Thời khóa biểu lớp HĐD1401-CĐVB2 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HĐD1401-CĐVB2 Môn Giao tiếp và thực hành điều dưỡng Thời gian: Sáng 28/09, chiều 28/09, sáng 29/09, chiều 29/09/2019. Môn Giáo dục quốc phòng (Phòng 133 nhà N1) Thời gian: Sáng 05/10, chiều 05/10, sáng 06/10, chiều 06/10/2019. Môn Toán xác xuất thống ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng > Thời khóa biểu lớp HĐD1401-CĐVB2

Thời khóa biểu lớp HĐD1401-CĐVB2

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá, trung bình: 1,00 trong tổng số 5)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp HĐD1401-CĐVB2

Môn Giao tiếp và thực hành điều dưỡng

Thời gian: Sáng 28/09, chiều 28/09, sáng 29/09, chiều 29/09/2019.

Môn Giáo dục quốc phòng (Phòng 133 nhà N1)

Thời gian: Sáng 05/10, chiều 05/10, sáng 06/10, chiều 06/10/2019.

Môn Toán xác xuất thống kê(Học tại phòng 125 nhà N1)

Thời gian: Sáng 12/10, chiều 12/10, sáng 13/10, chiều 13/10/2019.

Môn Vật lí đại cương – Lí sinh(Học tại phòng 131 nhà N1)

Thời gian: Sáng 19/10, chiều 19/10, sáng 20/10, chiều 20/10/2019.

Môn Dược lí (Học tại phòng 131 nhà N1)

Thời gian: Sáng 26/10, chiều 26/10, sáng 27/10, chiều 27/10/2019.

Môn Sức khỏe Nâng cao sức khỏe và hành vi con người (Học tại phòng 132 nhà N1)

Thời gian: Sáng 02/11, chiều 02/11, sáng 03/11, chiều 03/11/2019.

Môn Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh (Học tại phòng 132 nhà N1)

Thời gian: Sáng 09/11, chiều 09/11, sáng 10/11, chiều 10/11/2019.

Môn Mô học(Học tại phòng 132 nhà N1)

Thời gian: Sáng 16/11, chiều 16/11, sáng 17/11, chiều 17/11/2019.

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HDS1401-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1401-VB2 Môn Dược liệu ...

Chat với chúng tôi