Thời khóa biểu lớp HĐD0902-LT Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD0902-LT (Học tại phòng 124 nhà N1 tầng 2) Môn Toán xác suất – thống kê Thời gian: Sáng 17/9, chiều 17/9, sáng 23/9, chiều 23/9, sáng 24/9, chiều 24/9 Môn Pháp Luật Thời gian Sáng 30/9, Chiều 30/9  Môn Sinh học di truyền ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng > Thời khóa biểu lớp HĐD0902-LT

Thời khóa biểu lớp HĐD0902-LT

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp HĐD0902-LT

(Học tại phòng 124 nhà N1 tầng 2)

Môn Toán xác suất – thống kê

Thời gian: Sáng 17/9, chiều 17/9, sáng 23/9, chiều 23/9, sáng 24/9, chiều 24/9

Môn Pháp Luật

Thời gian Sáng 30/9, Chiều 30/9 

Môn Sinh học di truyền

Thời gian: Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 7/10, Chiều 7/10, Sáng 14/10, chiều 14/10/2017

Môn Chính trị 1

Thời gian: Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng 15/10, Chiều 15/10/2017

Môn giáo dục quốc phòng

Thời gian: Sáng 21/10, chiều 21/10, sáng 22/10, chiều 22/10/2017

Môn Dược lý

Thời gian: Sáng 28/10, chiều 28/s0, sáng 29/10, chiều 29/10, sáng 4/11, chiều 4/11, sáng 5/11, chiều 5/11/2017

Môn Hóa sinh(Phòng 331, tầng 3, Nhà N3)

Thời gian: Sáng 11/11, Chiều 11/11, Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11/2017

Môn Toán XS- TK(Phòng 332, tầng 3, Nhà N3)

Thời gian: Sáng 18/11, Chiều 18/11, Sáng 19/11, Chiều 19/11,  Sáng 02/12, Chiều 02/12/2017

Môn Giải  phẫu sinh lý(Phòng 331, tầng 3, Nhà N3)

Thời gian: Sáng 3/12, Chiều 3/12,  Sáng 9/12, Chiều 9/12,  Sáng 10/12, Chiều 10/12/2017

Môn Pháp luật và tổ chức y tế(Phòng 332, tầng 3, Nhà N3)

Thời gian: Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12, Chiều 17/12/2017

Môn Mô học(Phòng 331, tầng 3, Nhà N3)

Thời gian: Sáng 23/12, Chiều 23/12,  Sáng24/12, chiều 24/12/2017

Môn Tâm lý y đức(Phòng 331, tầng 3, Nhà N3)

Thời gian: Sáng 30/12, Chiều 30/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12/2017

Lịch học lại

Môn Hóa học đại cương vô cơ (Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 6/1, chiều 6/1

Môn Tin học (Phòng 332 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 7/1.

Môn Hóa sinh: (Phòng 332 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: chiều 7/1.

Môn Giải phẫu sinh lý:(Phòng 332 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 13/1.

Môn Pháp luật:(Phòng 332 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: chiều 13/1.

Môn Sinh học di truyền:(Phòng 332 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 14/1.

Môn Chính trị 1:(Phòng 332 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: chiều 14/1.

Môn Giáo dục thể chất:(Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 27/1, chiều 27/1, sáng 28/1, chiều 28/1

Môn: Tiếng anh chuyên ngành(Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 3/2, chiều 3/2, sáng 4/2, chiều 4/2.

Môn: Vi sinh- Ký sinh trùng (Phòng 331 Nhà N3 Tầng 3)

Thời gian: sáng 10/2, chiều 10/2, sáng 11/2, chiều 11/2.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Thời gian nghỉ tết Nguyên Đán từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018.

Lịch học kì 2

Môn Vật lý đại cương- Lý sinh (Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 24/02, chiều 24/02, sáng 25/02, chiều 25/02, sáng 03/03, chiều 03/03.

Môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu

Thời gian: LT: Sáng 04/03, chiều 04/03, sáng 10/03, chiều 10/03. GV: Cô Lâm .Phòng 336 nhà N3.

Thực hành: Sáng 11/03, chiều 11/03, sáng 17/03, chiều 17/03. Ca 1:8-9h30 theo vần từ A-L, Ca 2: 9h30-11h theo vần từ L đến hết. Phòng 317 nhà N3 ( Sinh viên mặc áo bluose và đeo thẻ khi vào phòng thực hành)

Môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm (Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Sáng 18/03, chiều 18/03, sáng 24/03, chiều 24/03,sáng 25/03, chiều 25/03.

Môn: Điều dưỡng cơ sở II (Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Sáng 31/3, chiều 31/3,sáng 01/4, chiều 01/04, sáng 7/04, chiều 7/4, sáng 8/4, chiều 8/4.

