 15h00 :GPSL .

15h15 -16h45: Tin học.

17h00- 18h30 :GDTC

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung,  đăng ký học lại

Lịch đăng ký và làm bài kiểm tra bổ sung,  đăng ký học vào lúc 14h ngày 31/05/2018 tại phòng 131 nhà N1.

Môn Điều Dưỡng Cơ Sở 1

Thời gian: sáng 4/6, chiều 4/6, sáng 5/6, chiều 5/6

Môn Hoá Sinh

Thời gian: sáng 14/6, chiều 14/6

Môn Vật lý đại cương- lý sinh

Thời gian: Sáng 7/6, chiều 7/6

Môn Dược lý

Thời gian: sáng 11/6, chiều 11/6, sáng 12/6, chiều 12/6

Môn Pháp luật

Thời gian: sáng 13/6, chiều 13/6

Lịch Thi Học Kỳ II

(Phòng 133)

Ngày 18/6:

13h30-15h30 Môn Pháp Luật

Ngày 19/6:

13h30-15h30 Môn Vật lý đại cương-Lý sinh

Ngày 20/6:

13h30-15h30 Môn Hóa Sinh

Ngày 21/6:

13h30-15h30 Môn Dược Lý

Ngày 22/6:

13h30-15h30 Môn Điều Dưỡng Cơ Sở 1

Môn Toán XS-TK(Phòng 131 nhà N1)

Thời gian: Chiều 27/6, 29/6, 6/7, 9/7, 11/7, 13/7, 16/7, 18/7, 20/7/2018.

Môn Sức khỏe- Môi trường và Vệ sinh(Phòng 131 nhà N1)

Thời gian: Chiều 3/7, 5/7, 10/7, 12/7, 17/7, 23/7/2018.

Lịch nghỉ hè

Thời gian nghỉ hè từ ngày 25/7/2018 đến ngày 03/9/2018

Môn Y học cổ truyền

Thời gian: Buổi chiều các ngày 05/9,10/9,12/09,17/09,19/09,21/09,24/09/,26/09/2018.

Môn Sức khỏe nâng cao sức khỏe và hành vi con người

Thời gian: Buổi chiều các ngày 04/09, 06/09, 07/09, 11/09,13/09,14/09/2018.

Môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

Thời gian: Buổi chiều các ngày 18/09, 20/09, 25/09, 27/09, 01/10, 03/10/2018.

Môn Sinh lí bệnh

Thời gian: Buổi chiều các ngày 04/10, 08/10,10/10,12/10,15/10,17/10,19/10, 22/10, 24/10, 26/10, 29/10, 31/10/2018.

Môn Pháp luật và tổ chức y tế

Thời gian: Buổi chiều các ngày 05/10, 09/10,11/10,16/10,18/10, 23/10/2018.

Môn Điều dưỡng cơ sở 2

Thời gian: Buổi chiều các ngày 01/11,02/11,05/11,06/11,07/11,08/11,12/11,14/11,15/11,16/11/2018.

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2 Môn Phục ...

Chat với chúng tôi