Trang chủ > Thời khoá biểu > Lớp Cao Đẳng Dược (trang 3)

Lớp Cao Đẳng Dược

Thời khóa biểu lớp HDS1101-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1101-VB2 Môn: Chính trị (Phòng 335 nhà N3) Thời gian: sáng 5/5, chiều 5/5, ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1001-VB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1001-VB2 Môn Tin học (Phòng 331 nhà N3) Thời gian: Sáng 11/03, chiều ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp HDS1001-CĐVB2

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp HDS1001-CĐVB2 Môn: Giáo dục Quốc phòng an ninh (Phòng 331 nhà N3) Thời ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp DS02-CĐVB2.K9

Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thời khóa biểu lớp DS02- CDVB2-K9 Môn Dược lý (Phòng 331 Nhà N3 tầng 3) Thời gian: ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – HDS 09.03

Khai giảng ngày 10/08/2017 Tại phòng 113 nhà N1 – Tầng 1 lúc 7h30 – 11h00 Môn Chính trị 1 (7h30-11h00, phòng 134 nhà N1 tầng 3) Thời ...

Chi tiết »
Chat với chúng tôi