Thực hành: Sáng 14/4, chiều 14/4, sáng 15/4, chiều 15/4. Ca 1:8-9h30 theo vần từ A-L, Ca 2: 9h30-11h theo vần từ L đến hết. GV: Hạnh. Phòng 317 nhà N3(sinh viên mặc áo blouse, đeo thẻ khi vào phòng thực hành)

Môn Dinh dưỡng tiết chế (Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: Sáng 21/4, chiều 21/4, sáng 22/4, chiều 22/4, sáng 28/4, chiều 28/4/2018.

Môn: Giáo dục Quốc phòng an ninh (Học lần 2 kỳ 2 – Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: sáng 12/5, chiều 12/5, sáng 13/5, chiều 13/5. 

Môn: Toán xác suất thống kê (Học lần 2 kỳ 2 – Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: sáng 19/5, chiều 19/5, sáng 20/5, chiều 20/5. 

Môn: Vật lý đại cương (Học lần 2 kỳ 2 – Phòng 336 nhà N3)

Thời gian: sáng 26/5, chiều 26/5, sáng 27/5, chiều 27/5. 

Lịch thi học kỳ I

( Phòng 331 Nhà N3, tầng 3)

Thi Giải Phẫu Sinh Lý

Thời gian: 8 giờ – 9 giờ 30 phút Ngày 20/1/2018.

Thi Hóa Học

Thời gian: 9 giờ 30 phút – 11 giờ Ngày 20/1/2018.

Thi Tâm Lý Y Đức

Thời gian: 14 giờ – 15 giờ 30 phút Ngày 20/1/2018.

Thi Hóa Sinh

Thời gian: 15 giờ 30 phút – 17 giờ Ngày 20/1/2018.

Thi Chính Trị 1

Thời gian: 8 giờ – 9 giờ 30 phút Ngày 21/1/2018.

Thi Tin Học

Thời gian: 9 giờ 30 phút – 11 giờ Ngày 21/1/2018.

Thi Sinh Học Di Truyền

Thời gian: 14 giờ – 15 giờ 30 phút Ngày 21/1/2018.

Thi Pháp Luật

Thời gian: 15 giờ 30 phút – 17 giờ Ngày 21/1/2018.

LỊCH THI HỌC KỲ II

(Phòng 335)

Thi môn Xác suất thông kê Y Học

Thời gian: 8h00-9h00 Thứ 7 ngày 16/06/2018 

Thi môn Tiếng Anh

Thời gian: 9h30-10h30 Thứ 7 ngày 16/06/2018  

Thi môn Quốc phòng An Ninh

Thời gian: 14h00-15h00 Thứ 7 ngày 16/06/2018 

Thi Vật Lý Đại Cương

Thời gian: 15h30-16h30 Thứ 7 ngày 16/06/2018

Thi môn GDTC

Thời gian: 8h00-9h00 Chủ nhật  ngày 17/06/2018  

Thi môn Vi Sinh – Ký Sinh Trùng

Thời gian: 9h30-10h30 Chủ nhật ngày 17/06/2018 

Thi môn pháp luật và tổ chức y tế

Thời gian: 14h00-15h00 Chủ nhật  ngày 17/06/2018 

Thi Dược Lý

Thời gian: 15h30-16h30 Chủ nhật ngày 17/06/2018

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bổ sung

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bổ sung vào 3h chiều ngày 9/6/2018

Môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu(học lần 2)

+ Lý thuyết : Thời gian:  Sáng 7/7, chiều 7/7, sáng 8/7, chiều 8/7/2018. Phòng 335 nhà N3

+ Thực hành:Thời gian: Sáng14/7 chiều 14/7,sáng 15/7, chiều 15/7/2018. Ca 1:8-9h30 theo vần từ A-L, Ca 2: 9h30-11h theo vần từ L đến hết. Phòng 317 nhà N3(sinh viên mặc áo blouse, đeo thẻ khi vào phòng thực hành)

Môn Môn Dược lý (học lần 2 Phòng 311 nhà N3)

Thời gian: Thời Sáng 21/7, chiều 21/7, sáng 22/7, chiều 22/7, sáng 28/7, chiều  28/7/2018.

Môn Quản lý điều dưỡng(Phòng 311 nhà N3)

Thời gian: Sáng 29/7, chiều 29/7, sáng 4/8, chiều 4/8, sáng 5/8, chiều 5/8/2018.

Môn chăm sóc sức khỏe trẻ em (Phòng 311 nhà N3)

Thời gian: Sáng 18/8, chiều 18/8, sáng 19/8, chiều 19/8, sáng 25/8, chiều 25/8/2018 .

Môn Chăm sóc sức khỏe cộng đồng(Phòng 311 nhà N3)

Thời gian: Sáng 8/9, chiều 8/9, sáng 9/9, chiều 9/9/2018.

Môn Chăm sóc NB nội khoa(Phòng 311 nhà N3)

Thời gian: Sáng 15/9, chiều 15/9, sáng 16/9, chiều 16/9/2018.

