Thời khóa biểu lớp HXN1001 Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1001 (Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc 7h30 – 11h30) Môn Y đức Thời gian: Buổi sáng các ngày 25/07, 26/07, 27/07, 30/07, 31/07, 01/08, 02/08/2018 Môn Chính trị 1 Thời gian: Buổi sáng các ngày 07/08, ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao đẳng Xét nghiệm > Thời khóa biểu lớp HXN1001

Thời khóa biểu lớp HXN1001

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Thời khóa biểu lớp HXN1001

(Khai giảng ngày 25/07/2018 Tại phòng 131 nhà N1 – Tầng 3 lúc 7h30 – 11h30)

Môn Y đức

Thời gian: Buổi sáng các ngày 25/07, 26/07, 27/07, 30/07, 31/07, 01/08, 02/08/2018

Môn Chính trị 1

Thời gian: Buổi sáng các ngày 07/08, 08/8, 10/08, 17/08, 21/08, 22/08, 23/08/2018.

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Buổi sáng các ngày 03/08, 06/08, 09/08, 13/08, 14/08, 15/08/2018.

Môn Hóa học

Lí thuyết(Phòng 134 – Nhà N1): Buổi sáng các ngày 28/8, 29/8, 30/8, 4/9, 6/9, 7/9, 10/9, 11/9/2018.

Thực hành: Buổi sáng các ngày 18/9, 21/9, 01/10, 03/10/2018.

Môn dinh dưỡng và tiết chế

Thời gian: Buổi sáng các ngày 13/09, 17/09, 20/09, 24/09, 25/09, 27/09/2018.

Môn tin học

Thời gian: Buổi sáng các ngày 14/09, 19/09, 26/09 ,10/10, 17/10, 19/10, 24/10, 25/10/2018.

Môn Giải phẫu sinh lí(Học lý thuyết)

Thời gian: Buổi sáng các ngày 02/10, 04/10, 05/10, 08/10, 09/10, 12/10,15/10, 22/10, 23/10, 26/10/2018.

Môn Vi sinh kí sinh trùng

Thời gian: Buổi sáng các ngày 29/10, 30/10, 01/11, 06/11, 08/11,12/11/2018.

Môn sinh học di truyền

Thời gian: Buổi sáng các ngày 15/11,19/11,22/11,23/11,26/11,04/12/2018

Môn Thực hành giải phẫu sinh lí

Thời gian: Buổi sáng các ngày 14/11,16/11,21/11,27/11,29/11/2018.

Có thể bạn quan tâm

Thời khóa biểu lớp HXN1002

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HXN1002 (Khai giảng ...

Chat với chúng tôi