Thời khóa biểu lớp IHS123001 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp IHS123001   Khai giảng tập trung 9h ngày 21/09/2020 Tại P505 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội   Môn Giáo dục Chính Trị Sáng 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30/9/2020 Tại P505 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, ...
Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao đẳng Hộ Sinh > Thời khóa biểu lớp IHS123001

Thời khóa biểu lớp IHS123001

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp IHS123001

 

Khai giảng tập trung

9h ngày 21/09/2020

Tại P505 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

 

Môn Giáo dục Chính Trị

Sáng 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30/9/2020

Tại P505 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Môn Giáo dục thể chất

Sáng 1, 2, 7, 8, 9, 12/10/2020

Tại P505 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Môn Sinh học và di truyền

Sáng 13, 14, 15, 16, 19, 21/10/2020

Tại P505 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Môn Tin học

Sáng 20, 26, 27, 28, 29, 30/10, 2, 3, 4/11/2020

Tại P503 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Môn Giải phẫu sinh lý

Lý thuyết: Sáng 22, 23/10, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16/11/2020

Thực hành: Sáng 17, 18, 19, 20/11/2020

Tại P503 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Môn Hóa học 1

Sáng 23, 24, 25, 26, 27, 30/11, 1, 2, 3, 4/12/2020

Tại P503 nhà 2 số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Chat với chúng tôi