Môn Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực(Phòng 311 nhà N3)

Thời gian: Sáng 22/9, chiều 22/9, sáng 23/9, chiều 23/9/2018.

Môn Sức khoẻ – Nâng cao sức khoẻ & hành vi con người(Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 29/9, chiều 29/9, sáng 30/9, chiều 30/9/2018.

Môn Chăm sức khỏe người lớn bệnh Ngoại Khoa(Phòng 331 nhà N3)

Thời gian: Sáng 6/10, chiều 6/10, sáng 7/10, chiều 7/10/2018.

Lịch đăng ký kiểm tra bổ sung

Lịch đăng ký kiểm tra bổ sung vào 14h ngày 20/10/2018.

Lịch thi học kỳ III

(Phòng  332)

8h00-9h00 ngày 28/10/2018 thi môn Quản lý Điều dưỡng

9h30-10h30 ngày 28/10/2018 thi môn Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

14h00-15h00 ngày 28/10/2018 thi môn Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

15h30-16h30 ngày 28/10/2018 thi Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Môn Phục hồi chức năng(Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 3/11, chiều 3/11, sáng 4/11, chiều 4/11/2018.

Môn Chăm sóc sức khoẻ người bệnh cao tuổi(Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 10/11, chiều 10/11, sáng 11/11, chiều 11/11/2018.

Môn Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình(Phòng 335 nhà N3)

Thời gian: Sáng 17/11, chiều 17/11, sáng 18/11, chiều 18/11/2018.

Môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm (Phòng 331 nhà N3)

Thời gian: Sáng 24/11, chiều 24/11, sáng 25/11, chiều 25/11/2018.

Môn Giáo dục sức khỏe và thực hành điều dưỡng(Phòng 331 nhà N3)

Thời gian: Sáng 1/12, chiều 1/12, sáng 2/12, chiều 2/12/2018.

Môn Thực hành nghiên cứu khoa học(Phòng 331 nhà N3)

Thời gian: Sáng 8/12, chiều 8/12, sáng 9/12, chiều 9/12/2018.

Lịch đăng ký làm bài KT bổ sung

Lịch đăng ký làm bài KT bổ sung  vào 9h ngày 15/12/2018.

LỊCH THI HỌC KỲ III 

(Phòng  332) 

8h00-9h00 ngày 16/12/2018  thi môn Chăm sức khỏe người lớn bệnh Ngoại Khoa

9h30-10h30 ngày 16/12/2018  thi môn Điều Dưỡng Cơ Sở I

14h00-15h00 ngày 16/12/2018 thi  môn Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực

15h30-16h30 ngày 16/12/2018  thi Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Môn Dinh dưỡng – Tiết chế (Phòng 331 nhà N3)

Thời gian: Sáng 22/12, chiều 22/12, sáng 23/12, chiều 23/12/2018.

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bù vào 15h ngày 29/12/2018

LỊCH THI HỌC KỲ III

(Phòng  332)

8h00-9h00 ngày 30/12/2018  thi môn Điều Dưỡng Cơ Sở II

9h30-10h30 ngày 30/12/2018  thi môn Sức Khỏe, Nâng Cao SK Và Hành Vi Con Người

14h00-15h00 ngày 30/12/2018 thi  môn Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi

15h30-16h30 ngày 30/12/2018  thi môn Phục hồi chức năng

LỊCH THI HỌC KỲ III

(P336)

9h30-10h30 ngày 13/01/2019  thi môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

14h00-15h00 ngày 13/01/2019  thi  môn Dinh Dưỡng Và Tiết Chế

15h30-16h30 ngày 13/01/2019  thi môn Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ 28/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019
(23/12/2018 ÂL đến hết ngày 11/01/2019 ÂL)

Lịch Trả bảng điểm, Đăng ký thi lại, Đăng ký sổ Thực tập

Lịch: Trả bảng điểm, Đăng ký thi lại, Đăng ký sổ Thực tập vào 9h00 ngày 19/01/2019:

Lịch Thi lại vào 8h00 ngày 26/01/2019

Lịch thực tập Tốt nghiệp từ ngày 16/02/2019 đến ngày 17/03/2019 (5 tuần)

Lịch ôn thi Tốt nghiệp từ ngày 18/3/2019 đến ngày 31/03/2019

Dự kiến thi Tốt nghiệp vào tuần đầu của tháng 4 năm 2019

LỊCH THI HỌC KỲ III

(Phòng  336)

8h00-9h00 ngày 26/01/2019  thi môn Giáo dục sức khỏe và thực hành điều dưỡng

9h30-10h30 ngày 26/01/2019  thi  môn Thực hành nghiên cứu khoa học

Lịch thi lại 14h00 ngày 26/01/2019

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1201-VB2 Môn Phục ...

Chat với chúng tôi